Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Dlouhá noc s Franzem K.

Z iniciativy Rakouského velvyslanectví Českého centra v Sofii se uskutečnil večer věnovaný 120. výročí narození Franze Kafky. Po úvodním slovu ředitelky ČC V.Ransdorfové přítomné pozdravil...

Zámek

Promítání filmu Zámek rakouského režiséra Michaela Hanekeho v rámci večera Dlouhá noc s Franzem K. Akce k 120. výročí narození Franze Kafky.

Vladimír Sís a Bulharsko

Vědecká konference věnovaná Vladimíru Sísovi - novináři, publicistovi a velkému příteli Bulharska, který zde působil na počátku 19. století. V celé řadě publikací, studií a především v "Dopisech z...

10 let Bohemia klubu

Po úvodním slovu ředitelky ČC Mgr.Vlasty Ransdorfové bohemisty pozdravil p.Petr Dokládal,vevyslanec ČR v Sofii.Pořad věnovaný 10. výročí Bohemia klubu vedla jeho předsedkyně doc.Margarita Mladenova....

Ekologické problémy záplav

Aktuální téma povodní z ekologického hlediska bylo předmětem večera připraveného z iniciativy Společnosti bulharsko-českého a slovenského přátelství ve Varně. Předseda Společnosti doc.MUDr....

Systémové předpoklady překladu poezie z bulharštiny do češtiny

Přednáška významné české bulharistky a překladatelky PhDr.Zlaty Kufnerové týkající se teorie překladu z bulharštiny do češtiny. Kromě setkání se studenty jazyka českého a Sofijské univerzitě...

Zlata Kufnerová

Významné české bulharistce a překladatelce PhDr. Zlatě Kufnerové, která hostuje v ČC, byl předán v Ústavu bulharského jazyka Bulharské akademie věd Zlatý odznak za její přínos k popularizaci...

Systémové předpoklady překladu poezie z bulharštiny do češtiny

Přednáška dr. Zlaty Kufnerové o problematicke překladu z bulharštiny do češtiny pro studenty českého jazyka a literatury na Plovdivské univerzitě Paisije Chilendarského.

Atanas Zvezdinov: Kytice

V rámci oslav 10. výročí Bohemia klubu proběhl také poetický večer věnovaný 60. výr. narození Atanase Zvezdinova, bulharského básníka a překladatele české poezie a prózy. Doc. Anželina Penčeva z...

Česká vzdělanost národního obrození a Petr Beron

Přednáška doc.PhDr.Josefa Haubelta, Dr.Sc. na Fakultě dějin Sofijské univerzity sv.Klimenta Ochridského na téma Česká vzdělanost národního obrození a Petr Beron.

Josef Dobrovský v kontextu národního obrození a slovanské vzájemnosti

Přednáška předního českého historiografa doc.PhDr. Josefa Haubelta, DrSC. pro studenty českého jazyka a literatury na Plovdivské univerzitě P. Chilendarského.

Josef Jungmann a česká kulturní a jazyková vzdělanost

Přednáška předního českého historiografa doc.PhDr. Josefa Haubelka DrSC. pro studenty bohemistiky na Sofijské universitě sv. Klimenta Ochridského se týkala osobnosti Josefa Jungmanna a jeho přínosu...

Dobročinná akce ve prospěch bulharských dětí v tísni

V rámci večera byl prezentován bulharský překlad knihy ukrajinského autora Oleksije Zarického Život v pravdě, která je věnována Václavu Havlovi. S krátkým pořadem vystoupili bulharští studenti...

LUDMILA PROKOPOVÁ

Vzpomínkový hudební večer věnovaný 115. výročí narození české klavíristky a vokální pedagožky L. Prokopové, která téměř 30 let žila a působila v Bulharsku. Byla nerozlučnou přítelkyní slavné...

Koncert: Slavné pražské housle

Koncert ke státnímu svátku ČR pro krajany, bohemisty a členy Společnosti bulharsko-českého a slovenského přátelství. Po úvodním slovu předsedy ČS klubu p.Miroslava Přibyla a projevu velvyslance ČR v...

Jaroslav Svěcený - Slavné pražské housle

Akce ke státnímu svátku ČR. Koncert pro zahraniční diplomaty v Sofii: Jaroslav Svěcený - housle, Marie Synková - klavír. V jednotlivých skladbách zazněly postupně v rukou J.Svěceného unikátní pražské...

Adolf Hoffmeister: Podoby

Akce ke státnímu svátku ČR. Vernisáž výstavy významného českého umělce Adolfa Hoffmaistera se uskutečnila 27.10. za účasti jeho syna Adama Hoffmeistera. Přítomné pozdravil velvyslanec ČR v Sofii...

Čeští lékaři v Bulharsku v době balkánských válek 1912 - 1913

Představení přepracovaného a dolpněného vydání knihy Konstantina Troševa, předsedy Společnosti bulharsko-českého a slovenského přátelství ve Varně se uskutečnilo v rámci Českého týdne v Sofii....

Evropa 2001

Představení říjnového čísla bulharského časopisu Evropa 2001, které je věnováno České republice se uskutečnilo v rámci akcí, věnovaných státnímu svátku ČR. České centrum v Sofii přispělo autorskými...

Slavnostní koncert laureátů trumpetové soutěže

Závěrečný koncert laureátů 4. mezinárodní soutěže hry na trubku prof.Jaroslava Koláře se uskutečnil v konceretním sále Státní hudební akademie P.Vladigerova v Sofii. Mladé interprety doprovázel...

1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARTNEŘI:
Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARTNEŘI: