Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

8.květen - Den vítězství

Pořad pro krajany byl věnován Dnu vítězství. Po úvodním slovu programové pracovnice výboru ČS klubu T.G.Masaryka Věry Kalčevové byl promítnut film J.Hřebejka Musíme si pomáhat.

Libera me...

Pořad věnovaný významnému bulharskému opernímu pěvci Nikolovi Gjaurovi. V rámci programu byl promítnut dokumentární film Libera me..., který sleduje kariéru operní legendy. Mezi vzpomínkami je také...

Zahájení výstavy Dominika Mareše

V předvečer státního svátku ČR proběhla vernisáž výstavy obrazů Dominika Mareše, za účasti autora. Zúčastnili se představitelé Velvyslanectví ČR a řada dalších oficiálních hostů. Autora představila...

Bulharské fondy a bulharistická činnost ve Slovanské knihovně při NK ČR

Přednáška PhDr.Ivany Srbkové o historii, současnosti a perspektivách SK, bulharských fondech, partnerských knihovnách v BR, publikační činnosti a kulturních akcích aj. Dr.Srbková pracuje v oddělení...

Den Evropy

Účast ČC na festivalu“Bohatství evropských národů a jejich tradic v 25.škole P.Berona v Sofii. V pořadu o zemích Evropy bude v krátkém vystoupení žáků školy, které připravilo ČC, představena Česká...

Kapitoly z českých dějin

Cyklus přednášek historičky doc.Iskry Baevové pro krajanskou mládež. Tématem bude období konce 18. a 19. století, zejména české obrození.

Musíme si pomáhat

Cyklus Filmy Jana Hřebejka - promítání filmu Musíme si pomáhat v původním znění pro bohemisty. Hořká komedie v hlavní roli s Bolkem Polívkou, Annou Šiškovou a Jaroslavem Duškem oblétla několik...

Filmy J.Hřebejka: Musíme si pomáhat

Filmem Musíme si pomáhat pokračuje cyklus z filmů Jana Hřebejka - promítání s překladem do bulharštiny. Jedním z největších úspěchů byla nominace filmu na Oscara 2000. Snímek Musíme si pomáhat byl...

Obrazy Dominika Mareše

Výstava obrazů mladého ostravského umělce. Vernisáž proběhne pod záštitou velvyslance ČR p.Martina Klepetka, za přítomnosti autora. Akce ke státnímu svátku ČR a Dni Evropy.

Slavnostní koncert

Slavnostní koncert Českého klarinetového kvarteta s Alanem Vitoušem je pořádán pod záštitou velvyslance ČR p.Martina Klepetka. Věnován je státnímu svátku ČR (8.5.) a Dni Evropy (9.5.). Zařazen je do...

ČKK a A.Vitouš koncertují v Ruse

Po Varně se známé České klarinetové kvarteto s A.Vitoušem (perkuse) představí v Ruse. Koncert proběhne pod záštitou velvyslance ČR p.Martina Klepetka a je věnován státnímu svátku ČR a Dni...

Koncert ČKK s A.Vitoušem ve Varně

Koncert Českého klarinetového kvarteta (L.Boura, V.Nýdl, J.Pavliš, P.Valášek) s A.Vitoušem (perkuse) se uskuteční pod záštitou velvyslance ČR p.Martina Klepetka. Venován je státnímu svátku ČR a Dni...

ČESKÉ KLARINETOVÉ KVARTETO & ALAN VITOUŠ, PERKUSE

Koncerty vynikajícího CKK s A.Vitoušem (perkuse) proběhnou ve Varně, Ruse a v Sofii pod záštitou velvyslance ČR p.Martina Klepetka. Budou věnovány státnímu svátku ČR a Dni Evropy.

Zahájení výstavy Wišniewského v Sofii

Po úspěchu v Ruse byla výstava makrofotografií českého hmyzu instalována v Sofii. Na vernisáži ji představil sám autor Luboš Wišniewský..

Vernisáž výstavy uměleckého skla

Vernisáž výstavy bulharských absolventů UMPRUM v Praze, žáků prof.Stanislava Libenského. Své práce představili prof.Rajko Rajkov, doc.Stojan Gajdov a Tanja Gajdova.

Filmy Jana Hřebejka: Šakalí léta

Promítání úspěšné muzikálové komedie o svobodě, nezávislosti, rudé hvězdě a rokenrolu. Odehrává se v Praze roku 1959 v okolí dejvického hotelu Internacional. S překladem do bulharštiny - v rámci...

Promítání pro bohemisty

Film Jana Hřebejka Šakalí léta z roku 1993 - promítání v původním znění je určeno pro studenty - bohemisty Sofijské univerzity.

VELETRHY BRNO – VELETRŽNÍ CENTRUM PRO STŘEDNÍ EVROPU

Prezentace BVV ve středoevropském kontextu, nezastupitelná role veletrhů pro vstup na trh ČR, Slovenska, Polska, Maďarska, Rakouska a Německa.

Makrofotografie L.Wišniewského v Sofii

Výstava je soubor výtvarných makrofotografií českého hmyzu s vtipným komentářem autora. Po úspěchu v Ruse bude výstava instalována v Sofii, kde ji na vernisáži představí sám autor.

Umělecké sklo

V rámci rubriky České centrum představuje… se uskuteční výstava bulharských absolventů UMPRUM v Praze, žáků prof.Stanislava Libenského. Své práce představí prof.Rajko Rajkov, doc.Stojan Gajdov a...

1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI:
Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI: