Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Obličeje i ruce - deník

Po vystavení na fotosalónu v Plevenu bude fotografická výstava J.Plieštika představena v rámci oslav 35. výročí Společnosti bulharsko-českého a slovenského přátelství ve V.Trnovu.

Obchod na korze

Promítání světovně známého filmu rrežiséru Jána Kadára a Elmara Klose z roku 1956 - cena Americké filmové akademie "Oscar"- v rámci Česko-slovenských dnů.

Beseda "Jozef Kroner a Obchod na korze"

Beseda Igora Wasserbergera na téma Jozef Kroner a Obchod na korze.

Česko slovenské dny: Jozef Kroner

Fotografická výstava Zuzany Mináčové - tvůrčí momenty ze života významného slovenského herce. Výstava byla zahájena za přítomnosti autorky velvyslancem SR v Sofii p. Jánem Kováčem. Akce v rámci Česko...

Slavnostní večer

Slavnostní večer věnovaný 35. výročí Společnosti bulharsko-českého a slovenského přátelství ve Velkém Trnovu. ČC představilo v rámci programu výstavu studentů Uměleckého gymnázia v Sofii s názvem...

Rekonstrukce rodinného alba

Vernisáž výstavy fotografií Zuzany Mináčové s názvem Rekonstrukce Rodinného alba proběhla na zahájení Česko-slovenských dnů v Sofii. Po úvodním slovu ředitele ČC A.Bendy promluvia autorka výstavy...

Videoklub:Vesničko má, středisková

V rámci přehlídky filmů Jiřího Menzela bude promítán film Vesničko má, středisková (z r.1985) v českém znění.

České zdravotnictví 2003 - jeden rok před vstupem do EU

Dvoudenní seminář o stavu zdravotnictví v ČR - zákony, reforma, organizace, práva lékařů a pacientů+ léky, medicína a ekologie, přístroje aj. Přítomni byli seznámeni i s novou metodou dr. Fortýna na...

Domácí video: Filmy J.Menzela

Promítání českých filmů s překladem do bulharštiny. Vesničko má, středisková, rež. Jiří Menzel, 1985

Marcel Bárta + MUFF

Koncert jazzové skupiny Marcel Bárta + MUFF v Plovdivu na letní scéně Carovy konírny v staré části města. Jejich koncert měl neobyčejný úspěch u posluchačů.

Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.

Prezentace široké škály činnosti ústavu. Za ÚJV promluvili generální ředitel F.Pazdera, a J.Žďárek, ředitel divize 300, K. Bíža z Energoprojekt - Praha. Z bulharské strany se zúčastnili představitelé...

Jiří Plieštik: Obličeje i ruce - deníky

Fotografie známého českého umělce byly vystaveny na 3. mezinárodním bienále FODAR v Plevenu.

ČESKO - SLOVENSKÉ DNY. Společný pohled na dějiny holocaustu v našich zemích.

Komplexní program zahrnoval vernisáže fotografických výstav Zuzany Mináčové (Rekonstrukce rodinného alba, Jozef Kroner), promítání filmu Obchod na korze s besedou Igora Wasserbergera, promítání...

Klub podnikatelů

Pravidelné setkání představitelů českých a smíšených firem působících v Bulharsku.

ČR na MS v hokeji 2003

Velkoplošná projekce hokejových zápasů českých reprezentantů na MS v hokeji ve Finsku prodle programu ČTV.

Velikonoční zvyky v ČR

Beseda o velikonočních zvycích v ČR s ukázkami dekorace vajíček, výstavkou kraslic a předmětů pro návštěvníky ČC měla nebyčejný ohlas. Paní Jana Šarbochová ze Slaného ochotně "zaučovala" zájemce o...

Velikonoční setkání

Velikonoční setkání manželek zahraničních diplomatů v Sofii s programem. Výstavka kraslic, pomlázek, řehtaček, ubrusů, pečiva aj. Ukázky dekorace velikonočních vajíček předvedla pí.Jana Šarbochová ze...

České velikonoce

Besedu o velikonočních zvycích v ČR s ukázkami dekorace velikonočních vajíček a výstavkou kraslic a předmětů v krajanském ČS klubu provedla pí Jana Šarbochová ze Slaného.

Český lev

Promítání nejlepších českých filmů v překladu do bulharštiny. Návrat idiota, Saša Gedeon, 1999

Společnost a moc, Československo 1945 - 1967

Prezentace knihy doc.dr. Teodoričky Gotovské - Henze, CSc. z Ústavu dějin Bulharské akademie věd. Vydavatelství Paradigma, Sofie, 2003. Po úvodním slovu ředitele ČC ing.A.Bendy promluvila autorka...

1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI:

Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI: