Program

21.2.2012 - 31.12.2012

Česká centra ve světě oslavují výročí Jiřího Trnky

U příležitosti 100. výročí narození Jiřího Trnky, které bylo zařazeno do oficiálního seznamu výročí UNESCO pro rok 2012, připravila Česká centra ve spolupráci s partnery prezentační projekt pod názvem: „JIŘÍ TRNKA - VE SLUŽBÁCH IMAGINACE“. Kurátorky Lucie Vlčková z UMPRUM a Michaela Mertová z NFA vytvořily panelovou výstavu představující reprezentativní výběr z Trnkovy rozsáhlé tvorby.

Výstava začíná v Mnichově 21. února a potrvá do 9. března 2012. Trnkovo významné jubileum bude v rámci sítě Českých center a zastupitelských úřadů připomenuto díky projektu v různých formách (výstava, filmové retrospektivy, jednotlivé projekce, účast na festivalech animovaných filmů, přednášky, workshopy) po celém světě.

JIŘÍ TRNKA ZAČÍNÁ V MNICHOVĚ

Zuzana Jürgens, ředitelka Českého centra Mnichov:„Na rozdíl od Karla Zemana je Jiří Trnka v Německu prakticky neznámý. Proto jsem ráda, že můžeme u příležitosti stého výročí jeho narození prostřednictvím výstavy a filmových projekcí představit tuto zakladatelskou osobnost českého animovaného filmu širší veřejnosti, a nepochybuju o tom, že obojí vzbudí velký zájem.

Kromě výstavy připravilo České centrum Mnichov od 9. do 11. března ve Filmmuseu Mnichov projekci výboru Trnkových filmů, mj. Kybernetické babičky, Snu noci svatojánské anebo Ruky.

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU

Lucie Vlčková, kurátorka výstavní části projektu: "Přehledová expozice připravená pro Česká centra představuje reprezentativní výběr z Trnkovy rozsáhlé tvorby. Tematický průřez napříč výtvarnými obory, ve kterých se umělecky realizoval, poskytuje komplexní pohled na jeho mnohovrstevnatou tvorbu prostřednictvím obrazových panelů s doprovodnými texty, zdůrazňujícími obsahové a formální aspekty díla. Skenované originály a kvalitní fotografie divákům přibližují klíčové návrhy a realizace knižní tvorby a užité grafiky, volné tvorby (kresbu, malbu, plastiku) a samozřejmě loutkářské, divadelní a filmové tvorby. Opomenuty nejsou ani Trnkovy významné příspěvky v oboru výstavnictví, reprezentované instalacemi na světových výstavách Expo’58 Brusel a Expo’67 v Montrealu. Zvýšenou pozornost prezentace zaslouženě věnuje Trnkově filmové tvorbě a poukazuje k jeho zásadní roli ve světově proslulé tradici české animace. Na dokumentačních fotografiích, technických scénářích, návrzích, loutkách a rekvizitách je sledován vývoj od Trnkových začátků v oblasti kresleného filmu (Zasadil dědek řepu, Zvířátka a Petrovští, Pérák a SS), přes objevování možností technologie loutkového filmu (Špalíček, Císařův Slavík)) a zpracování literárních adaptací (Staré pověsti české, Román s basou) až po vrcholná díla z poslední dekády Trnkova života (Sen noci svatojanské, Kybernetická babička, Archanděl Gabriel a paní Husa, Ruka). Součástí výstavy jsou i filmové projekce vybraných filmů, včetně krátké autobiografické smyčky."

Neméně významnou tvorbu ilustrační dokládají návrhy pro vizuálně nejzajímavější knižní tituly z let čtyřicátých až šedesátých (např. Červená Karkulka, Míša Kulička, Anička skřítek a Slaměný Hubert, Zahrada, atd.), a to v počtu více než sedmdesáti skenů originálních návrhů.

Digitálně prezentované exponáty pocházejí ze soukromých sbírek a fondů státních sbírkových institucí (Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Národní filmový archiv, Západočeská galerie v Plzni, Východočeská galerie v Pardubicích) a dalších institucí. Řešení prezentace umožňuje variabilní použití pro různé typy prostor – v plné verzi obsahuje 41 panelů, které jsou redukovatelné až na minimální verzi o rozsahu 21 panelů.


DOPROVODNÁ ČÁST PREZENTACE

Filmové projekce - ve spolupráci s NFA jsou připravena pásma Trnkových filmů, ke kterým Česká centra zajistila dialogové listiny v 6-ti (angličtina, ruština, němčina, španělština, italština, francouzština)  jazykových mutacích, takže diváci takřka po celém světě mohou zhlédnout to nejlepší z Trnkova filmového díla v originálních zněních.

Dále je k dispozici dokument z České televize "Jiří Trnka" režiséra Jiřího Lehovce z r. 1967 promítaný jako smyčka a pojednávající o způsobu práce na výrobě loutek Jiřího Trnky. 

Přednášky – projekt zahrnuje i koordinování přednáškových cyklů s odborníky na animaci, historiky animace, spolupracovníky a následníky Jiřího Trnky.

Workshopy pro děti – dalším doprovodným programem mohou být animační workshopy pro děti i dospělé vedené odborníky.

REALIZÁTOŘI PROJEKTU

Celý projekt koordinují Česká centra ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze, Národním filmovým archivem,  ČT, Východočeskou galerií v Pardubicích, Západočeskou galerií v Plzni a s dalšími partnery.
Kurátorkou výstavní části projektu Jiřího Trnky je Lucie Vlčková, kurátorkou filmové části je Michaela Mertová. Grafický design: Štěpán Malovec.

ČESKÁ CENTRA

Česká centra prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli a propagují Českou republiku ve světě. Působí jako síť prostřednictvím 21 Českých center v zahraničí na 3 kontinentech.
Jsou organizací MZV zřízenou pro prezentaci země v zahraničí.
Realizují výstavy, filmové přehlídky, kurzy českého jazyka, literární akce, scénická vystoupení, zahraniční rezidenční stáže a press tripy, street akce, podporují českou účast na mezinárodních festivalech a veletrzích kreativních průmyslů, zprostředkovávají kontakty a organizují další programy na podporu mezinárodní spolupráce, které ročně v celé zahraniční síti čítají přes 3000 akcí a oslovují více jak 1.5 mil návštěvníků ve světě. Více: www.czechcentres.cz


Kontakty

ČESKÁ CENTRA – ústředí, Praha, oddělení komunikace,  komunikace@czech.cz    

Foto: Česká centra, Designair, Českobratrská církev evangelická

 

Místo konání:
Datum:

Od: 21.2.2012
Do: 31.12.2012

Organizátor:

České centrum

Česká centra vyhlašují výběrová řízení

Česká centra vyhlašují výběrová řízení na pozice ředitele/ředitelky Českého centra Paříž, Českého centra Soul a Českého centra Tokio. Náplní práce bude řízení českého...

Příběh kontaktní čočky

Jubilejní 30. prezentace projektu "Příběh kontaktní čočky"

Česká centra vyhlašují vyběrová řízení

Česká centra vyhlašují výběrové řízení na pozice ředitele/ředitelky Českého centra Berlín a Českého centra Tokio. Náplní práce bude řízení českého centra v zahraničí v...

EUNIC App

Zajímáte se o evropskou kulturu? Máte chytrý telefon? Chcete vědět, jaké akce pořádají kulturní instituty států Evropské unie včetně Českých center v Praze? Mobilní aplikace EUNIC...

Pozvánka na přednášku Valerie Steele

Ve čtvrtek 30. října 2014 v 16 hodin se uskuteční přednáška na téma „Museum Quality: The Rise of Fashion Exhibition“. Téma je zaměřeno na vývoj výstav o módě a přiblížení...

Výběrové řízení Budapešť

Česká centra, příspěvková organizace MZV ČR, vyhlašují výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Českého centra Budapešť.

Výběrové řízení Moskva

Česká centra, příspěvková organizace MZV ČR, vyhlašují výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Českého centra Moskva.

Příběh kontaktní čočky - Foulard-Club

Prezentace výstavy před vernisáží bernskému dámskému Foulard-Clubu

Otto Wichterle - příběh kontaktní čočky

Vernisáž výstavy Otto Wichterle - příběh kontaktní čočky v rámci setkání českých vědců působících ve Švýcarsku.

Příběh kontaktní čočky

Prezentace komiksu v Naivním divadle v Liberci.

Týden vědy a techniky - Příběh kontaktní čočky

Jen málokterý český vědec se těší takovému uznání a popularitě, doma i v zahraničí, jako právě prof. Otto Wichterle, který je znám především díky svému vynálezu kontaktních...

SCIAP 2013 - Projekt Otto Wichterle

Prezentace projektu na workshopu SCIAP 2013.

Příběh kontaktní čočky

Prezentace výstavy v Senátu ČR.

Křest katalogu Otto Wichterle

100. výročí narození prof. O. Wichterleho

Inovace roku 2013 - představení projektu Příběh kontaktní čočky

Prezentace projektu účastníkům slavnostního vyhlášení Ceny Inovace roku 2013.

Výběrové řízení na obsazení místa ředitele pro České centrum New York, Moskva, Budapešť

Generální ředitelka Českých center vyhlašuje výběrová řízení na obsazení místa ředitele/ky Českého centra New York, Českého centra Budapešť a Českého centra Moskva. Uzávěrka...

OTTO WICHTERLE - Zlín

Prezentační projekt Otto Wichterle zavítal do Zlína. Univerzita Tomáše Bati je partnerem projektu. V rámci Fakulty multimediálních komunikací vznikl aniimovaný film a komiks Otto Wichterle...

České divadelní soubory na Edinburg Festival Fringe 2013

České centrum Londýn je iniciátorem a organizátorem akce, která je zatím druhou největší přehlídkou současného českého divadla a tance ve Velké Británii. Czech Dance Showcase totiž...

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Naši partneři

Partneři Českých center


Doporučujeme