Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

SEMINÁŘ FIRMY JASON TRAVEL

Turistická firma.

Dědictví

Režie: Věra Chytilová, 1992

Vzkříšení zdánlivě mrtvých

Představení knihy v době před rokem 1989 zakázaných českých autorů za přítomnosti překlatadelů knihy, Andráse a Margit Zádorových Moderátorem akce byl László G.Kovács

Mé české vzpomínky

Výstava se koná k 75. výročí výtvarné umělkyně Noémi Tavaszy, kterou 13. listopadu slavnostně zahájí Dr. István Szent-Iványi Výstava obrazů Noémi Tavaszy

Povodeň 2002

Putovní výstava fotografií 32 českých fotografů dokumentuje letošní ničivé záplavy v ČR.

BOŽENA STEINEROVÁ

Klavírní recitál umělkyně u příležitosti státního svátku České republiky.

KRVAVÝ ROMÁN

Promítání filmu.

CESTA Z MĚSTA

Promítání filmu.

FESTIVAL BOHEMIA / FESTIVAL V4

Tradiční festival u příležitosti státního svátku České republiky.

MANDRAGORA

Promítání filmu.

MILOSLAV TROUP

Výstava děl českého avantgardního umělce.

MARIAN

Promítání filmu.

VZKŘÍŠENÍ ZDÁNLIVĚ MRTVÝCH

Představení knihy Andráse Zádora v době před rokem 1989 zakázaných českých autorů.

1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARTNEŘI:
Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARTNEŘI: