Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Make City: Umožňování nových staveb

Umožňování nových staveb Hodnotná díla v rozvoji realit skrze veřejně-soukromé podniky: v posledních letech vznikaly odnože veřejně-soukromých partnerů, které hledali rozšíření kreativním způsobem v...

Make City: Modulab Workshop

„Technologie jsou jako táborák, u kterého si vyprávíme naše historky.“ (Laurie Anderson) Workshop skupiny Modulab představuje hnutí „Makerů“ a jeho význam pro hospodářství a kulturu. Workshop...

Make City: Hodnota veřejného prostoru

Co je veřejný prostor? Jak by měl být do budoucna rozvíjen a využíván? Jeho historické kořeny leží v osadách, které vznikaly na křižovatkách obchodních cest. S pokračujícím společenským rozvojem pak...

Make City: Festivaly architektury: Pohled zpět a vpřed

Prezentace dvou různých architektonických festivalů, jako platforem a nástrojů pro komunikaci nových trendů v architektuře a plánování rozvoje měst: reSITE festival v Praze reprezentován svou...

Make City: Koncept překonává peníze

Architektonické rozvojové směry způsobily změnu v okolí bývalého tržiště s květinami. Tři případové studie, spojené s lokálně integrovaným městským rozvojem, byly vybrány z více než 40 uchazečů v...

Make City: Urban Wood Works

Experti vysvětlují, proč cesta dřevěných staveb ve městě není slepou ulicí.

Make City: Bydlet jinak

Klasické obytné modely už dávno nejsou objektem zájmu pro milovníky městského bydlení. „Bydlení jinak“ představuje nové a netradiční obytné koncepty. Alexander Hagner z vídeňské architektonické...

Make City: Nový přístup k veřejnému prostoru. Na cestě k berlínskému modelu?

Provoz městských veřejných prostor v Berlíně: restrukturalizace správy veřejného majetku Berlína si získává svou pozornost jak veřejnosti, tak expertů i zákonodárců od roku 2009. V roce 2013...

Make City: Útěk z krize, budování komunity

Nové projednávání veřejných prostor města: jako reakce na globální ekonomickou krizi vznikají v evropských městech nové iniciativy a strategie, jenž představují alternativní cesty k vytvoření nové...

Make City: Flussbad TALKS #1: Jak tento nápad uskutečnit

Stále více Berlíňanů láká možnost koupání se v řece Šprévě. I sami politici zpozorovali důležitost takového projektu pro další rozvoj města. Proto byla asociace „Flussbad Berlin” pověřena realizovat...

Make City: SELFMADE CITY

Mechanismy alternativ rozvoje měst: SELF MADE CITY se soustředí na architektonické a městské kvality samostatně iniciovaného vývoje a podporuje způsoby, jak tyto koncepty přenést a uplatnit v...

Make City: Urban Open Source: participativní designové strategie

Současně s rozvojem technologií, demokratizací internetu a stále rostoucím přístupem k tzv. „open source“ nástrojům, se mění také chápaní veřejného prostoru a jeho funkce ve městech, což mění to,...

Make City: „Zelené“ sociální podnikání

Soukromé iniciativy místních podnikatelů, jenž při své činnosti dávají důraz na udržitelnost a společenskou inovaci, jsou povětšinou projektovány prostřednictvím veřejných prostor měst, za což jim...

Make City: Prezentace knih a diskuse

Kolektivní prezentace knih a diskuse

Make City: Uvažování o novém managementu města

Management města - Urban Governance – v období občanského hospodářství: městská resistence jako schopnost města reagovat skrze participativní procesy, na globální hospodářské a politické změny -...

Make City: Another City is Possible: Practices of the Minimum Viable Utopia

„Co mě zajímá, je vytváření okolnosti, při kterých i obyčejní obyvatelé města jsou schopni získat povědomí o všech jiných okolnostech, jenž ovlivňují jejich participaci na občanském životě, a zda...

Make City: Peníze nehrají žádnou roli!

Od kolektivního financování až ke kolektivnímu designu: Můžeme navrhnout nové formy kolektivního financování, které překonají hospodářství ve vývojovém vlastnictví? Panelová diskuse zabývající se...

Společné definovat, Společné utvářet

Ve Velké Británii má veřejný prostor velkou tradici v podobě míst, která svým uživatelům poskytují jistotu živobytí, bez toho, aniž by sami museli pozemek vlastnit. Tento způsob společenského systému...

Make City: Volkspark 2.0. Nové městské krajiny ve veřejném prostoru

Přeměna současných městských krajin, opírající se o znalosti o veřejném prostoru, oproti vysoce individualizovaným osvojováním si prostoru. Hranice mezi soukromým a veřejným se pozvolně rozplývají....

EUNIC Den kultury: Architektura a občanská participace: Architektura a občanská participace

Veřejný prostor jako místo společné identifikace občanů v rámci jejich měst. Živý rozhovor o architektuře a občanské participaci představí projekty v Berlíně, Guimarães a Praze, které poukáží na...

1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI:
Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI: