Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Dědictví

Promítání filmu režisérky Věry Chytilové "Dědictví aneb Kurvahošigutntag" (1992) v překladu do bulharštiny bylo určeno studentům filmového a divadelního umění na Akademii v Sofii.

Leoš Janáček 2004

Putovní výstava z Centra Leoše Janáčka v Brně, věnovaná jubilejnímu roku Leoše Janáčka.

Jazyková situace - prameny a perspektivy (česko-bulharské paralely)

Prezentace jazykovědné knihy v ruském jazyce Hany Gladkovové a Iskry Likomanové. Na základě metodologických výzkumů české lingvistické školy autorky prezentují vývoj bulharského spisovného jazyka a...

Kája Saudek: Láska a erotika

Vernisáž výstavy Káji Saudka "Láska a erotika" za přítomnosti autora výstavy. Dr.Richard Knot, kurátor výstavy, označil ve svém vystoupení Káju Saudka nekorunovaným králem českého erotického...

Tajemství světla

Výstava unikátních fotografií - mikroskopických snímků vědce RnDr. Jiřího Hanzlíka, CSc. Při vývoji křemíkových detektorů ho zaujal jistý okrajový fyzikální jev, jenž se - díky tomu, že na něj...

Z díla Káji Saudka

Výstava kreseb známého českého výtvarníka Karla Saudka. Do expozice byly zařazeny práce, které ilustrují jeho vztah k lásce a erotice.

Bulharská společenství v Česku a na Slovensku - minulost a současnost

Prezentace knihy doc.dr.Kostadina Gardeva z Ústavu dějin BAV. Autor ve své monografii provádí průzkum organizace, hospodářského, společenského a politického života bulharských společenství v Česku a...

Světáci

Promítání české filmové komedie rež. Zdeňka Podskalského z r. 1969 v původním znění bylo určeno pro studenty českého jazyka na Sofijské univerzitě sv.Kl.Ochridského.

České filmové komedie: Světáci

Promítání jedné z nejúspěšnějších českých filmových komedií - Světáci, rež. Zdeněk Podskalský, 1969 - s překladem do bulharštiny. Pro studenty filmového umění na Akademii filmového a divadelního...

Tisková konference Českého centra v Sofii

Tradiční tisková konference na počátku nového roku byla tentokát věnována 55. výročí existence Českého centra v Sofii. Ředitelka ČC Mgr.Vlasta Ransdorfová provedla rekapitulaci činnosti centra v roce...

Počátky české symfonické hudby

V rámci pořadů věnovaných Roku české hudby byl připraven hudební večer s názvem Počátky české symfonické hudby. Pořad připravil hudební redaktor Bulharského státního rozhlasu a hudební pedagog...

V ČC hostují studenti češtiny z Blagoevgradu

Studenti českého jazyka a literatury z Jihozápadní univerzity "Neofita Rilského" v Blagoevgradu se během své návštěvy v ČC seznámili s činností centra, službami knihovny a vyslechli si přednášku...

Hudební rodina - Cibulkovi

Koncert věnovaný známé české hudební rodině Cibulkovi. Působili v Bulharsku a měli výrazný přínos pro bulharskou hudební kulturu. V programu vystoupili představitelé současné bulharské violoncellové...

Vánoce v České republice

Tradiční předvánoční setkání se studenty češtiny na Gymnáziu sv.Metoděje. Beseda V.Micevé o vánočních zvycích v ČR s promítáním krátkometrážního filmu.

Vánoční koncert

Tradiční předvánoční koncert na závěr roku, ve kterém vystoupili bulharští hudebníci. V programu zazněly skladby Ant.Dvořáka, J.Brahmse, G.F.Hendela aj. v podání violoncellistky D.Čerpokové -...

Dokumentární výstava "Hudební rodina - Cibulkovi"

Dokumentární výstava fotografií, písemností, mateiálů, not, osobních předmětů aj. rodiny Cibulkovi, která výrazně přispěla pro rozvoj bulharské hudební kultury. Ivan Cibulka (letos uplynulo 60 let od...

Kytice

Předvánoční setkání studentů češtiny na Sofijské univerzitě s promítáním filmu Kytice, rež. F.A.Brabce, 2000 (v měsíci listopadu se v ČC konala prezentace nového vydání Kytice K.J.Erbena v překladu...

Eduard Ovčáček, Berenika Ovčáčková - SERIGRAFIE

Společná výstava Eduarda Ovčáčka a Bereniky Ovčáčkové ve výstavní síni ČC. Vernisáže v sále ČC dne 8.11.03 byli přítomni oba umělci. O jejich tvorbě hovořila významná bulharská výtvarnice Kostadinka...

Grafika Miroslava Houště

V rámci Českého týden byla ve foyeru ČC otevřena výstava grafik Miroslava Houště. Jeho práce byly v předvečer státního svátku ČR rovněž součástí výzdoby sálu č.11 Národního paláce kultury, kde se...

Český týden

Ke státnímu svátku ČR 28. října připravilo ČC kombinovaný program, který zahrnoval koncerty - Slavnostní koncert laureátů 4. mezinárodní trumpetové soutěže "Jaroslav Kolář", dva slavnostní koncerty...

1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI:
Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI: