Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

15.10.2020 18:00

Nedělej Zagorku! aneb Zdroje nových frazémů v češtině

Objevit nové frazémy v češtině je těžší než objevit jednotlivá slova. Tato spojení jsou nenápadnější, méně častá, zpočátku se tváří jako nahodilá spojení více slov. Přednáška se zaměří na to, jakými cestami se dnes do češtiny tyto víceslovné jednotky dostávají, a pokusí se ukázat i některé „vítěze“, kteří v současné češtině zůstávají. Spolu s posluchači se zamyslíme i nad tím, proč se jim to podařilo. Přednáška bude vysílána v českém jazyce přes platformu Zoom ve čtvrtek 15. 10. 2020 o 18:00.

 

Registrace na sledování přednášky: https://forms.gle/fPtArRLZyUHkm94u7
(Na e-mail uvedený v registraci Vám bude v den vysílání zaslán odkaz, kde si přednášku spustíte.)

 

PhDr. Marie Kopřivová, Ph.D. (*1972) vystudovala češtinu a historii na Masarykově univerzitě v Brně, doktorské studium korpusové lingvistiky absolvovala na Univerzitě Karlově v Praze. Pracuje v sekci mluvených korpusů v Ústavu Českého národního korpusu FF UK. Odborně se věnuje především české frazeologii, frazeografii a korpusovému zpracování mluveného jazyka; v těchto oblastech vede speciální kurzy na FF UK. Dále se zabývá lexikologií a korpusovou lingvistikou.

 

Místo konání:
Online
Datum:

15.10.2020 18:00

Organizátor:


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala