Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Velikonoce 2004

Velikonoční pořad s besedou o velikonočních zvycích v ČR a s ukázkami dekorace velikonočních vajíček - p.Alois Slezáček, pí Slezáčková z Vyškova (kraslice polepované slámou). V programu vystoupila...

České Velikonoce

Beseda o velikonočních zvycích v ČR s ukázkami dekorace velikonočních vajíček provedli manželé Slezáčkovi v krajanském Československém klubu v Sofii. Ukázali, jak se dělají "slaměnky" - hanácké...

Ilustrujeme české a slovenské pohádky

Šestý ročník celostátní výtvarné soutěže pro děti a mládež "Ilustrace českých a slovenských pohádek" měl své vyvrcholení na vernisáži prací účastníků. Samotná slavnostní akce nesla název "Čtu české a...

Energie z obnovitelných zdrojů

Dvoudenní seminář ohledně problematiky životního prostředí a využívání alternativních zdrojů energie s názvem Energie z obnovitelných zdrojů - vítr, slunce, voda, termální energie. Se svými příspěvky...

Jan Hřebejk, Pupendo

Promítání filmu Pupendo (2003) za účasti režiséra Jana Hřebejka, který prostřednictvím ČC hostuje na 8.mezinárodním Sofia Film Fest.

David Ondříček, Jedna ruka netleská

Promítání filmu Davida Ondříčka Jedna ruka netleská v rámci 8. mezinárodního Sofie Film Festu.

Jedna ruka netleská

Promítání filmu Davida Ondříčka Jedna ruka netleská v rámci 8. mezinárodního Sofia Film Festu.

Jedna ruka netleská

Promítání filmu Davida Ondříčka Jedna ruka netleská (2003) na 8. mezinárodním Sofia Film Festu.

Jan Hřebejk, Pupendo

Promítání filmu Jana Hřebejka Pupendo na 8. mezinárodním Sofia Film Festu. Jan Hřebejk bude na festivalu hostovat prostřednictvím Českého centra v Sofii.

Fotografie Karla Mevalda

Výstava reportážních fotografií Karla Mevalda podle výběru autora byla instalována ve foyeru ČC. Obsahovala 5 tématických okuhů: Osobnosti, Ze světa, Žánry, Praha (1958 - 2003), Český ráj - můj rodný...

Musíme si pomáhat

Promítání filmu Jana Hřebejka Musíme si pomáhat v původním znění - pro studenty českého jazyka.

Musíme si pomáhat

Promítání filmu Jana Hřebejka Musíme si pomáhat v překladu do bulharštiny - pro studenty filmového umění.

A uhel hořel v jeho ruce

Přednáška prof.Věry Dinové-Rusevé o malíři Jaroslavu Věšínovi, rodáka z Vraného, který žil a působil v Bulharsku. V rámci akce byl promítnut dokumentární film režiséra Vencislava Dinova (absolvoval...

Mistrovský kurz Miloslava Gajdoše

Mistrovský kurz ve hře na kontrabas provede významný český hudební pedagog prof.Miloslav Gajdoš z Konzervatoře P.J.Vejvanovského v Kroměříži. Kurzu se zúčastnili studenti Celostátní střední hudební...

Koncert mladých kontrabasistů

Koncert mladých bulharských kontrabasistů, účastníků mistrovského kurzu prof.Miloslava Gajdoše. Mladí talentovaní muzikanti si v závěru programu zahráli se svým učitelem...

Koncert Miloslava Gajdoše, kontrabas

Koncert významného českého kontrabasisty Miloslava Gajdoše na závěr mistrovského kurzu v Sofii se uskutečnil v komorním sále Hudební akademie v Sofii. Vysoké mistrovství a neobyčejná citlivost...

Český filmový plakát 20. století

Výstava představuje výběr 50 nejlepších českých filmových plakátů vytvořených českými výtvarníky k významným filmům světové kinematografie s důrazen na plakáty k filmům české nové vlny šedesátých...

8.mezinárodní Sofia Film Fest

Sofia Film Fest je nejznámějším filmovým festivalem v Bulharsku, největší událostí v oblasti filmu. České centrum je tradičním spoluorganizátorem. V loňském roce se ho prostřednicvím ČC zúčastnili...

Jar.Hejrovský, Otto Wichterle - dokumentární filmy

Promítání dokumentárních filmů Světlany Lazarové o prof.Hejrovském - Do duše přírody - a Ottovi Wichterle - Tři oříšky pro pana profesora. Za účasti autorky. Mezi přítomnými byl velvyslanec ČR p.Petr...

Věc Makropulos

Hudební večer muzikoložky dr.Magdaleny Manolové, absolventky Janáčkovy akademie múzických umění v Brně věnovaný 150. výročí narození Leoše Janáčka. V rámci programu byl promítnut dokumentární film...

1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI:
Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI: