Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

19.5.2004 0:00 - 0:00

Neviditelnýma očima

Literární pořad ze vzájemné korespondece a díla Dory Gabe a Vítezslava Nezvala s názvem "Neviditelnýma očima" - v podání Lenky Fišerové a Jiřího Trnky, klavírní doprovod Martin Hybler - byl představen studentům češtiny na Plovdivské univerzitě.

 

Dora Gabe (1886 – 1983) se seznámila s Vítězslavem Nezvalem (1900 – 1958), jednou z největších postav české poezie 20. století, v pražském Vinohradském divadle na matiné k úmrtí Tomáše Alvy Edisona na podzim roku 1931. Přijela tehdy do Československa přednášet o těžkém osudu bulharských básníků a o trpkém poválečném rozdělení své milované Dobrudži. Na matiné vyslechla Nezvalova Edisona a premiéru básníkovy poémy na Edisonovu smrt Signál času a představili ji autorovi, který prý si ji velmi přál poznat. Toto letmé setkání se následujícího roku na jaře proměnilo v obapolné citové vzplanutí. Tehdy pobývala Gabe v Praze delší dobu s bulharskou básnířkou Elisavetou Bagrjanou. Nezval provázel obě přítelkyně po Praze, seznamoval je s českými literárními kruhy a byl s nimi i při cestách po Čechách a na Slovensko, přes které obě básnířky cestovaly do polského Zakopaného na návštěvu přítelkyně Dory Gabe, vdově po básníku Janu Kasprowiczovi. V Praze překládal Nezval s Dorou Gabe básnířčiny vzpomínky na dětství z knížky Някога, která pak vyšla česky jako Dávno (Praha 1938) s kresbami významné představitelky českého surrealismu Toyen. Při  návratu Gabe ze Zakopaného spolu tajně podnikli návštěvu Brna a Bratislavy, která pak Nezvala inspirovala k románu Jak vejce vejci (Praha 1933). V tomto svém příspěvku do evropské diskuse o krizi románového žánru učinil z bulharské básnířky posluchačku názorů na moderní oživení románové formy i svou průvodkyni na dobordružné cestě za fantastickými tajemstvími obou měst. Jeho okouzlení krásnou spisovatelkou přineslo tedy ve třicátých létech minulého století nejen jeden z nejpůvabnějších meziválečných překladů z bulharštiny do češtiny; mělo v Nezvalově díle ohlas především v surrealistickém románu Jak vejce vejci a také v některých verších prvního vydání sbírky Zpáteční lístek (Praha 1933). Oba spisovatelé se pak až do mnichovských událostí občas setkávali při návštěvách Dory Gabe v Praze, kde se zastavovala na svých častých cestách do Polska. Jejich přátelství se promítlo do vzájemné korespondence (Nezval psal česky, Gabe francouzky) a také do tvorby Dory Gabe: Jeho ohlas lze vystopovat zejména ve sbírce Лунатичка (Sofie 1933, Náměsíčná) – je téměř neznámé, že v Nezvalově archivu zůstal rukopisný náčrt básníkova překladu ústřední stejnojmenné poémy této knihy, jejíž název podle slov Gabe vymyslel – a tento ozvuk najdeme také v některých básních pozdějšího data, v  básnířčině překladu části Nezvalova Edisona i v jejích pozdních vzpomínkách a interview z let 70. a 80. Téměř stoleté básnířce se v nich stal vztah k Nezvalovi symbolem času dávného mládí.    

                                                                                                                                           Dana Hronková

 

Místo konání:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulharsko

Datum:

19.5.2004 0:00 - 0:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala