Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Vlasy

Promítání filmu Vlasy, M.Forman, M.Ondříček, 1979 - filmová přehlídky v rámci Cinemania 2004.

Ragtime

Filmová přehlídka Forman - Ondříček, promítání fiulmu Ragtime (1981)

Amadeus

Přehlídka filmů M.Formana a M.Ondříčka - Amadeus (1984)

Taking off

Přehlídka filmů M.Formana a M.Ondříčka v rámci festivalu Cinemania 2004 - Taking off (1992).

Lásky jedné plavovlásky

Promítání filmů M.Formana a M.Ondříčka v rámci festivalu Cinemaia 2004 - L8sky jedné plavovlásky, 1965.

Lásky jedné plavovlásky

Přehlídka filmů M.Formana a M.Ondříčka v rámci festivalu Cinemania 2004 - Lásky jedné plavovlásky (1965).

Konkurs

Přehlídka filmů M.Ondříčka a M.Formana - Konkurs (1963)

Hoří, má panenko

Promítání filmů M.Formana a M.Ondříčka v rámci festivalu Cinemania 2004 - Hoří, má panenko (1967)

Hoří, má panenko

Filmy M.Ondříčka a M.Formana na festivalu Cinemania 2004 - Hoří, má penenko (1967)

Vlasy

Filmy M.Formana a M.Ondříčka na festivalu Cinemania 2004 - Vlasy (1979).

Ragtime

Filmy M.Formana a M.Ondříčka na festivalu Cinemania 2004 - Ragtime (1981).

Amadeus

Promítání filmů M.Formana a M.Ondříčka na festivalu Cinemania 2004 - Amadeus (1984).

Slavnostní večer v ČC

Slavnostní večer v ČC, na kterém byl bývalému řediteli centra v Sofii ing.Rudolfu Sedláčkovi udělen rektorem Státní hudební akademie prof.Georgim Kostovem čestný titul "doktor honoris causa". Vědecká...

K čemu je myšlení o literatuře

Přednášky o současné české literatuře doc.PhDr.Pavla Janouška, CSc., ředitele Ústavu pro českou literaturu AV ČR, který externě přednáší Na UK v Praze, Katedra české literatury a literární vědy...

Česká literatura po roku 1989

Přednáška doc.PhDr.Pavla Janouška, CSc., ředitele Ústavu pro českou literaturu AV ČR o současné literatuře na téma Česká literatura po roku 1989 se uskutečnila pro studenty češtiny na Sofijské...

Od Mikuláše k Novému roku

Tradiční předvánoční setkání se studenty českého jazyka na Gymnáziu sv.Metoděje v Sofii. V programu: beseda o vánočních a novoročních zvycích v ČR, vlastní program středoškoláků v češtině, promítání...

Předvánoční posezení

Tradiční předvánoční setkání se studenty českého jazyka na Sofijské univerzitě sv.Klimenta Ochridského. V programu dramatizace pohádky studentky N.Kiričetové "Vánoční vepřová pohádka" - vystoupení...

Czech Press Photo 2003

Výstava fotografií ze známé soutěže CZECH PRESS PHOTO. Cílem soutěže i výstavy, které konají každoročně od r. 1995, je umožnit veřejnosti být očitým svědkem událostí uplynulého roku. Tak, jak je vidí...

Prezentace AŽD PRAHA s.r.o

Dopravní, zabezpečovací, telekomunikační a automatizační techniku představí dodavatel AŽD PRAHA s.r.o. za účasti vedoucího obchodního odd. a jednatele společnosti p.Josefa Jírovce a jednatele...

Obecná škola

Promítání českého filmu rež.Jana Svěráka z roku 1991 s bulharským překladem pro studenty českého jazyka na Gymnáziu sv.Metoděje v Sofii.

1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI:
Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI: