Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

8.5.2020 - 31.5.2020

75.výročí konce 2.světové války v Evropě: Sitenský - Lom - Bergmannová

Česká centra vás u příležitosti 75. výročí konce 2. světové války v Evropě a 80. výročí vzniku československých perutí RAF zvou na exkluzivní online výstavu fotografií Ladislava Sitenského. Výstava pod názvem Perutě představuje jedinečný soubor fotografií z prostředí československých perutí Britského královského letectva behěm 2. světové války. Dále vám také přinášíme možnost shlédnout unikátní rozhovor s panem Tomášem Lomem, veteránem RAF a prezentaci knihy Hany Bergmannové Klímové "Dobrodružství Pana Wellingtona".

 

 

Ladislav Sitenský

Ladislav Sitenský byl významný český fotograf 20. století. Spektrum témat jeho tvorby je velmi široké, ale nejslavnější je soubor jeho fotografií z 2. svetové války, jíž se účastnil jako příslušník československé stíhací perutě RAF, které se svou uměleckou kvalitou zcela vymykají obvyklé dokumentární tvorbě. Dalšími stěžejními tématy jeho díla byla Praha, krajinářská fotografie a lidé. Byl držitelem prestižních uměleckých ocenění jako Zlaté medaile za soubor fotografií na Světové výstavě v Bruselu 1958 a Medaile za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění.

 

 

1919 | Narozen 7. srpna v Praze

1925 – 1930 | Obecná škola Na Smetánce

1930 – 1938 | Reálné gymnázium ve Slovenské ulici

1933 | Začíná fotografovat

1935 | Začíná své fotografie publikovat v časopisech

1938 | Nastupuje na architekturu na ČVUT a současně navštěvuje kurz architektury na Francouzském institutu Ernsta Denise, kde získává stipendium do Paříže k architektu Perretovi.

1939 | První samostatná výstava. Odjíždí z okupovaného Československa do Francie, nastupuje na stáž a vzápětí vstupuje do čs. zahraniční armády.

1940 | Po kapitulaci Francie přesun do Velké Británie na základnu RAF v Duxfordu. Přidělení k pozemnímu personálu 312. čs. stíhací perutě.

1941 | Výstava o našem letectvu v bitvě o Británii v Londýně, kterou osobně zahájil exilový prezident Edvard Beneš.

1942 | U 312. perutě natáčí šestnáctimilimetrový film Operations calling. Od listopadu přeložen na Inspektorát čs. letectva v Londýně.

1945 | Fotografuje boje Čs. obrněné brigády u Dunkerque. 4. Dubna v katedrále a na úřadě v Lille oddán s Paulette Bosch. 15. Srpna návrat do osvobozené vlasti v hodnosti nadporučíka, vyznamenán Čs. válečným křížem a dalšími čtrnácti československými, anglickými a francouzskými vyznamenáními. Zůstává vojákem a nastupuje do fotooddělení generálního štábu.

1946 | Koncem roku se rozhodl k demobilizaci. Fotografuje na živnostenský list. Stěžejními tématy jeho tvorby jsou krajina a Praha, celkový záběr je však mnohem širší.

1948 | V únoru mu vychází první kniha Peruť 312, která však po komunistickém převratu končí ve stoupě. Pracuje na volné noze, publikuje v čs. i zahraničních časopisech, vydává knihy, svými fotografiemi ilustračně přispívá do mnoha knih s válečným obsahem, pragensií, knih o sportu, o horách a dalších, vystavuje v Československu i v zahraničí.

1958 | Zlatá medaile na Světové výstavě v Bruselu

1989 | Konečně může vystavovat a publikovat i své válečné fotografie

1997 | Povýšen do hodnosti plukovníka letectva v.v.

2007 | Vyznamenán prezidentem ČR Medailí za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

2009 | 14. listopadu v Praze umírá

Radio Prague International

článek k stému výročí narození Ladislava Sitenského


 

 

Výstava Perutě

 

Výstava Ladislava Sitenského „Perutě“ představuje jedinečnou sbírku fotografií československých stíhacích perutí RAF. Ladislav Sitenský se opravdu chtěl stát pilotem, ale nakonec bojoval hlavně prostřednictvím svého objektivu, s fotoaparátem. Jeho fotografie zachycují příchod nacistických vojsk do Prahy, československé vojáky ve Francii, československé piloty se svými letadly v Británii a konec druhé světové války. I když jsou to válečné fotografie, neukazují přímo hrůzu války a smrti, ale spíše poezii života: sněhové vločky, nadýchané mraky, třpytivou ranní rosu...a to je to, proč působí tak silným dojmem. A co víc, za každou z těchto fotografií je příběh. Nechme se tedy vtáhnout do mocné hry světla a stínu na těchto působivých černobílých fotografiích Ladislava Sitenského. Naslouchejme příběhům, které vyprávějí a které nám připomínají, jak cenná je naše svoboda.

 

Video v anglickém jazyce

 

 

 


 


 

 

Tomáš Lom

Československý RAF veterán

Video v anglickém jazyce

 

 

 

 


Tomáš Lom

Tomáš Lom (rozený Löwenstein) je válečný veterán 2. sv. války, bývalý radiotelegrafista a palubní střelec 311.československé peruti RAF. Narodil se 1. 8. 1924 do pražské židovské rodiny známého očního lékaře A. Löwensteina. Těsně před vypuknutím druhé světové války ho jeho otec jako čtrnáctiletého chlapce poslal do Anglie, aby ho ochránil před důsledky nacistické rasové perzekuce. Jakmile však bylo Tomovi osmnáct let, přihlásil se v Londýně do československé armády a v prosinci 1944 se konečně dostal k RAF, kde působil v 311.československé peruti u pobřežní hlídky a potom u 111. operační výcvikové jednotku v Nassau. Hned po válce se vrátil do Československa a odešel z armády. Vystudoval matematickofyzikání fakultu a věnoval se celý život vědě a výzkumu vakuové techniky.

V současné době je v důchodu ale spolu s Hanou Bergmannovou Klímovou jezdí do škol na besedy s dětmi, na různé kulturní a letecké akce, kde všude pan Lom odpovídá lidem na jejich dotazy ohledně svého působení v RAF.

 

Tomáš Lom v projektu Pamět Národa

 

 

Tomáš Lom v rozhovoru s Hanou Bergmannovou Klímovou

Video v anglickém jazyce


 

 

 


Hana Bergmannová Klímová

Narodila se 24. 8. 1963 v rodině přeživších holocaust. Otec Ivan Klíma je uznávaný český spisovatel. Jeho dílo je přeložené do více než 30 jazyků. Matka Helena je psychoterapeutka, zakladatelka centra Raffael, které se zabývá především pomocí lidem stiženým traumatem holocoustu.

Hana je vystudovaná výtvarnice malířka a ilustrátorka, ale před dvěma lety se rozhodla napsat knihu pro děti a mládež “Dobrodružství pana Wellingtona” - o klucích letadlech a letcích RAF. Svou knihu rovněž ilustrovala a vydala. Tato kniha je svého druhu ojedinělá a byla veřejností i literární kritikou přijata velmi pozitivně. Hana se díky své knize seznámila s Tomášem Lomem (rozeným Löwensteinem), který jako židovské dítě musel v roce 1939 uprchnout před nacismem do Anglie, kde později bojoval jako letec v československé peruti RAF.

Poslední rok jezdí Hana s Tomášem (96 let) do škol, knihoven a kulturních domů a pořádají besedy a čtení z knihy, kterou Hana napsala.

S Tomášem tráví každý den, pomohla mu najít novou chuť do života a udělali spolu kus práce pro zachování paměti národa.

 

 


 

 

Dobrodružství pana Wellingtona

napsala a ilustrovala Hana Bergmannová Klímová

 


Dobrodružství pana Wellingtona je příběh o britském bombardéru Vickers Wellington, který od druhé světové války sídlí v nejmenovaném aeroklubu v Čechách. Vzpomíná na československé letce, kteří stejně jako on za války sloužili u 311. československé bombardovací perutě RAF. Jeho vyprávění s napětím naslouchají ostatní letadla v hangáru. Dva desetiletí kluci, Tonda a Eda, synové pilotů aeroklubu mají v panu Wellingtonovi svou skrýš „bunkr“. Jednoho dne si hrají s Morseovým přístrojem pana Wellingtona. A ten jim náhle začne odpovídat. Hned jim svěří důležitý úkol: vypátrat ztracené československé letce z jeho poslední osádky. Vzápětí se rozvíjí dobrodružství plné tajemství a pohádkových zázraků…

Čtenáři se tak seznamují s osudy československých letců jak za války, tak po válce, kdy byli tito stateční muži komunistickým režimem pronásledováni. V knize se tak prolíná nedávná československá historie se světem fantazie. Téma československých letců u RAF je v dětské literatuře zcela ojedinělé, a možná i proto je kniha oblíbená u malých čtenářů, jejich rodičů i literární kritiky.
 

Hana Bergmannová Klímová čte z knížky Dobrodružství pana Wellingtona

Video v anglickém jazyce

 

 

 

Přečtete si ukázku z knihy - ke stáhnutí kapitola v anglickém jazyce

 

 

©Ilustrace Hana Bergmannová Klímová

 


Hana jezdí s Tomášem do škol, knihoven a kulturních domů a pořádají besedy a autorské čtení.

©Foto Hana Bergmannová Klímová 

 

Velké poděkování Tomáši Lomovi, Adéle Kándlové, Haně Bergmannové Klímové a všem ostatním, kteří se podíleli na tomto unikátním projektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrační fotografie v anotaci: Z fotoarchivu Ladislava Sitenského

 

Místo konání:

Datum:

Od: 8.5.2020
Do: 31.5.2020

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce

JazzFruit finale in live stream

Čtyři finalisté se 31. května utkají v přímém přenosu o vítězství. Porotci i veřejnost budou moci ovlivnit konečný výsledek svými hlasy.

Pat & Mat a jiné animace – anteprima 60. ročníku Zlínského filmového festivalu na Dafilms

Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež, Zlínský filmový festival je největším a nejstarším festivalem svého druhu na světě a letos slaví 60. narozeniny.

Global Science Café: Josef Průša

Global Science Café Czech Centres “Pandemic and other Challenges” Series

Pills of Live Cinema Festival

Anteprima Live Cinema Festivalu ve spolupráci s EUNICem Řím. Rozhovory, ukázky video a audio produkce, mezi nimiž je i Aid Kid (CZ) a hudebníci z Rakouska, Finska, Holandska, Španělska, Litvy,...

Musicians to Scientists - Live Stream

Čeští hudebníci poděkují ČVUT v Praze, týmu vědců, partnerů, dárců a přispěvatelů

The Wings

Online fotografická výstava k 75. výročí konce 2. světové války a 80. výročí vzniku československých perutí RAF představuje unikátní fotografie významného českého fotografa Ladislava...

Poběž s Milošem Škorpilem!

Sportovní trénink významného českého běžce a mentora našeho projektu RUN WITH EMIL, Miloše Škorpila - první setkání 5. května v 18:00 na našich sociálních sítích.

Prezentace knihy Pavla Kaliny "Hluboké město"

Prof. PhDr. Pavel Kalina, Ph.D., představuje svoji novou knihu "Hluboké město. Moderní metropole jako Druhý Řím" (2019).

Petr Hruška a Yvetta Ellerová – anteprima online

Petr Hruška s Yvettou Ellerovou se představí na našich sociálních sítí jako anteprima k vystoupení, jež se bude v Římě konat na podzim.

Jan Fišer & smyčcový ansámbl PKF

Dne 28. dubna ve 20.00 hod. se uskuteční unikátní koncert Jana Fišera & smyčcového ansámblu Prague Philharmonia který bude přenášen on-line na internetové televizi MALL.TV a na sociálních sítích...

Pavla Horáková: Teorie podivnosti – online čtení

Spisovatelka Pavla Horáková se představí na sociální sítích Českého centra Řím se svým románem „Teorie podivnosti“ (Argo, 2018), jehož italský překlad vychází letos na podzim v nakladatelství Miraggi...

Divadlo Ponec | Genereace X

Sociologický happening v podání Martina Buchtíka a taneční sólo Michala Záhory pro Helenu Arenbergerovou vyjadřující pocity generace, jejíž dětství zformoval přelom dvou epoch. 40 let od narození, 30...

Jiří Stivín a Dividlo

Dne 25. dubna v 20.00 se uskuteční exkluzivní live-streaming koncert ikony české i světové hudby, Jiřího Stivína.

Káťa Kabánová - přesunuto, datum k upřesnění

Slavná opera Leoše Janáčka "Káťa Kabánová" v Teatro Costanzi | Teatro dell'Opera di Roma!

Un caffè con...Michal Doležal, Tiziana Menotti a Patrick Diviš - zrušeno

Druhé setkání ze série "Un caffe con...". Tentokrát s Milošem Doležalem, Patrickem Divišem a Tizianou Menotti, tedy s tvůrci filmu "Jako bychom dnes zemřít měli" a překladatelkou stejnojmené knihy....

Prezentace knihy "Běží Zátopek"

V pátek 21. února v 18:30 se v římské knihovně Altroquando uskuteční prezentace „Zátopek corre“ Emila Zátopka s italským překladem Michela Sirtoriho a úvodem Stefana Baldiniho.

30 let demokracie ve střední Evropě

Mezinárodní konference u příležitosti třicátého výročí democracie ve střední Evropě.

RUN WITH EMIL: na neapolském NapoliRunning

Pojďte do toho s námi, poběžte s námi objevit svůj svět na největší běžecké akci Neapole!

Výzva k účasti na 6. ročníku soutěže Cena Susanny Roth

Česká centra a České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny v Brně, vyhlašují 6. ročník Mezinárodní překladatelské soutěže Cena Susanny Roth určené začínajícím zahraničním překladatelům z...

Tour Markéty Pilátové po Itálii

Lednové literární tour spisovatelky Markéty Pilátové po Itálii ve spolupráci s CzechLit, Českým centrem Milán a nakladatelstvím Miraggi! Autorka představí svou knihou "Con Bata nella giungla"...

Wiegala – Koncert k Mezinárodnímu dni paměti obětí Holocaustu 2020

V sobotu 1. února v 18.00 hodin v Boloni, v divadle Teatro del Baraccano, se bude konat koncert k Mezinárodnímu dni paměti obětí Holocaustu.

Popelka: Jiří Bubeníček a Nuovo Balletto di Toscana

Od 15. prosince do 4. ledna představuje divadlo Maggio Musicale Fiorentino ve Florencii baletní představení "Popelka" ve ztvrárnění slavného českého choreografa Jiřího Bubeníčka.

"Na kafé s..".velvyslankyní ČR v Římě Hanou Hubáčkovou

Pilotní akce projetku "NA KAFÉ S..." ikonami české a italské kulturní scény.

Slovensko - české předvánoční setkání s projekcí filmu "Tlumočník"

Tradiční předvánoční slovensko - české setkání s projekcí filmu "Tlumočník".

Duch českého Bauhausu v Terezíně: Friedl Dicker-Brandejisová

Revoluční historie Bauhausu v Terezíně v kontextu životního příběhu Friedl Dicker, která potají vytvářela dětské kreativní laboratoře poesie a malby a pro děti v Terezíně.

100 let tanga. Příběh lásky

Dne 7. prosince v 20.00 v divadle Torlonia v Římě se bude konat taneční představení "100 let tanga. Příběh lásky" Gianluci Bertiho v režii Alfonse Venerose. V hlavní roli Jitka Frantová.

Hydropsyche & Petra Hermanova AV Performance

Dne 7. prosince se Petra Hermanová představí na Audio Digital Visual Art Festivalu FOTONICA v Římě.

Run with Emil

První akce projektu "Poběž s Emilem" se představí na maratonu ve Florencii.

Rome Independent Film Festival

Letošního ročníků Rome Independent Film Festival se bude účastnit film "Ostrým Nožem" režiséra Teodora Kuhna, krátkometrážní film "Plus Jedna" od Miroslava Klochka a krátkometrážní animovaný film...

30th Anniversary of the Velvet Revolution

V sobotu 16. listopadu v 18:00 oslavíme třicáté výročí sametové revoluce i na Maltě.

En Noir

Dne 14. listopadu se uskuteční vernisáž výstavy "En Noir" Břetislava Malého v římské galerii Curva Pura.

Filmové úterky: Třicet let demokracie ve střední Evropě

Promítání filmů u příležitosti předsednictví České repubiky ve Visegrádské skupina.

TECNICHE D'EVASIONE | TAVOLA ROTONDA k příležitosti oslav třicátého výročí pádu Berlínské zdi

K příležitosti oslav třicátého výročí pádu Berlínské zdi, spojené s výstavou s názvem „Tecniche d’evasione“ maďarské avantgardy 60. a 70. let, se bude konat dne 6. listopadu v Palazzo delle...

1989 - 2019. Třicet let svobody

Dne 24. října se bude ve Florencii konat slavnostní večer k příležitosti oslav třicetiletého výročí Sametové revoluce.

Film "Čas je neúprosný" al Festival dei Popoli

Dne 9. listopadu 2019 se v rámci 60. ročníku Festivalu dei Popoli ve Florencii bude promítat film Čas je neúprosný (1978) režisérky Věry Chytilové.

Vision Factory al Solid Light Festival

Pražská Vision Factory představí v Římě na fasádě baziliky Santa Maria Sopra Minerva svoji videomappingovou show. V rámci festivalu Solid Light vystoupí ve dnech 25.-27. října 2019 (20-24...

1989: Rivoluzione di Velluto.30 anni della libertà cecoslovacca

Dne 18. října proběhne vernisáž fotografické výstavy s názvem „1989: Sametová revoluce. 30 let svobody Československa“ v Museo di Roma in Trastevere.

Film Karel, Me and You

Dne 14.října uvede janovský filmový festival Nuovo Cinema Europa italskou premiéru filmu Karel, já a ty. Režisér Bohdan Karásek představí osobně film janovskému publiku.

Festa della Storia:L’Uragano d’autunno

Slavný boloňský historický festival „Festa Internazionale della Storia“ prezentuje scénické čtení k tématu30-ti letého výročí od Sametové revoluce.

Juri the Cosmonaut

Římský festival RomaEuropa uvede ve dnech 23. a 24. listopadu představení „Juri the cosmonaut“, jehož autory jsou Giorgio Berlotti a Petr Forman.

Klub Komedia: Il Bottone (Knoflík)

Dne 5. října v barokním divadle Baraccano v Boloni uvede pražské divadlo Klub Commedia hru Il Bottone (Knoflík) režisérky Maddaleny Rossi.

Young International Forum 2019

Od 9. do 11. října se bude České centrum Řím spolu s Univerzitou Karlovou a Univerzitou Palackého v Olomouci účastnit mezinárodního veletrhu vzdělaní „Young International Forum“ v...

Soumrak totalitárního režimu. Úsvit demokracie.

Fotografická výstava k 30. výročí Sametové revoluce

Carlsbad-Roma-Goethe

Milan Augustin uvádí jedinečným způsobem vztah Goeheho ke Karlovým Varům, odkud se tento génius novodobých dějin vydává v roce v roce 1786 na svoji slavnou "Italskou cestu".

Live Cinema Festival 2019: Of Another

Live Cinema Festivalu v Římě uvede dne 22. září premiéru audiovisuální performance složené ze skladeb umělce Dného a vizuální kombinace animace, filmových záběrů a nehybných obrazů Martiny H. Holé a...

Bohemistický seminář v Benátkách

Benátská univerzita Ca’ Foscari pořádá na své půdě bohemistický seminář pro studety češtiny z celé Itálie.

Kryštof Kintera: You got to burn to shine

Od 5. února do 7. dubna bude v Národní galerii současného a moderního umění v Římě ke shlédnutí výstava „You got to burn to shine“, jejíž součástí jsou díla jednoho z nejrenomovanějších českých...

Řím: Cena Susanny Roth

V letošním roce se vyhlašujel již pátý ročník překladatelské soutěže “Cena Susanny Rothové” pro mladé překladatele z celé Evropy a z Asie.

LA FORMA DELL’IDEOLOGIA Praga: 1948-1989

V Místodržitelském paláci v Parmě dne 25.května slavnostně zahájí největší italská výstava československého uměně z období 1948-1989. Velkolepá výstava nese název Forma ideologie (La Forma...

Slavnostní večer na počest Věry Čáslavské

Dne 12. června v 21.00 se v taneční škole Arthura Murraye na Piazza degli Strozzi ve Florencii uskuteční slavnostní večer na počest české gymnastky a olympijské vítězky Věry Čáslavské....

Vilem Spilka Quartet

Dne 29. června se v Boloni, ve legendárním jazzovém klubu Cantina Bentivoglio Giovanniho Serazanettiho, bude konat koncert Quartetu Viléma Spilky.

Imaginarium

Dne 18. července se poprve italskému publiku představí interaktivní výstava bratří Formanů - Imaginarium.

Stanislav Kolíbal: Former Uncertain Indicated.

Dne 17. dubna se v Národní galerii moderního a současného umění v Římě bude konat rozhovor k zahájení české účasti na Biennale di Venezia, „Former Uncertain Indicated“.

Independent Film Show

Dne 27. června bude mít možnost neapolské publikum festivalu „Independent Film Show“ shlédnout výjimečnou experimentální filmovou tvorbu české režisérky Alexandry Moralesová a arménského režiséra...

Quadri in musica

Ve dnech 8. a 15. června se v galerii La Quadreria v Boloni uskuteční unikátní setkání s českou hudbou a divadlem s názvem Quadri in musica.

V4 Jazz Quartet

Dne 15. dubna se v sídle zastupitelského úřadu Slovenské republiky v Římě bude konat koncert "V4 Jazz Quartetu", který je organizovaný ve spolupráci velvyslanectví zemí Visegrádské čtyřky (V4)....

Jan Palach

Dne 16. ledna se v Muzeu moderního umění Macro v Římě uskuteční naučná výstava a promítání filmu Jan Palach (2018) režiséra Roberta Sedláčka.

Czech Innovation Expo v Římě

Dne 7. května v 18.00 hodin se uskuteční zahájení výstavy Czech Innovation Expo v IED - Istituto Europeo di Design (Via Alcamo 11, Řím).

Radka Denemarková na Salerno Letteratura

Dne 19. června se v Salernu v rámci mezinárodního knižního festivalu „Salerno Letteratura“ uskutečnní setkání s českou spisovatelkou Radkou Denemarkovou

Sebastian Kitzberger – Icebreaker

Dne 12. dubna v 19.00 hodin proběhne slavnostní otevření výstavy "Icebreaker" v římské galerii Curva Pura. Vystaveny budou díla mladého českého designera Sebastiana Kitzbergera.

Slavnostní znovuotevření Českého centra Řím

České centrum Řím bude slavnostně znovuoteřeno dne 30. května při Velvyslanectví České republiky v Římě.

Světový den poezie - čtení online

Dne 21. března k příležitosti Světového dne poezie České centrum Řím, spolu s EUNIC Roma, bude pořádat veřejné čtení čtrnácti předních evropských básníků.

Pražské jaro 2020: online koncerty

Pražské jaro exkluzivně u vás doma Od 18. 5. 2020 nabídne síť českých center významný hudební festival on-line do celého světa

Program

13.12.2019 - 10.1.2020

Czech Film Night – Velvet Revolution

U příležitosti 30. výročí sametové revoluce pořádá České centrum Soul a Cinematheque – Seoul Art Cinema filmový mini festival Czech Film Night – Velvet Revolution, během kterého bude uvedeno celkem 5 oceněných filmů převážně z posledních let. Filmové projekce se budou konat v Seoul Cinema každý pátek od 13.12.2019 do 10.1.2020 vždy v 19:30 hodin. Korejská veřejnost tak bude mít jedinečnou příležitost seznámit se nejenom s osudy význačných osobností boje za svobodu a demokracii ale také s životem obyčejných lidí v době totality.

Filmový festival zahájí životopisné drama Milada režiséra Davida Mrnky z roku 2017 inspirované osudem české právničky, političky a bojovnice za práva žen Milady Horákové, která přežila mučení a věznění v době nacistické okupace a nakonec se jako jediná žena stala obětí justiční vraždy během vykonstruovaných politických procesů v Československu na začátku 50. let. Následovat bude film režiséra Roberta Sedláčka zachycující posledních několik měsíců života studenta historie a politické ekonomie Univerzity Karlovy Jana Palacha, jenž se 16.1.1969 upálil na Václavském náměstí v Praze na protest proti invazi spojeneckých vojsk Varšavské smlouvy a pasivnímu přístupu veřejnosti či neuvěřitelný leč pravdivý příběh rozporuplné osoby šéfa zahraniční rozvědky Zdeňka Tomana, který do napínavého thrilleru přetvořil známý český režisér Ivan Trojan. Všechny tyto tři filmy budou uvedeny v korejské premiéře. Výjimku ve filmovém výběru představuje příběh režiséra Jana Hřebejka a scénáristy Petra Jarchovského Kawasakiho růže, jenž vznáší zásadní otázky o tom, kdo může posuzovat a odpouštět minulé viny. Festival zakončí cenami ověnčený film Masaryk věnovaný životu syna prvního československého prezidenta, diplomata a pozdějšího ministra zahraničí Jana Masaryka v období před začátkem 2. světové války. 

Cílem filmových projekcí a krátkých přednášek, jež budou promítání předcházet, je přiblížení osudových okamžiků a význačných osobností české historie 20. století. Současně se ale snaží přivést diváky k zamyšlení nad důležitými tématy jako je svoboda, demokracie či role jedince ve společnosti.

Program

 • 13.12. Milada
 • 20.12. Jan Palach
 • 27.12. Toman
 • 3.1. Kawasakiho růže
 • 10.1. Masaryk

 

 

Milada, rež. David Mrnka (2017)

Film Milada je inspirován osudem a životem JUDr. Milady Horákové, který se dotkl mnoha lidí. Odehrává se v letech 1937 – 1950 a vypráví příběh ženy, v jejímž životě byly morální principy zakořeněny tak silně, že se často ve svých rozhodnutích řídila více svým svědomím než srdcem, a to i za cenu ohrožení vlastní rodiny a sebe sama. Milada Horáková byla popravena 27. června 1950 i přesto, že tehdejší prezident Československé republiky dostal mnoho žádostí o udělení milosti. O její milost žádali např. Albert Einstein, Winston Churchill nebo Eleanor Rooseveltová. Ústředními tématy filmu jsou svoboda, boj za demokracii, pravda, láska, naděje, moc a oběť, které jsou velmi aktuální i dnes. Cílem filmu je přiblížit osobnost Milady Horákové, její život a osud nejširšímu publiku v České republice a v zahraničí. (Bohemia MP)

 

 

Datum projekce: 13.12.2019, 19:30

 

Jan Palach, rež. Robert Sedláček (2018)

Film pozoruje posledních několik měsíců života Jana Palacha. Pozoruje jej na základě dostupných faktických pramenů a zároveň přemýšlí, co tomu mladému muži táhlo hlavou. Jan Palach nikomu z blízkých o svém rozhodnutí dopředu neřekl. Ani nenaznačil, že by byl něčeho takového schopen. Ve filmu prochází vztahem se svou přítelkyní Helenkou, bouřlivým kolejním životem roku 1968, soužitím s mámou doma ve Všetatech, zažije studentské brigády v Kazachstánu a Francii, chodí do školy, pozoruje a mlčí. Stejně jako se od podzimu 68 mění veřejný život, ráz ulic i výrazy lidí, stává se něco s Janem. Jak to, že si ničeho nevšimla jeho dívka, máma, spolužáci? Ještě to ráno si Jan vzal od mámy svačinu, na koleji vtipkoval se spolubydlícím a před odchodem do města se vysprchoval. Kamera po celý film sleduje Janovu tvář a snaží se zachytit okamžiky rozhodnutí… (CinemArt)

 

Datum projekce: 20.12.2019, 19:30

 

Toman, rež. Ondřej Trojan (2018)

Filmové drama režiséra a producenta Ondřeje Trojana o vzestupu a pádu na pozadí doby, která dodnes ovlivňuje naše životy. Neuvěřitelný a pravdivý příběh rozporuplné osoby Zdeňka Tomana, šéfa naší zahraniční rozvědky, který významně ovlivnil vývoj v poválečném Československu, bezskrupulózního obchodníka s obrovskou mocí a zásadním úkolem. Sehnat peníze, které komunistům vyhrají volby. A Toman peníze sehnat uměl. Pro sebe, pro rodinu i pro stranu. Šmelina, vydírání, kasírování válečných zločinců i jejich obětí. Neštítil se ničeho. Cena, kterou za svou kariéru zaplatil on i jeho blízcí, byla pak vysoká. Film odkrývá období tzv. třetí republiky, temné roky 1945 – 48, a příběh člověka, o kterém se nikdy nemluvilo. Režisér Ondřej Trojan přináší na plátno nejen napínavý thriller, ale i co nejvěrnější dobovou rekonstrukci skutečných událostí opírající se o nezvratná archivní a očitá svědectví. (Falcon)

 

Datum projekce: 27.12.2019, 19:30

 

Kawasakiho růže, rež. Jan Hřebejk (2009)

Kdo může posuzovat minulé viny? Kdo je může odpouštět? Může jim čas obrousit hrany? Nebo pokání, jímž se viníci posléze pokusí spasit? Drama Jana Hřebejka podle Cenou Sazky oceněného scénáře Petra Jarchovského vytváří spletitý řetězec podobných otázek a nabízí celou škálu často protichůdných odpovědí. Středobod příběhu tvoří postava renomovaného psychiatra (Martin Huba), morální autority, který má u příležitosti výročí založení republiky získat významné státní ocenění. Právě připravovaný slavnostní akt se stane katalyzátorem událostí, které na povrch vyplaví hříchy minulosti, jež mu můžou zlomit vaz. (Bontonfilm)

Datum projekce: 3. 1. 2020, 19:30


Masaryk, rež. Julius Ševčík (2017)

Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta. V jeho srdci bojovala nespoutanost extravagantního umělce s povinností a morálkou úředníka, diplomata. Velkou část života procestoval, ale nikdy nezapomněl na zemi, z níž pocházel, na republiku, kterou založil jeho otec Tomáš Garrigue. Smrt Jana Masaryka je dodnes zahalena tajemstvím. Mnohá tajemství se však skrývají i v jeho životě! Dramatický příběh, věnovaný osudům velvyslance a pozdějšího československého ministra zahraničí, Jana Masaryka, se vrací do doby těsně před druhou světovou válkou. Ve třicátých letech vrcholí Masarykova diplomatická kariéra, kterou tráví převážně ve Velké Británii, kde se snaží dostat světové mocnosti na stranu Československa.

Muž, oceňovaný jako brilantní řečník, zábavný společník a milovník života, má však i svou temnou stránku. Masaryk hledá únik před svým jménem, před odpovědností i před sebou samým v hýřivém životě, alkoholu a drogách, ale také v neustálém sebetrýznění. Tehdejší velvyslanec v Londýně se najednou ztrácí z veřejného života. Přerušuje kontakt s politickými kolegy i s přáteli. Na několik měsíců mizí, kamsi do Ameriky... Na pozadí historických událostí se odehrává napínavý životní příběh okouzlujícího, ale nevyrovnaného, sebedestruktivního muže a jeho marného boje o budoucnost vlastní země. (Bioscop)

 

Datum projekce: 10. 1. 2020, 19:30

 

Změna programu vyhrazena.

 

Místo konání:

Seoul Cinema, 13, Donhwamun-ro, Jongno-gu, Seoul

Datum:

Od: 13.12.2019
Do: 10.1.2020

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce

Program

15.11.2019

Ucho

Na zahájení fotografické výstavy Pád železné opony organizované Velvyslanectvím ČR v Soulu u příležitosti 30. výročí sametové revoluce uvede České centrum Soul v korejské premiéře trezorový snímek Ucho, který natočil Karel Kachyňa podle scénáře Jana Procházky v roce 1970.

Film Ucho patřil k těm zapovězeným titulům, které ležely na dně pomyslného trezoru vůbec nejhlouběji. Jednak proto, že jméno spisovatele Jana Procházky se nesmělo veřejně vyslovit, jednak proto, že film s přibývajícím časem kupodivu stále nabíral na aktuálnosti. Do distribuce se dostal až po listopadu 1989, premiéru v kinech měl v červnu 1990. Jde o komorní psychologické drama, v němž se objevují prvky satiry, frašky, grotesky, kriminálního filmu a dokonce i momenty hitchcockovského ladění. 

I mezi prominenty v padesátých a šedesátých letech platilo heslo "Důvěřuj, ale prověřuj". Proto i ve vilách ministrů a dalších vysokých státních funkcionářů byla instalována "ucha" - odposlouchávací zařízení, kterými mohla Státní bezpečnost kontrolovat tyto lidi i v jejich intimním soukromí. Výsledkem byla nejistota, bezvýchodnost a strach. To vše ve vrchovaté míře prožívají ministerský náměstek Ludvík a jeho žena Anna, které výborně ztvárnili herci Radoslav Brzobohatý a Jiřina Bohdalová.

Děj filmu se odehrává během jedné noci poté, co se hlavní protagonisté vrátí domů ze společenského večírku tehdejší politické smetánky. Zatímco lehce společensky unavená Anna je v dobré náladě, Ludvík postupně nabývá podezření, že v domě někdo byl a nainstaloval tam odposlouchávací zařízení. Rekapituluje, co na večírku dělal, co všechno říkal a celou noc prožije ve strachu, že si pro něj přijede Státní bezpečnost, která již předtím zatkla jeho šéfa a kolegy.

Film umně dávkuje atmosféru strachu tehdejšího totalitního režimu, pro něj typickou vrtkavostí osudu a nejistoty vlastní existence, stejně jako snahu nevybočovat z řady a neprotivit se výše postaveným ve státní hierarchii. Černobílé, „film noir“ pojetí kamery a znepokojivé hudební pozadí dodávají filmu působivou, až téměř strašidelnou atmosféru.

Kdy:

15.11.2019 16:15

Kde:

The Asan Institute for Policy Studies
11, Gyeonghuigung 1ga-gil, Jongno-gu, Seoul
www.asaninst.org

Vstup:

zdarma

Rezervace:

České centrum Soul

Joori Song: T: 02-6272-0002

                   E: song@czech.cz   

 

 

Místo konání:

11 Gyeonghuigung 1Ga-Gil, Jongno-Gu, Seoul, Korea

Datum:

15.11.2019

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce

Program

24.10.2019 - 15.12.2019

12 světů

České centrum Soul pořádá v Koreji již pošesté výstavu 12 světů, která bude ke zhlédnutí až do 15. prosince v nově otevřené galerii My Art Museum v Soulu. Výstavní projekt představuje v kurátorském výběru literárního a výtvarného kritika Radima Kopáče 12 současných českých ilustrátorů komiksu a knížek pro děti. Zaměřuje se na autory mladší a střední generace oceňované kritikou i samotnými čtenáři nejen doma ale i v zahraničí. Návštěvníci se tak mohou blíže seznámit s tvorbou Davida Böhma, Pavla Čecha, Dana Černého, Lucie Dvořákové, Renáty Fučíkové, Venduly Chalánkové, Lucie Lomové, Galiny Miklínové, Lenky Jasanské, Petra Nikla, Jaromíra Plachého a Vhrsti. Každý z autorů velmi originálním a od jiných umělců naprosto odlišným způsobem vytváří zcela nový svět plný fantazie, do kterého mohou prostřednictvím výstavy nahlédnout i ti nejmenší čtenáři.

Výstavní projekt 12 světů navazuje na úspěšnou putovní výstavu 11 světů uvedenou v Muzeu hlavního města Prahy již v roce 2012. Poměrně dlouhý časový odstup byl důvodem k aktualizaci obsahu a vytvoření nové výstavy. Kurátorem výstavy je literární a výtvarný kritik Radim Kopáč (1976), jenž je autorem řady publikací věnujících se dějinám literatury a kultury. V Koreji byla výstava již uvedena na Mezinárodním knižním veletrhu v Soulu, v Knihovně informací a kultury Dogok, Gyeongui Line Book Street či BRT Galerii ve městě Sedžong.

Ilustraci původní české knihy pro děti proslavili ve světě takoví autoři jako Zdeněk Miler, Květa Pacovská, Miroslav Šašek, Jiří Trnka, Štěpán Zavřel nebo Helena Zmatlíková. Jak je tomu však dnes? Jaká je nová generace ilustrátorů, z nichž se každý svým originálním stylem vyrovná zvučným jménům umělců generace předešlé? Kteří čeští ilustrátoři slaví úspěch doma i v zahraničí? Určitě mezi ně patří dvanáctka autorů zahrnutá ve výběru výstavy. Co jméno, to vlastní výraz realizovaný v řadě knižních publikací ceněných kritikou i čtenáři. Co autorské dílo, to specifický svět míst, postav a dějů vyjádřených nejen slovem a obrazem, ale i ve spojení s dalšími médii jako film, performance, hudba, divadlo či fotografie. Jako příklad můžeme uvést filmové zpracování Lichožroutů Galiny Miklínové nebo komiksového alba Anča & Pepík  Lucie Lomové či všestranné tvůrčí aktivity Petra Nikla propojující slovo s obrazem, akcí a zvukem. 

Výstava 12 světů představuje práci dvanácti současných českých ilustrátorů a autorů komiksu mladší a střední generace, kteří se ve své tvorbě zaměřují na literaturu pro děti a mládež. Uvedení autoři patří mezi hvězdy svého oboru slavící úspěch u kritiky i čtenářů a čím dál častěji také v zahraničí. Každý z nich má jedinečný rukopis, každý vytváří svůj vlastní svět. Račte vstoupit, protože kolik světů znáš, tolikrát jsi člověkem.

Termín: 24.10. – 15.12.2019

Otevírací doba: út – ne 10:00 – 20:00 (poslední vstup v 19:00 h)

 

 

Místo konání:

My Art Museum, 518, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul

Datum:

Od: 24.10.2019
Do: 15.12.2019

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce

Program

16.11.2019 - 1.12.2019

Pád železné opony

U příležitosti 30. výročí sametové revoluce se v Asan Institute for Policy Studies v Soulu koná fotografická výstava pod názvem Pád železné opony. Prostřednictvím snímků předních českých, slovenských, polských, maďarských, rumunských, bulharských a německých fotografů podává svědectví o pádu socialistického bloku v roce 1989. Akci, jež potrvá až do 1. prosince letošního roku, pořádá Velvyslanectví ČR v Soulu ve spolupráci s Kanceláří prezidenta republiky, Správou Pražského hradu, zastupitelskými úřady zemí V4 a Českým centrem Soul.

Výstava představuje výběr fotografií ze stejnojmenné výstavy, která se koná od konce května do konce listopadu letošního roku v Letohrádku královny Anny a v Královské zahradě na Pražském hradě. Na sedmdesát snímků zachycuje klíčové události v časové chronologii od ledna do prosince 1989 a podává tak autentickou výpověď o době před třiceti lety. Fotografie připomenou pamětníkům osudové chvíle, kterých byli očitými svědky a naopak příslušníkům mladších generací a veřejnosti v zahraničí přiblíží dramatické okamžiky roku 1989, v jejichž důsledku došlo k pádu celého východního bloku.

Část výstavy zaměřenou na listopadové období roku 1989 v tehdejším Československu připravili kurátoři Jaroslav Kučera a Dušan Veselý. Fotografie věnující se událostem v okolních zemích a také dění na domácí půdě ještě před listopadem 1989 vybrala Daniela Mrázková. Mezi tvůrci unikátního výstavního souboru najdeme jména nejenom předních českých a slovenských fotografů, jakými jsou např. Pavel Štecha, Jaroslav Kučera nebo Karol Kállay ale také řady autorů z dalších zemí jako András Bankuti, Krzysztof Miller či Chris Niedenthal.

Název výstavy: Pád železné opony

Termín: 16.11. – 1.12.2019

Otevírací doba: 10:00 – 17:00 (1.12. 10:00 – 12:00)

Vstup zdarma.

 

Místo konání:

AAIPS Gallery, Asan Institute for Policy Studies, 11 Gyeonghuigung 1Ga-Gil, Jongno-Gu, Seoul, Korea

Datum:

Od: 16.11.2019
Do: 1.12.2019

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce

Program

7.10.2019 - 10.10.2019

PAMS

České centrum Soul a Institut umění – Divadelní ústav prezentovali scénická umění z České republiky na Mezinárodním veletrhu scénických umění v Soulu (PAMS), jenž se konal od 7. do 10. října 2019 v divadelní čtvrti Tähak-ro.

Mezinárodní veletrh scénických umění je každým rokem pořádán organizací Korea Arts Management Service (KAMS) založenou v roce 2006. Jejím cílem je podpora rozvoje vzájemné mezinárodní kulturní výměny a výzkum, vzdělávání, poradenství a poskytování služeb v oblasti scénických umění. V letošním roce se organizátoři české účasti zaměřili především na současnou operu a balet.

Kromě tradiční prezentace na veletržním stánku byli k účasti na veletrhu pozváni také zástupci českých vícesouborových divadel - umělecký šéf Janáčkovy opery v Brně Jiřího Heřmana, ředitel Národního divadla moravskoslezského Jiřího Nekvasila a ředitelJihočeského divadla Lukáše Průdka. Ti se mimo veletrhu zúčastnili navíc řady jednání s managementy významných kulturních center v Koreji.

Místo konání:

104, Daehak-ro, Jongno-gu, Seoul

Datum:

Od: 7.10.2019
Do: 10.10.2019

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce

Program

24.10.2019 - 5.4.2020

Výstava Alfons Mucha

Nově otevřená korejská galerie My Art Museum zahájila výstavu světoznámého českého malíře, grafika a designéra Alfonse Muchy. Výstava představuje celkem 234 secesních plakátů, rytin, kreseb, olejomaleb a dalších originálních děl ze soukromé sbírky slavného českého tenisty Ivana Lendla.

Výstava je rozdělená na čtyři části a snaží se postihnout Muchovu celoživotní tvorbu počínaje divadelními plakáty, které umělec vytvořil pro francouzskou herečku Sarah Bernhardt k divadelním hrám Gismonda, Dáma s kaméliemi, Médea či Hamlet, přes reklamní plakáty pro společnosti Job, Cycles Perfecta a Moët & Chandon, až po známé série dekorativní malby Čtyři roční období, Čtvero umění či Drahokamy a vlastenecká díla, která Alfons Mucha namaloval po svém návratu do vlasti.

Výstavu otevřel ředitel galerie My Art Museum I Tchä-gŭn a ředitel Nadačního fondu Richard Fuxa společně se senátorem Pavlem Fischerem a velvyslancem ČR v Soulu Gustavem Slamečkou. Akci, jež potrvá až do 5. dubna příštího roku, pořádá galerie My Art Museum a Nadační fond Richarda Fuxy s podporou Českého centra Soul a Velvyslanectví ČR v Soulu.

Sbírka Ivana Lendla, jež je nejrozsáhlejší soukromou sbírkou děl Alfonse Muchy, se veřejnosti poprvé představila na výstavě v Obecním domě v roce 2014 a s počtem 190 000 návštěvníků se stala nejnavštěvovanější výstavou v historii České republiky. Její uvedení v korejské galerii My Art Museum je navíc první výstavou v celém asijském regionu. 

Nově otevřená galerie My Art Museum s výstavní plochou 1100 m2 se nachází v obchodním centru korejské metropole přímo naproti nejznámějšímu výstavišti COEX a nabízí tak korejské veřejnosti lehce dostupný prostor, kde se mohou návštěvníci těšit z umění a kultury. Cílem galerie je organizace rozsáhlých výstav různorodého obsahu, jež překračuje hranice uměleckých žánrů i času, se zaměřením na slavné umělce západního světa, módu, architekturu, design a dekorativní umění.

 


 


Kde: My Art Museum

Adresa: 518, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul

Termín:         24.10.2019 – 1.3.2020

Otevírací doba:

 • po zavřeno
 • út – čt, ne 10:00 – 20:00
 • pá – so 10:00 – 21:00     

Vstupné:

 • dospělí 15.000 KRW 
 • mládež (8 – 19 let) 12.000 KRW
 • děti (3 – 7 let) 10.000 KRW     

 

Místo konání:

My Art Museum, 518, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul

Datum:

Od: 24.10.2019
Do: 5.4.2020

Organizátor:

Přednáška v athénském Židovském Muzeu

Přednáška českého odborníka na židovská témata, spisovatele, historika, filmového producenta Martina Šmoka v Muzeu židovské historie v Athénách

Historie současného českého šperku

Jedinečná výstava 22 českých umělců představující průřez několika desetiletími české šperkařské tvorby bude po tři měsíce k vidění v athénském Muzeu šperků Lalaounis.

Comicdom Festival

Největší řecký komiksový festival ComicDom uvítá Českou republiku jako svého čestného hosta.

Documentary Mondays on-line

Prvním filmem z řady pěti pondělních dokumentárních filmů bude snímek "Trabantem tam a zase zpátky", kterému bude následovat debata s jeho režisérem Danem Přibáněm.

Sciene Café - Výzkum a inovace v boji s COVID 19

Global Science Café Czech Centres (GSC) je cyklus populárně-vědeckých přednášek a debat s nejlepšími českými vědci, inovátory, ekonomy a dalšími významnými osobnostmi.

Pražské jaro exkluzivně u vás doma

Česká centra nabídnou od 18. 5. 2020 přenosy tohoto významného festivalu on-line do celého světa.

Píšeň o šedém holubovi

ČCA v rámci Online Cinema pro děti a mládež uvede Československý film z r. 1961 slovenského režiséra Stanislava Barabáše.

Překladatelé čtou "své" knihy

Dvě e-book knihy, které vyšly v řečtině v posledních letech, představí online jejich překladatelé čtením jejich oblíbeného úryvku, protože po autorech samotných knih je jejich role v propagaci české...

Hudebníci vědcům - live stream koncertu

Čeští hudebníci poděkují ČVUT v Praze, týmu vědců, partnerů, dárců a přispěvatelů.

75. výročí konce 2. světové války ve fotografiích, rozhovoru i dětské knize

Exkluzivní online výstavou fotografií Ladislava Sitenského pod titulem "Perutě" si připomínáme nejen rok 1945 a konec války v Evropě, ale také 80. výročí vzniku československých perutí RAF. Česká...

Karel Zeman na OIFF Online

Filmy "Baron Prášil" a "Vynález zkázy" uvede ČCA spolu s Olympia International film Festival v rámci projekce vybraných filmů z celého světa.

Komiksová soutěž - Anča a Pepík

Zapojte se do komiksové soutěže, dokreslete comic strip a vytvořte svůj vlastní příběh slavných postaviček Lucie Lomové, dvou myšek, Anči a Pepíka.

Oslavy 75. výročí konce 2. světové války – Slavnosti svobody v Plzni

Připomeňme si tyto významné květnové dny osvobození a nalaďme se v různých koutech světa ke sledování online přímého přenosu ze západních Čech.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI:

Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI: