Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

21.1.2021

On-line přednáška o češtině: No nevim no

Přednáška o češtině s Mgr. Lucií Jílkovou, Ph.D., z Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky bude vysílána v českém jazyce přes platformu Zoom.

Přednáška bude vysílána v českém jazyce přes platformu ZOOM ve čtvrtek 21. 1. 2020 od 18:00 českého času. Stream přednášky bude živě vysílán také na Facebooku Českých center.

Tzv. diskurzní markery (DM) jsou jedním z typických rysů spontánního mluveného jazyka. Najdeme je v každém jazyce. V angličtině jsou jimi třeba: well, so, oh; v ruštině: да, ну, так; v němčině: ja, achso, jetzt a v češtině: no, jako, tak, prostě, hele. Tato krátká slůvka mají v jazyce mnoho funkcí. Mluvčí jimi zahajují a ukončují své promluvy, jejich prostřednictvím si udržují slovo, nebo slovo předávají druhému. DM mohou signalizovat opravy, mluvčí jimi vyjadřují postoje k řečenému (viz třeba přitakávací "hm", jímž dáváme najevo, že druhému nasloucháme) apod. Zajímavými DM jsou také hezitace, tedy zvuky v češtině realizované jako středová samohláska [ə], u nichž rovněž můžeme určit mnoho různých funkcí. Některé DM se užívají pouze v určité části České republiky, např. DM "jak kdyby" (ten výzkum jak kdyby teprve začíná) se typicky užívá na Moravě a ve Slezsku, DM "viď" zase v Čechách (byli jste viď zvyklí že...). V přednášce si některé DM a jejich funkce představíme na ukázkách z nahrávek spontánních rozhovorů.

 

Mgr. Lucie Jílková, Ph.D.,(*1972) pracuje v oddělení stylistiky a sociolingvistiky Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky. Studovala na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obory obecná lingvistika, fonetika a maďarská filologie. Doktorské studium absolvovala tamtéž. Věnuje se stylistice, fonetice a elektronické komunikaci. V nedávné době autorsky přispěla do monografií Stylistika mluvené a psané češtiny a Syntax mluvené češtiny.  


 

Prosím, pro sledování se registrujte zde:  https://bit.ly/3rWGZ3x  

  

 


      

 

 

Místo konání:
online
Datum:

21.1.2021

Organizátor:


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala