Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Zahájení kurzů českého jazyka

28.1. budou opět zahájeny kurzy českého jazyka. Otevirá se kurz pro začátečníky i pokročilé. Kurzy jsou organizovány ve spolupráci s katedrou slavistiky Národní university T. Ševčenka v...

Filmový klub ČC Kyjev

Pravidelné setkání přátel českého filmu v Českém centru. Promítání filmu na motivy knihy Zdeňka Jirotky "Saturnin" (1994, režie Jiří Věrčák). Film je uváděn v původním znění bez...

Slavnostní koncert klasické hudby

Slavnostní koncert, na kterém zaznějí rovněž skladby českých hudebních skladatelů.

Kurzy českého jazyka

Slavnostní zakončení podzimních kurzů českého jazyka. Každý student obdrží doklad o absolvování kurzů. Zakončení se zúčastní 1. tajemník ZÚ ČR v Kyjevě PhDr. Miloš Hroněk.

Filmový klub Českého centra

"Vesničko má středisková" - videoprojekce českého filmu v původním znění bez překladu.

Dobročinný bazar

Tradiční předvánoční dobročinný bazar. Každá země se prezentuje svým stánkem, ve kterém se prodávají výrobky pro ni typické. Výtěžek bazaru bude věnován na humanitární...

Pozvánka k návštěvě České republiky

Prezentace České republiky jako atraktivní turistické destinace.

FILMOVÝ KLUB ČC KYJEV

Videoprojekce filmu „Postřižiny“ (režie J. Menzel).

BOHUMIL HRABAL VE FRANCOUZSKÉM INSTITUTU V KYJEVĚ

Promítání filmů na motivy děl Bohumila Hrabala a dokumentů o jeho životě.

Setkání v české restauraci

Předprázdninové setkání zástupců českých firem, bohemistů a přátel ČR.

Výuka českého jazyka

Zahájení podzimních kurzů českého jazyka.

Josef Topol: Hodina lásky

Rozhlasová dramatizace jednoaktovky Josefa Topola "Hodina lásky" uváděná v rámci cyklu "Divadlo svátečního dne". Vysílání na stanici Ukrajinské radio 3. Před vysíláním bude uveden rozhovor s...

Týden českého filmu ve Lvově

Tradiční přehlídka českého filmu. V rámci festivalu budou promítnuty filmy: Divoké včely (režie Bohdan Sláma), Pramen života (režie Milan Cieslar) a dále pohádky Z pekla štěstí I. a II. (režie...

Kurzy českého jazyka

Pokračování podzimních kursů českého jazyka pro začátečníky.

Česká a německá církevní hudba barokní doby

Kurz interpretace české a německé církevní hudby období baroka. Vedoucím kurzu je Dr. Michael Pospíšil. Kurs bude zakončen slavnostním koncertem.

Týden českého filmu v Užhorodě

Tradiční přehlídka českého filmu na Zakarpatí. V rámci festivalu budou promítnuty filmy: Divoké včely (režie Bohdan Sláma), Pramen života (režie Milan Cieslar) a dále pohádky Z pekla štěstí I. a II....

Židovské obrození v oblastech západní Ukrajiny

Výstava fotografií českého fotografa Karla Cudlína a jeho ukrajinského kolegy Igora Gilba.

Orbis Pictus

Projekt nekonečného plátna. Dalším městem, ve kterém bude představen projekt nekonečného plátna doplěný díly čtyř českých výtvarníků, je Kyjev. Společně s obrazy Lubomíra Peška a Ivana Bukovského...

Povodeň 2002

Putovní výstava fotografií 32 českých fotografů dokumentuje letošní ničivé záplavy v ČR.

ČESKÁ FILMOVÁ POHÁDKA

Promítání pohádek režiséra Zdeňka Trošky.

155 156 157 158 159 160 161 162 163 164


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARTNEŘI:
Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARTNEŘI: