Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

14.6.2018 - 15.6.2018

Noc Architektúry 2018 - BoysPlayNice

Noc Architektury je multižánrová platforma poskytujúca náhľad do centra diania na fakulte. Predstavuje večernú udalosť, kedy sa celý objekt fakulty zmení na krajinu plnú vystavených ateliérových prác študentov a to s hlavným cieľom - ukázať odbornej a širokej verejnosti výsledky tvorby širokého spektra projektov vytvorených na pôde fakulty architektúry za posledný semester.

Štúdio BoysPlayNice sa zameriava na fotografie architektúry, avšak zámerne presahuje rovinu dokumentárneho záznamu stavieb. Cielene pracuje s možnosťami fotografického média, prekračuje hranice medzi žánrami a technickými prístupmi. Výber vystavených fotografií bude ukáže špecifické príklady takého vyobrazenia českej a slovenskej architektúry.

Fotografi Jakub Skokan a Martin Tůma predstavujú súčasnú českú a slovenskú architektúru osobitým spôsobom. Dlhodobá skúsenosť s fotografiou architektúry ich vedie k hľadaniu nenásilných, zrozumiteľných a napriek tomu pôsobivých foriem toho, ako odovzdať jedinečnosť architektonického diela. Súčasne sa neustále vracajú k vzťahu architektúry a fotografie.

Dve v princípe tak vzdialené formy umenia majú spoločné kultúrne východisko. Reagujú na prírodné i urbánne prostredie, vznešenosť foriem, priemyselnú úžitkovosť alebo páčivosť a zrozumiteľnosť popu. Preverujú hodnoty a experimentujú.

Architektúra je kultúrnym priestorom a scénou pre životné úlohy. Podoba architektúry odráža skúsenosť minulosti i víziu budúceho. Každé stretnutie s architektúrou je jedinečné a neopakovateľné. Je vôbec možné niečo také všestranné odovzdať v obrazoch?

Fotografie Skokana a Tůmu sa riadia vlastnou obrazovou logikou. Dodržiavajú dokumentačnú funkciu fotografie. Zároveň neváhajú obracať mierky a s nimi aj významy vecí. Z marginálií vytvárať umenie, do opisnosti vniesť hravosť a fikciu. Na snímkach architektúry sa objavuje téma pozorovania a pozorovaného. Tento motív odkazuje na vlastnú obrazovú realitu fotografií. Fotografie skutočnosť nesuplujú, ale spoluvytvárajú. Spôsoby videnia sú tiež spôsobmi porozumenia. Architektúra posúva chápanie priestoru cez prežitok skutočnosti, fotografie cez predstavu o nej.

Místo konání:

Datum:

Od: 14.6.2018
Do: 15.6.2018

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala