Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

DANIELA MATĚJKOVÁ: FOTOGRAFIE

Okamžiky všedního dne očima mladé fotografky. Vernisáž výstavy s hudebním překvapením.

ČESKO-NĚMECKÉ VZTAHY A ROZŠÍŘENÍ EU

Přednáška ředitele ČC pro stipendianty Boschovy nadace. Skupina mladých Američanů byla Boschovou nadací vybrána jako mladí a nadějní absolventi amerických univerzit. V rámci hospitace v Německu bude...

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA

Další z řady podiových diskusí "Evropský dialog". Jaký profil si má EU vytvořit ve světě nových forem válečného násilí? Jak má vypadat její geostrategický koncept? Vystoupí zástupci Německa, Polska,...

JAZYKOVÉ KURSY

Další série kursů češtiny pro začátečníky i pokročilé.

SVÁŤA KARÁSEK

Koncert u příležitosti slavnostní derniéry výstavy "Český exil".

MUSICA FLOREA

Uvedení barokní opery J. D. Zelenky v rámci 3. evropského hudebního svátku Europamusicale (celoměsíční akci spolupořádají Evropská komise, konzuláty nových evropských zemí, ministerstva zahraničí,...

GERTRUDA GRUBEROVÁ-GOEPFERTOVÁ

Autorské čtení a výstava malířky a literátky, reprezentantky poúnorového exilu. Její knihy a obrazy slaví úspěch v Německu stejně jako v Česku.

CENA ZA SVĚTLO

Prezentace ekologického projektu ochrany ptactva před údery elektrickým proudem.

TOYEN

Výstava dvou válečných cyklů známé surrealistické malířky. Výstavu doprovází přednáška a čtení o meziválečné české avantgardě.

JAN VACA: DÖRFER/VSI

Výstava fotografií autora oceněného mezinárodní cenou Kodak Press. Umělecká reflexe již neexistujících obcí v Čechách.

ANTON MESZÁROS: VZPOMÍNKY VE TMĚ

Nevidomý hudebník doprovází na klavír čtení ze své autobiografické knihy.

PROF. JIŘÍ MUSIL: MASARYK A EVROPA

Tradiční přednáška u příležitosti výročí narození TGM. Známý sociolog, bývalý rektor Středoevropské university v Budapešti, představuje poněkud opomíjený obraz T. G. Masaryka jako myslitele...

FEMINISMUS V ČECHÁCH

Série přednášek předních českých odbornic na dané téma doplněná audiovizuálními prostředky a recitálem Ester Kočičkové.

KDE LEŽÍ HRANICE EVROPY?

Podiová diskuse v rámci řady "Evropský dialog" - možnosti dalšího rozšiřování Evropské unie, její mentální a fyzické hranice. Vystoupí W. Bartoschewski (býv. polský ministr zahraničí), K. Larischová...

ZMIZELÉ SUDETY

Výstava fotografií zmizelých nebo narušených sídel v českém pohraničí. Vystoupí František Černý, býv. velvyslanec ČR v Německu, zástupci Antikomplexu.

JANA LEWITOVÁ, VLADIMÍR MERTA

Adventní koncert v Mnichově známé dvojice interpretů.

ČESKÝ EXIL

Slavnostní zahájení výstavy o vzniku, činnosti a osobnostech českého exilu a odboje proti totalitním režimům 20. stol. za účasti bavorského ministra pro vědu, výzkum a kulturu T. Goppela. Doprovodný...

DĚJEPISECTVÍ O ČESKÝCH ZEMÍCH VE 20. STOL.

Symposium o vědeckých tradicích, institucích a diskursech k danému tématu. Výroční konference Collegia Carolina. Během tří dnů vystoupí přední čeští a němečtí historikové. ČC zprostředkovalo...

1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARTNEŘI:
Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARTNEŘI: