Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Milan Kundera: Nevědomost

Prezentace bulharského překladu Kunderovy nejnovější knihy "Nevědomost", která vyšla v sofijském vydavatelství Colibri. Překlad z francouzštiny Bojan Znepolski. Po úvodním slovu ředitelky ČC Vlasty...

Koncert Martina Škampy, violoncello

V rámci 35. mezinárodního hudebního festivalu Sofia Music Weeks se uskutečnil koncert z díla Ant.Dvořáka pod záštitou velvyslance ČR p.Petra Dokládala, ve kterém vystoupil violoncellista Martin...

Koncert Petra Volného

Program koncertu pianisty Petra Volného byl živým provedením jeho nahrávek Nikdy sám a Standardy. Mzi hosty byli představitelé Francouzského velvyslanectví, za ZÚ ČR konzul p.F.Pšenička.

Depresivní symptomatika v zemích východní Evropy po roce 1989

Přednáška MUDr. Jřího Novotného proběhla v rámci programu přednášek na aktuální téma, které České centrum v Sofii připravuje ve spolupráci se sofijským diskusním centrem Červený...

Osoby a jiné

Mgr. Rudolf Jung se narodil 28.září 1954 v Praze, kde stále žije. Fotografovat začal cca v 16 letech, aby dokumentoval život okolo sportovního létání. Později rozšířil témata na krajinu, dokument a...

Jaroslav Věšín

Dokumentární výstava o významném českém malíři v Bulharsku Jaroslavu Věšínovi - s použitím materiálů bývalého kronikáře obce Vraný Jaroslava Plašila. Jaroslav Věšín, rodák z obce Vraný u Slaného,...

Recitál z díla Josefa Suchého

Reciál z díla moravského básníka, prozaika a překladatele připravili studenti češtiny na Sofijské univerzitě. Po úvodním slovu ředitelky ČC Mgr.Vlasty Ransdorfové hovořila proděkanka Fakulty...

Síla a světlo

Výstava unikátních fotografií - mikroskopických snímků vědce RNDr.Jiřího Hanzlíka,CSc. byla vystavena mezi exponáty - minerály z celého světa - v jedinečném sofijském Muzeu Země a...

Jiří Všetečka - Pražský chodec

Autor se proslavil fotografiemi Prahy a svému rodnému městu zůstává věrný dodnes. Prostřednictvím velkoformátových snímků (120 x 120) nás seznamuje s každodenním životem hlavního města. Výstava...

Postřižiny

Promítání filmu v původním znění pro bohemisty - Postřižiny, rež.Jiří Menzel, 1980.

Večer hudby Antonína Dvořáka

Koncert české hudby se uskutečnil v rámci oslavy 55. výročí Českého centra v Sofii. V podání souboru Trio professors - Václav Dvořák, housle, Tomáš Strašil, violoncello, Jan Petr, klavír - zazněly...

Postřižiny

Promítání filmu Postřižiny režiséra Jiřího Menzla v překladu do bulharštiny.

Společný koncert ke vstupu ČR do EU

Čeští hudební umělci vystoupili v programu společnho koncertu - Trio Professors (Václav Dvořák, housle,Tomáš Strašil, violoncello, Jan Petr, klavír): Klavírní trio č.4 e moll, op.90 "Dumky"....

Překlady bulharské literatury v českém kulturním životě

Přednáška významné bulharistky a překladatelky Prof.dr.Dany Hronkové, která obdržela v roce 2000 nejvyšší vyznamenání Bulharska "Stara planian" za významný přínos pro bulharistiku, se uskutečnila na...

Neviditelnýma očima

Literární pořad ze vzájemné korespondece a díla Dory Gabe a Vítezslava Nezvala s názvem "Neviditelnýma očima" - v podání Lenky Fišerové a Jiřího Trnky, klavírní doprovod Martin Hybler - byl...

Prof.dr.Dana Hronková hostuje na Sofijské univerzitě

Významná česká bulharistka a překladatelka prof.dr.Dana Hronková, která dlouhá léta pracuje Ústavu české a světové literatury ČAV a má výrazný přínos pro popularizaci bulharské literatury a kultury v...

50 let bohemistiky na Sofijské univerzitě

Setkání prvních absolventů oboru čeština a česká literatura na Sofijské univerzitě a známých bulharských bohemistů se uskutečnilo v krajanském Československém klubu. SU. V programu bylo: -...

Stopy české archeologie v Bulharsku

Přítomné pozdravila ředitelka ČC Vlasta Ransdorfová, která s potěšením konstatovala velký zájem odborníků i laické veřejnosti o tuto akci. Program večera: 1. Pistiros II – addenda – nejnovější...

Ladislav Čepelák

Výstava významného českého grafika k nedožitým osmdesátinám umělce. V Českém centrum v Sofii budou vystaveny práce, které představují průřez tvorby umělce. Výstavu připravil její kurátor...

Nonstop čtení 2004

V Sofii se četlo více než 18 hodin České centrum v Sofii se zúčastnilo letošního již 7. ročníku mezinárodního čtenářského maratónu „Nonstop čtení 2004“, jehož ústředním tématem byly Sousedské...

1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI:

Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI: