Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NĚMECKO-ČESKÁ NEDOROZUMĚNÍ - PŘEDSUDKY A STEREOTYPY

Podiová diskuse na dané téma. Účastníci: Karel Schwarzenberg (bývalý kancléř prezidenta Havla, vydavatel časopisu Respekt) a Herbert Werner (býv. poslanec Spolkového sněmu, jednatel Česko-německého...

MATKA/OTEC-DÍTĚ

Každé druhé pondělí se setkávají české děti ve věku 2 až 6 let v doprovodu svých rodičů, aby si spolu hrály a povídaly.

MATKA/OTEC-DÍTĚ

Každé druhé pondělí se setkávají české děti ve věku 2 až 6 let v doprovodu svých rodičů, aby si spolu hrály a povídaly.

ČERNOBÍLÝ PLES

Již potřetí Vás spolek Sokol zve k tanci.

ČESKÁ REPUBLIKA NA CESTĚ DO EU

Přednáška pro studenty mnichovské Fachhochschule. Ředitel ČC přiblíží Českou republiku jako souseda se zajímavou minulostí, kulturou, jako brzkého partnera v evropském společenství.

MEZINÁRODNÍ SYMPOSIUM "KINO ZÍTŘKA"

Mezinárodní symposium se studenty a pro studenty filmových akademií. Z České republiky se zúčastní producenti a tvůrci nových českých filmů Radhošť, Paralelní světy, Smradi, Výlet (osloveni). V rámci...

VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ BEZPEČNOST EVROPSKÉ UNIE - BOJ PROTI TERORISMU

Ředitel Českého centra se jako člen "Team Europe" ("týmu řečníků") - skupiny, která problematiku Evropské unie přibližuje veřejnosti, zúčastní semináře na dané téma. V průběhu semináře se bude...

ALENA TICHÁČKOVÁ-BENEŠOVÁ A VLADIMÍR BENEŠ

V cyklu "Mnichov, město Čechů" tentokrát vystoupí dlouholetí spolupracovníci Českého poradního sboru, Sokola, Svobodné Evropy. Rozhovor s hosty povede Ladislav Pavlík.

UMĚLCI V TÁBORECH TEREZÍN A DACHAU

Přednáška na dané téma. Hovořit budou: Daniela Uher, historička umění, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg a hosté/pamětníci Ernst Grube z Mnichova, bývalý vězeň v Terezíně, a Miroslav Kubík z...

KULTURA VZPOMÍNÁNÍ SUDETSKÝCH NĚMCŮ (pohled z ČR)

Tématem přednášky ředitele ČC je rozdíl mezi tím, jak si pamatují společnou minulost sudetští Němci a jak Češi, co jedni či druzí rádi zapomínají a proč. Součástí přednášky je prezentace některých...

ENE BENE

Filmové představení s anglickými podtitulky. Režie: Alice Nellis, 1999.

ČESKÁ REPUBLIKA NA CESTĚ DO EVROPY

Přednáška ředitele na dané téma

EUROPA OST

Promítání filmu Otesánek (režie: Jan Švankmajer). V rámci akce na podporu rozšíření EU, která proběhne v měsících říjnu a listopadu, se bude konat v kině achteinhalb přehlídka zajímavých filmů z...

JOSEF HOLUB

Autorské čtení Josefa Holuba v rámci "Literární kavárny". Spisovatel bude číst ze svých "českých" knížek. Kariéra Josefa Holuba začala až po odchodu do penze ve věku 67 let jako autora knížek pro...

KURZY ČESKÉHO JAZYKA

Zahájení další série kurzů - pro začátečníky a čeština s českou literaturou.

OBECNÁ ŠKOLA

Promítání českého úsměvného filmu (režie: Jan Svěrák, 1991).

ELENA FLORENTINE KÜHN

Další zastávka putovní výstavy hamburské malířky na téma krajiny českého pohraničí. V rámci kongresu o budoucnosti sudetských Němců.

BUDOUCNOST SUDETSKÝCH NĚMCŮ

První kongres pro mladou a střední generaci. Ředitel ČC se zúčastní panelu „Kulturní spolupráce Čechů a sudetských Němců“ a pódiové diskuse „Sudetoněmecká budoucnost“.

IVAN STEIGER

V cyklu „Mnichov, město Čechů“ vystoupí tentokrát filmař, malíř, publicista, karikaturista I. Steiger. Rozhovor povede Ladislav Pavlík.

JIŘÍ VALENTA: KRESBA, GRAFIKA

Výstava pozdních prací umělce člena českého informelu, který žil od roku 1968 v exilu, v r. 1992 zemřel v Kolíně nad Rýnem. Práce prezentují vzácnou uměleckou poctivost a přísnost k vlastnímu dílu....

1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI:
Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI: