Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Euro Jazz Sofia 2002

2. setkání účastníků jazzového festivalu, na jehož přípravě se podílejí zahraniční kulturní instituty a centra v Sofii.

Jan Skácel

Pořad pro středoškoláky - bohemisty z Gymnázia sv. Metoděje k 80. výročí narození významného českého básníka.

Jaroslav Ježek

Večer k 60. výročí úmrtí významného českého hudebního skladatele.

Jazz ve fotografii Miroslava Hucka

Vernisáž výstavy fotografií známého fotografa, jehož jméno je spojeno s časopisem Mladý svět.

Hostuje Bohemia klub...

Prezentace nových publikací Homo bohemicus.

České centrum v roce 2002

Tisková konference ředitele ČC.

Josef Svoboda - scénograf

Zahájení výstavy černobílých a barevných velkoplošných fotografií, které zachycují celoživotní dílo předního českého scénografa od roku 1943 do současnosti.

Videoklub

Promítání filmů pro studenty češtiny na Sofijské univerzitě – bez překladu.

Evropský rok jazyků

Společná akce zahraničních kulturních institucí v Sofii v rámci ERJ 2001, který byl vyhlášen EU.

V Českém centru hostují bohemisté

Vánoční pořad pro studenty češtiny na bulharských vysokých školách s aktivní účastí bohemistů.

Czech Press Photo 2000

Výstavní kolekce ze soutěžního 6. ročníku známé soutěže.

Světáci

Pravidelné promítání českých filmů s překladem do bulharštiny.

Karel Hiner - Varhanní koncerty

V programu jsou zařazeny skladby Jana Křtitele Kuchaře, Bohuslava Matěje Černohorského, J. S. Bacha, Josefa Norberta Segera aj.

Jaká byla Sofie 1878-1943

Prezentace stejnojmenné knihy autora Svetlina Kiradžieva, která vychází ve vydavatelství Svjat.

Klub podnikatelů

Pravidelná schůzka představitelů českých nebo smíšených firem v Bulharsku.

Slavnostní koncert

Koncert v koncertním sále Státní hudební akademie P. Vladigerova v Sofii.

Koncert Marka Zvolánka

Koncert od Antonia Vivaldiho.

Kiril Christov a Praha

Pořad o významném bulharském básníkovi, který jako manžel české básnířky Noemi Molnárové velkou část svého života prožil v Praze.

V Českém centru hostuje...Mikuláš

Tradiční pořad pro studenty češtiny z Gymnázia sv. Metoděje.

1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARTNEŘI:
Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARTNEŘI: