Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

29.11.2018 18:00 - 24.2.2019

Objektívní/ Objective

Výstavní projekt s názvem "Objektivní / Objective", který představí Kunsthalle, se koncentruje především na mapování stavu současného 3D myšlení na české scéně. Jeho hlavním záměrem je především konfrontovat a podpořit současnou podobu objektu jako osobitého způsobu myšlení v prostoru. Výstava se přitom soustřeďuje na generace umělců, kteří nastoupili na výtvarnou scénu po změně režimu a dnes figurují i v širším středoevropském kontextu. Na výstavě se představí díla českých umělců: Jiří Černický, Dominik Lang, Krištof Kintera, Pavla Sceranková a Tomáš Vaněk.

 

JIŘÍ ČERNICKÝ (* 1966, Ústí nad Labem, Česká republika) studoval na Akademii výtvarných umění v Praze, Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem. Jeho tvorba je plná výrazových proměn, vypjatých gest i svébytného humoru. Každé dílo autora skrývá silný příběh v rovině obsahové i v rovině hledání adekvátních výrazových prostředků. Určitou jednotící linií autorova úsilí, je především jeho neutuchající schopnost téměř dětského údivu a rovněž vůle v otevřenou komunikaci, často vyhrocené na ostří nože. Právě tyto dva komponenty vyjadřovací strategie Černickému umožňují, při naoko letmém surfování, odhalovat dominantní proudy na hladině současné společnosti. Černický je laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého (1998). Žije a působí v Praze.

 

DOMINIK LANG (* 1980, Praha, Česká republika) je sochař, který si od začátku své umělecké praxe uvědomuje způsoby, jakými jsou umělecká díla prezentována a bere v úvahu historii vystaveného díla, společenský, politický a ekonomický kontext, který ho obklopuje, i architekturu, v níž je zasazen. Lang chápe výstavní prostory nejen jako obyčejné (němé) kulisy, ale jako prvky, které hrají aktivní roli při vnímání uměleckého díla a vytváření jeho významu. Často odhaluje skryté mechanismy umělecké tvorby, jakož i fungování institucí, které se snaží najít nové formy institucionální kritiky (příkladem mohou být více rozsáhlé realizace, které reagují na situaci Národní galerie v Praze, příběh velkého požáru, jakož i (ne) komunikaci a produktivitu její zaměstnanců). V roce 2011 Dominik Lang zastupoval Českou republiku na Bienále v Benátkách a přetvořil Československý pavilon na instalaci Spící město. Dominik Lang vede Ateliér sochařství na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Často pracuje jako architekt výstav spojující svou uměleckou praxi s architekturou a vytváří instalace nebo prostorové kompozice, které prezentují vystavená díla, ale také nabízejí nový kontext umožňující jejich vnímání. Žije a pracuje v Praze.

KRYŠTOF KINTERA (* 1973, Praha, Česká republika) studoval v ateliéru Milana Knížáka na Akademii výtvarných umění v Praze a na Rijksakademie van beeldende Kunsten v Amsterdamu. Vedl ateliér Socha II na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Spoluzaložil umělecké seskupení Skrytá tvůrčí jednotka    , které se zabývalo různými aktivitami od performance až po divadelní představení. Ve své tvorbě se věnuje zejména objektem a instalacím, v nichž používá elektronické a mechanické věci, banální či kýčové předměty běžné reality. Přistupuje k nim s ironickým i humorným odstupem, svobodně si vybírá všechno a všude. Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách Moderního a současného umění Národní galerie v Praze, Ludwig Muzeum v Budapešti, Museum der Moderne v Salcburku, Fogg Art Museum Harvardské univerzity v Cambridge, Olbricht Collection v Berlíně, Jerry Speyer Collection v New Yorku a dalších. Vystavoval ve světově uznávaných galeriích jako Galerie Schleicher + Lange v Paříži, Jiri Švestka Gallery v Berlíně, Václav Špála Gallery v Praze, Moderna Musset ve Stockholmu, Royal College of Art v Londýně, The National Museum of Art v Ósace, Art Rock v New Yorku a dalších. Byl třikrát nominován na Cenu Jindřicha Chalupeckého. Žije a pracuje v Praze.

 

PAVLA SCERANKOVÁ (* 1980, Košice, Slovenská republika) studovala na Vysoké škole výtvarných umění v Praze, kde v roce 2011 ukončila i doktorandské studium. Spolu s Dušanem Zahoranským vede Ateliér Intermedio na Vysoké škole výtvarných umění v Praze. Vytváří sochařské objekty a instalace charakteristické minimalistickou čistotou i citlivým vztahem k danému místu. Další aspekt jejích prací spočívá v tvorbě objektů s prvkem akce vyzývající diváky k interakci. V rovině obsahu se Pavla Sceranková intenzivně zabývá odrazem lidského vnímání, pamětí a individuální zkušeností z okolního světa. Měla několik úspěšných výstav v galeriích jako Drdová Galerie v Praze, EFA Project Space v New Yorku, Muzeum současného umění ve Vratislavi, Galerie Rudolfinum v Praze, Astrup Fearnley Musset v Oslo a ď. V roce 2015 byla finalistkou Ceny Jindřicha Chalupeckého. V roce 2009 získala Cenu Václava Čada na Zlínském salonu mladých umělců v Praze a Cenu Cypriána na Bienále v Trnavě v roce 2007. Její díla jsou součástí veřejných sbírek včetně Národní galerie v Praze, Slovenské národní galerie v Bratislavě, Galerie města Praha a mnoha soukromých evropských sbírek. Žije a pracuje v Praze.

TOMÁŠ VANĚK (* 1966, Počátky, Česká republika) studoval na Akademii výtvarných umění (AVU) v Praze (v ateliérech Jiřího Sopka a Vladimíra Kokolia). Vedl ateliér Intermedio AVU. Od roku 2014 působí jako rektor AVU. Na českou výtvarnou scénu nastoupil v polovině 90. let 20. století. Umění vnesl do veřejného prostoru. Je laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého (2001). Českou republiku reprezentoval na Evropském bienále současného umění Manifesta 8. Je členem dvou uměleckých skupin, a to Bezhlavý Jezdec (spolu s Josefem Bolfem, Janem Mančuškou a Janem šerých) a PAS – Produkce Aktivit Současnosti      (spolu s Jiřím Skálou a Vítem Havránkem). Se skupinou Bezhlavý jezdec mj. inicioval projekt pro výkladní skříň v jedné z pražských ulic. Šlo o konfrontaci uměleckých postupů s každodenní provozem ulice. Bezprostředními komunikačními experimenty v reálných podmínkách se zabývá dodnes.

 

Víc info www.kunsthallebratislava.sk

FB: www.facebook.com

foto (C) kunsthalle

 

 

 

 

 

 

Místo konání:

Bratislava, Kunsthalle, Námestie SNP 12

Datum:

Od: 29.11.2018 18:00
Do: 24.2.2019

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala