Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Život na nitích - Hurvínek osmdesátiletý

Výstavka z Divadla Spejbla a Hurvínka seznamuje s historií a tradicí známého českého loutkového divadla. Obsahuje loutky, nákresy plakáty, fotografie aj.

Hana Androniková: Zvuk slunečních hodin

Prezentace bulharského vydání v překladu dr.Dobriho Grigorova (vydavatelství Sema RŠ, 2006). Po úvodním slovu zástupce ředitele ČC R.Kozohorského hovořil za vydavatelství Sema RŠ p.Radko Sopov,...

Koncert TRIO SOFIA

Petja Stefanova, flétna, Stamen Nikolov, violoncello, Vesela Šalamanova, klavír. Trio bude mít v červnu bulharskou premiéru na festivalu EuroArt Praha, jejich koncert se uskuteční v Zrcadlové síni...

Knoflíkáři

Promítání českého filmu s překladem do bulharštiny - Knoflíkáři, 1997, námět, scénář a režie Petr Zelenka. V několika navzájem provázaných povídkách jsou ukázány různé typy lidiček a jejich životní...

Petr Franta: Úhel pohledu

Výstava představuje současné projekty 1994 – 2004 architekta Petra Franty a sleduje jeho profesionální vývoj po návratu do Prahy počátkem 90. let. Akce pod záštitou velvyslance ČR Petra...

Česká architektura po r. 1945

Přednáška předního českého architekta prof.Ing.arch.Vladimíra Šlapety, DrSc. pro bulharské odborníky - Česká architektura po roce 1945. Akce pod záštitou velvyslance ČR p.Petra...

Prezentace nových vydání Bohemia klubu

Nová vydání Homo bohemicus - Bohemistica juvenalia literia, Literární historie a její konkretizace, edice Malá česká knihovnička - Veletrh splněných přání - a Velké české knihovničky - Česko -...

V.Jiránek: Humor a psychoanalýza

Humor jako druh psychoanalýzy.Vztah mezi psychoanalýzou a humorem jsou tématem karikatur Vladimíra Jiránka. Ke 150. výročí narození příborského rodáka Sigmunda Freuda.

Příbor - město Sigmunda Freuda

Prezentace města Příbor a aktivit spojených s oslavami 150. výročí narození Sigmunda Freuda. Dokumentární výstava fotografií a dokumentů ve foyeru centra.

Vernisáž výstavy Praha - město hudby

Slavnostní vernisáž výstavy uměleckých fotografií Jiřího Všetečky s názvem Praha - město hudby, jež je bulharskou premiérou u příležitosti 8. května – státního svátku České republiky, se konala za...

České centrum v květnu 2006

V pořadu věnovanému ČR a Českému centru v Sofii při příležitosti státního svátku a Dne Evropy vystoupil zástupce ředitele ČC Richard Kozohorský. Informoval o aktivitách centra v měsíci květnu a...

Vernisáž výstavy Velká Morava

Vernisáž výstavy Velká Moraba se uskutečnila v rámci programu Českých dnů v Šumenu. Slavnostního zahájení se zúčastnila ředitelka ČC Mgr.V.Ransdorfová, kurátor výstavy dr.L.Galuška z Moravsklého...

Vernisáž výstavy obrazů Václava Jíry

České centrum Sofie připravilo ve spolupráci s pražskou Galerií MIRO milovníkům současného výtvarného umění nevšední zážitek. V prostorách centra mohli vidět výstavu pozoruhodných obrazů českého...

33. MDVV Lidice 2006

Slavnostní zahájení hlavní výstavy 33. ročníku MDVV Lidice 2006 v galerii Památníku Lidice za účasti představitelů ministerstev ČR. V rámci akce, připravené ke Dni dětí, budou předány medaile a...

ČC na mezinárodním veletrhu v Plovdivu

V rámci Mezinárodního veletrhu spotřebního sboží a technologií České centrum Sofie a prodejny Praha - Anita ´97 s.r.o. představily výrobky českých firem Pearl Bohemica, Bohemia Glass EVPAS Ltd.,...

Ona aneb Utonulý neuhoří při povodni

Autorské představení jednoho z nejznámějších bulharských herců – „cimrmanologa“ Filipa Trifonova bude uvedeno v rámci Českých dnů v Šumenu v sále Domu kultury Dobriho Vojnikova. Drama s názvem Ona...

Co vím o České republice

Kolektiv žáků 6. třídy 12. SVVŠ cara Ivana Asena v Sofii připravil pořad věnovaný České republice. Předvedli své znalosti o naší zemi a živě besedovali s ředitelkou ČC Mgr. Vlastou Ransdorfovou....

Odkaz J.A.Komenského

135.SVVŠ J.Komenského je jednou ze sofiojských škol, se kterými ČC spolupracuje. Zde se konala již Čtvrtá studentská konference, jejímž tématem bylo - Výchova, sny a tužby mladé bulharské generace....

Fotografie I.Malijevského v Šumenu

Autorská výstava fotografií mladého českého umělce Igora Malijevského z cyklu Znamení evropských města má název Znamení Sofie a Sofie všedního dne. Po úspěchu v Sofii bude vystavena v Šumenu v rámci...

Postřižiny

Pravidlené promítání českých filmů v původním znění - pro bohemisty. Snímek byl do kin uveden počátkem roku 1981 a vyvolal tehdy skutečně mimořádný zájem - v premiérovém nasazení jej vidělo 2 miliony...

1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI:
Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI: