Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

ANTON MESZÁROS: VZPOMÍNKY VE TMĚ

Nevidomý hudebník doprovází na klavír čtení ze své autobiografické knihy.

PROF. JIŘÍ MUSIL: MASARYK A EVROPA

Tradiční přednáška u příležitosti výročí narození TGM. Známý sociolog, bývalý rektor Středoevropské university v Budapešti, představuje poněkud opomíjený obraz T. G. Masaryka jako myslitele...

FEMINISMUS V ČECHÁCH

Série přednášek předních českých odbornic na dané téma doplněná audiovizuálními prostředky a recitálem Ester Kočičkové.

KDE LEŽÍ HRANICE EVROPY?

Podiová diskuse v rámci řady "Evropský dialog" - možnosti dalšího rozšiřování Evropské unie, její mentální a fyzické hranice. Vystoupí W. Bartoschewski (býv. polský ministr zahraničí), K. Larischová...

ZMIZELÉ SUDETY

Výstava fotografií zmizelých nebo narušených sídel v českém pohraničí. Vystoupí František Černý, býv. velvyslanec ČR v Německu, zástupci Antikomplexu.

JANA LEWITOVÁ, VLADIMÍR MERTA

Adventní koncert v Mnichově známé dvojice interpretů.

ČESKÝ EXIL

Slavnostní zahájení výstavy o vzniku, činnosti a osobnostech českého exilu a odboje proti totalitním režimům 20. stol. za účasti bavorského ministra pro vědu, výzkum a kulturu T. Goppela. Doprovodný...

DĚJEPISECTVÍ O ČESKÝCH ZEMÍCH VE 20. STOL.

Symposium o vědeckých tradicích, institucích a diskursech k danému tématu. Výroční konference Collegia Carolina. Během tří dnů vystoupí přední čeští a němečtí historikové. ČC zprostředkovalo...

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA PRO DĚTI

Stejně jako v minulém roce se setkají děti a jejich rodiče u koláčků a svařeného vína, aby si zazpívali s Mikulášem.

DR. JANA PILÁTOVÁ: Představení procesu v Praze

Přednáška profesorky pražské DAMU v rámci přednáškové řady "K aktuálnosti divadelního výzkumu v Evropě - Hommage Jerzy Grotowski".

30 LET SOKOLA MNICHOV

Slavnostni pripitek k 30. vyroci Sokola Mnichov s uvodnim projevem Zdenka Bidla, Sokol Basilej (za Zahranicni obec sokolskou). Krome jineho se ucastnici v programu, moderovanem Ladou Pavlikem,...

ČESKO-NĚMECKÉ VZTAHY NA CESTĚ K ROZŠÍŘENÉ EU

Přednáška ředitele ČC k danému tématu (s podtématem "Je minulost určující pro budoucnost?") pro studenty University Bundeswehru v Mnichově.

KONGRES O PATRONÁTECH, PARTNERSTVÍ A KULTURNÍ SPOLUPRÁCI

Kongres o kulturní spolupráci by měl shrnout dosavadní kontakty mezi Čechy a sudetskými Němci, které oběma stranám prospívají. Účast ředitele ČC na dvou podiových diskusích.

KYTICE

Filmová báseň z hororových květů Karla Jaromára Erbena. Režie: František A. Brabec, 2000.

JÁCHYM TOPOL: NOČNÍ PRÁCE

Autorské čtení jednoho z nejznámějších současných českých spisovatelů, jmenovaná kniha právě vychází v němčině.

SPOLKOVÝ KONGRES ACKERMANN-GEMEINDE

Motto: Překonat hranice, vytvářet střední Evropu? Největší setkání (500 delegátů) moderátní sudetoněmecké organizace. Kongres za účasti poslanců Evropského parlamentu, Bavorského zemského parlamentu,...

Čeští archiváři a pracovníci muzeí v Mnichově

Pravidelné setkání českých archivářů a muzejníků s jejich německými protějšky.

KULTURA VZPOMÍNÁNÍ

Jak a s kým vzpomínat - Češi a sudetští Němci. Přednáška ředitele ČC.

KURSY ČESKÉHO JAZYKA

Další série jazykových kursů - pro začátečníky a mírně pokročilé.

OD ROZDÍLNÝCH VZPOMÍNEK KE SPOLEČNÉ BUDOUCNOSTI

V česko-německých vztazích kristalizují otázky budoucnosti Evropské unie vně sporů o vyhnání. Podiová diskuse s Centra aplikované politiky a Českého centra.

1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI:
Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI: