Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Festival ANDER ART

Každoroční prezentace národností žijících v Mnichově.

ORAL HISTORY

Symposium a prezentace výstupů dlouhodobého projektu na téma "bývalí a současní obyvatelé jedné obce v česko-německém pohraničí" - tentokrát na německé straně hranice.

ČR A EU

Přednáška ředitele ČC.

EVROPA POLITIKŮ - CO JE MI DO NÍ?

Účast ředitele ČC na podiové diskusi v rámci německo-česko-řeckého symposia "Propojená Evropa", spolu s poslanci Evropského parlamentu a Spolkového sněmu.

EKUMENICKÉ SETKÁNÍ CÍRKVÍ

Dvě vystoupení českých hudebníků Petra Matuszka a Markéty Dvořákové v rámci masové celoněmecké akce (28.5.-1.6.2003).

EVROPA ROSTE SPOLEČNĚ

Účast ředitele ČC na podiové diskusi k tématu rozšíření EU.

MICHAEL HENKER: ZIMNÍ KRÁL

Přednáška odborníka z Bavorského ministerstva pro vědu, výzkum a umění, kterou pořádáme u příležitosti konání bavorské zemské výstavy "Der Winterkönig".

ORAL HISTORY

Symposium a prezentace výstupů dlouhodobého projektu na téma "bývalí a současní obyvatelé jedné obce v česko-německém pohraničí".

NELEHKÝ ŽIVOT

Vernisáž výstavy obrazů Petra Fischerbauera, které se koná u příležitosti 115. zasedání Mezinárodního olympijského výboru v Praze.

BABÍ LÉTO

Filmové promítání

ČESKO-NĚMECKÉ VZTAHY - BILANCE PŘED VSTUPEM ČR DO EU

Přednáška ředitele ČC na dané téma.

ČESKÁ REPUBLIKA NA CESTĚ DO EU, VZTAHY MEZI ČR A SRN

Přednáška ředitele ČC na dané téma.

PREZENTACE NADACE "ČLOVĚK V TÍSNI"

Program večera: vernisáž výstavy fotografií Pavla Hrocha, promítání dokumentárního filmu "Hlasy z ostrova svobody" a představení činnosti nadace v oblasti lidských práv na příkladu jejích aktivit na...

TEREZA BOUČKOVÁ: AUTORSKÉ ČTENÍ

Autorské čtení a diskuse k novému českému filmu Smradi (T.B. autorkou scénáře).

TEREZA BOUČKOVÁ: AUTORSKÉ ČTENÍ

Autorské čtení a diskuse k novému českému filmu Smradi (T.B. autorka scénáře).

III. týden českých filmů

Po výrazném úspěchu loňského II. týdne českých filmů se v Mnichově představují nejvýznamnější snímky aktuální české filmové tvorby. Slavnostní zahájení - koncert skupiny...

EVROPA LITERÁRNÍ

Osm předních evropských autorů reflektuje otázku hranic a hranice v Evropě. Symposium se čteními a podiovými diskusemi. Za ČR vystoupeí nositel Ortenovy ceny Jaroslav Rudiš.

ROK V PASOVĚ

Slavnostní večer věnovaný hostitelům českých studentům, kteří v minulých letech pobývali rok v Německu a studovali zde na středních školách. Účelem akce je získat další hostitelské rodiny a poděkovat...

ČESKÉ SKLO: PRÁCE Z VYUČOVÁNÍ

Zahájení výstavy prací žáků Střední průmyslové školy sklářské v Železném Brodě, k jejichž úspěchům patří m.j. vítězství v mezinárodní soutěži Talent 2002. Tato rozsáhlá prezentace cca 150 exponátů se...

PETR BROD: ŽIDOVSKÁ KOMUNITA V ČECHÁCH, VZTAHY S IZRAELEM

Přednáška novináře, býv. spolupracovníka Radia Svobodná Evropa v Mnichově a Süddeutsche Zeitung, který dnes vede pobočku BBC v Praze, na téma současného života židovské komunity v ČR, vztahů...

1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARTNEŘI:
Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARTNEŘI: