Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

17.10.2013 - 27.10.2013

Mladí čeští projektanti již v říjnu na festivalu Łódź Design

Během letošního Design festivalu v Lodži bude možnost shlédnout dvě české výstavy prezentující práci mladých českých designerů. Festival bude otevřen návštěvníkům od 17. do 27. října a stejně jako v případě dvou předchozích ročníků se i letos usadí v budově bývalé tkalcovny soukennického závodu Naum Eitingon i Ska v ulici Targowa.

Letošní ročník Design festivalu se opírá o téma „It’s all about humanity”, které bude rozebíráno ve třech dimenzích: Konzumace, Bydlení a Empatie. Jak říká i programová ředitelka festivalu Małgorzata Żmijska, projektování je dnes nasáknuté humanismem a směřuje k egalitarismu, podporovanému nepřetržitou demokratizací technologie. Tato tendence je současně doprovázena renesancí výroby opřené o řemeslné dovednosti.

Základním rozměrem nové role návrháře, nezávisle na nástrojích, které používá, je zaměření se na charakteristiky definující všechny lidské bytosti jako: pocity, emoce, potřeby, důstojnost a odpovědnost. Na volání po uchopení myšlenek humanismu v navrhování se pokusí odpovědět rovněž dvě české výstavy:

Instalace nesoucí název „The Wishing Table”/ „Stolečku prostři se” je inspirována magickou atmosférou českých pohádek, které mnohým českým divákům evokují naši kulturu. Stůl obklopený více než 10 židlemi značky TON a městským nábytkem českého výrobce mmcité servíruje návštěvníkům na stříbrném podnose největší úspěchy designu. K vidění zde budou mimo jiné sbírky skla od návrhářů Jiřího Pelcla, Maxima Velčovského a Františk a Víznera vyrobená v sklářské huti BOMMA, porcelán ze studia designu, mramorové vázy z dílny DEFORM, kazety na bižuerii ZORYA. Výstavu slavnostně zahájí kurátor Michael Vašku.

Více o výstavě: http://wishingtable.czechdesign.cz

A na:

Výstava Another City připravená kurátorkou Ivou Š. Tattermuschovou a studiem de-sign.cz, na níž se podílelo několik vzájemně propojených jednotek, bude zkouškou nového městského životního stylu, jenž si žádá město ekologické a přátelské k člověku, které se stane městem kultury. Výrobky představené na design.cz nenajdete ve vitrínách, policích ani na podstavcích. Byly totiž naaranžovány v kontextu okolí, které mělo vliv na jejich vznik nebo je s nimi jiným způsobem spojeno. Navazují na místa, iniciativy a věci, které zrcadlí atmosféru zářné budoucnosti města. Mrtvá příroda byla přeměněna do podoby ploché zahrady nebo otevřených kaváren, ve kterých zrovna někdo dočetl noviny, típl cigaretu a vyšel na chvíli ven. Na stole nechal několik časopisů, kazetu s hudební nahrávkou a také kolo opřené o zeď. Český design neodmyslitelně a přirozeně patří do tohoto prostoru. Instalace by měla okamžitá a vyvolat pocit zabydlení ukazujíce na alternativní životní styl, který navazuje na původní zdroje a tradice avšak zároveň si ponechává současný vzhled.

Více o výstavě na:  http://lodzdesign.com/ukryte-menu/inne-miasto/

Detailní program festivalu:  http://lodzdesign.com/events/

Vstupenky: http://lodzdesign.com/menu-edycji-festiwalu/informacje-praktyczne/centrum-festiwalowe-bilety/

Konání výstav podpořilo České centrum.

Místo konání:
Fabryka włókiennicza Naum Eitingon i Ska przy ul. Targowej 35
Datum:

Od: 17.10.2013
Do: 27.10.2013

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala