Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

EVROPA POLITIKŮ - CO JE MI DO NÍ?

Účast ředitele ČC na podiové diskusi v rámci německo-česko-řeckého symposia "Propojená Evropa", spolu s poslanci Evropského parlamentu a Spolkového sněmu.

EKUMENICKÉ SETKÁNÍ CÍRKVÍ

Dvě vystoupení českých hudebníků Petra Matuszka a Markéty Dvořákové v rámci masové celoněmecké akce (28.5.-1.6.2003).

EVROPA ROSTE SPOLEČNĚ

Účast ředitele ČC na podiové diskusi k tématu rozšíření EU.

MICHAEL HENKER: ZIMNÍ KRÁL

Přednáška odborníka z Bavorského ministerstva pro vědu, výzkum a umění, kterou pořádáme u příležitosti konání bavorské zemské výstavy "Der Winterkönig".

ORAL HISTORY

Symposium a prezentace výstupů dlouhodobého projektu na téma "bývalí a současní obyvatelé jedné obce v česko-německém pohraničí".

NELEHKÝ ŽIVOT

Vernisáž výstavy obrazů Petra Fischerbauera, které se koná u příležitosti 115. zasedání Mezinárodního olympijského výboru v Praze.

BABÍ LÉTO

Filmové promítání

ČESKO-NĚMECKÉ VZTAHY - BILANCE PŘED VSTUPEM ČR DO EU

Přednáška ředitele ČC na dané téma.

ČESKÁ REPUBLIKA NA CESTĚ DO EU, VZTAHY MEZI ČR A SRN

Přednáška ředitele ČC na dané téma.

PREZENTACE NADACE "ČLOVĚK V TÍSNI"

Program večera: vernisáž výstavy fotografií Pavla Hrocha, promítání dokumentárního filmu "Hlasy z ostrova svobody" a představení činnosti nadace v oblasti lidských práv na příkladu jejích aktivit na...

TEREZA BOUČKOVÁ: AUTORSKÉ ČTENÍ

Autorské čtení a diskuse k novému českému filmu Smradi (T.B. autorkou scénáře).

TEREZA BOUČKOVÁ: AUTORSKÉ ČTENÍ

Autorské čtení a diskuse k novému českému filmu Smradi (T.B. autorka scénáře).

III. týden českých filmů

Po výrazném úspěchu loňského II. týdne českých filmů se v Mnichově představují nejvýznamnější snímky aktuální české filmové tvorby. Slavnostní zahájení - koncert skupiny...

EVROPA LITERÁRNÍ

Osm předních evropských autorů reflektuje otázku hranic a hranice v Evropě. Symposium se čteními a podiovými diskusemi. Za ČR vystoupeí nositel Ortenovy ceny Jaroslav Rudiš.

ROK V PASOVĚ

Slavnostní večer věnovaný hostitelům českých studentům, kteří v minulých letech pobývali rok v Německu a studovali zde na středních školách. Účelem akce je získat další hostitelské rodiny a poděkovat...

ČESKÉ SKLO: PRÁCE Z VYUČOVÁNÍ

Zahájení výstavy prací žáků Střední průmyslové školy sklářské v Železném Brodě, k jejichž úspěchům patří m.j. vítězství v mezinárodní soutěži Talent 2002. Tato rozsáhlá prezentace cca 150 exponátů se...

PETR BROD: ŽIDOVSKÁ KOMUNITA V ČECHÁCH, VZTAHY S IZRAELEM

Přednáška novináře, býv. spolupracovníka Radia Svobodná Evropa v Mnichově a Süddeutsche Zeitung, který dnes vede pobočku BBC v Praze, na téma současného života židovské komunity v ČR, vztahů...

ČESKÁ REPUBLIKA NA CESTĚ DO EU

Přednáška ředitele ČC pro studenty Jakob-Brucker-Gymnasia a jejich hosty z Jablonce nad Nisou.

DIVADLO ARCHA: MARNÉ TÁZÁNÍ NEBES

Barokní divadlo a čínská opera se na první pohled nezdají být příliš kompatibilní. Opak dokazuje performance "Marné tázání nebes", uváděná po dva večery. Vyprávěn je příběh zakládající se na...

OKO ZA OKO...

... aneb revanš za rozhovor Pavlík/Křižan z 30.4.2002. V dalším pokračování řady „Mnichov, město Čechů - historie, osobnosti, topografie" moderuje Ivo Křižan povídání s Ladislavem Pavlíkem...

1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI:
Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI: