Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

30.5.2020 - 31.5.2020

Online burza nápadů pro české školy v USA a Kanadě

Sto účastníků má letošní setkání českých škol v USA a Kanadě, tentokrát v online burze nápadů. České centrum New York bude opět přitom a tato setkávání velmi podporuje.

 

 

Burza se bude konat tuto sobotu 30.5. a v neděli 31.5. přes video-konferenční platformu Zoom.
Ze 100 registrovaných účastníků je 61 zástupců českých škol v USA a Kanadě a 39 představitelů různých dalších organizací a institucí, jako například českých škol v Evropě, nadnárodních krajanských projektů, organizací zabývajících se vzděláváním Čechů v zahraničí, instruktorů češtiny na amerických a českých univerzitách apod. Základní informace o tomto setkání naleznete jednak na webu Českých škol v Severní Americe a také na Facebooku zde

Burza je rozdělena do 8 tematických celků a všichni zaregistrovaní mají možnost zúčastnit se všech témat Burzy nezávisle na tom, jaká témata zvolili během registrace.
Témata  jsou koncipováva jako diskuse mezi účastníky s tím, že na začátku vystoupí velmi krátce několik pozvaných hostů. Během této první Online burzy nápadů se můžete těšit na následující hosty:

 • Téma 1 – Ing. Jaroslav Kantůrek – Generální konzul České republiky v Chicagu, IL
 • Téma 1 – Klára Moldová – Koordinátorka konference českých škol v Severní Americe a viceprezidentka České školy T. G. Masaryka v Chicagu
 • Téma 1 – Mgr. Jiří Krátký, M.A. − vedoucí Oddělení zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti, MZV ČR
 • Téma 1 – Ing. Tomáš Czernin − předseda Stálé komise pro krajany žijící v zahraničí, Senát Parlamentu ČR
 • Téma 1 – PhDr. Tomáš Grulich – člen konzultativní rady Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí, Senát Parlamentu ČR
 • Téma 1 – Ing. Šárka Ponroy Vamberová, Lukáš Přibyl, MA a Mgr. Jan Woska − Úsek veřejné diplomacie, Velvyslanectví ČR ve Washingtonu, DC
 • Téma 1 – Ing. Bořek Lizec, Ph.D. – velvyslanec České republiky v Ottawě a Milena Levíčková, vedoucí konzulárního úseku, vč. kulturní a krajanská agendy, Velvyslanectví České republiky v Ottawě, Kanada

 • Téma 4 – Mgr. Michaela Nesvadbová – klinický logoped, projekt Logoběžíme on-line
 • Téma 4 – Anna Paap, M.A. – blogerka a propagátorka češtiny, projekt "Česky každý den"
 • Téma 4 – Mgr. Ester Stará – speciální pedagog, logoped, koordinátor inkluze, autorka dětských knih
 • Téma 4 – Ing. Miroslav Konvalina – ředitel Českého centra New York, bývalý ředitel Amerického centra
 • Téma 5 – Mgr. Eva Tučková − referentka oddělení základního vzdělávání, MŠMT ČR
 • Téma 5 – Robert Dittmann, Ph.D. − Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 • Téma 5 – Mgr. Daniela Vrabcová, Ph.D. − proděkanka Pedagogické Fakulty, Univerzita Hradec Králové
 • Téma 5 – Kristýna Titěrová - Programová ředitelka, vedoucí služeb pro pedagogy, META a Pavlína Vališová - Lektorka a metodička češtiny jako druhého jazyka, META
 • Téma 5 – Dana Hůlková Nývltová, Ph.D. − ředitelka Ústavu jazykové a odborné přípravy, Univerzita Karlova

 • Téma 6 – MgA. Maria Procházková, PhD - režisérka, autorka zábavně-vzdělávacích cyklů pro děti, ČT :D

 • Téma 7 – Eva Mikulášková − Post Bellum, projekt Příběhy našich soused
 • Téma 7 – Lenka Kanellia a Ivana Kaçmaz – nadnárodní projekty Krajánka ve světě a časopis Krajánek
 • Téma 8 – Jana Kalinová Zmrzlíková - šéfredaktorka a vydavatelka časopisu AHOJ, Study Czech s.r.o.

 

Místo konání:

Datum:

Od: 30.5.2020
Do: 31.5.2020

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala