Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

VYSOČINA

České centrum v Sofii navštívila pí Olga Wiesnerová z Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, která projednala možnosti prezentace kraje v Bulharsku v oblasti kultury, obchodu a...

Domácí video

Promítání českých filmů s překladem do bulharštiny pro studenty režie na Akademii divadelního a filmového umění v Sofii. Indiánské léto, režie: Saša Gedeon, 1995. Neobyčejný zájem mladých diváků,...

ŘEKY TEKOU DÁL

V rámci večera poezie představilo centrum významnou básnířku a překladatelku bulharské poezie Ludmilu Kroužilovou. Absolvovala bulharistiku na UK v Praze, přednáší praktický český jazyk na Sofijské...

SOS ... ZÁPLAVY

Dokumentární fotografická výstava o postižených oblastech v České republice, kterou pro česká centra připravila Alena Dvořáková a Viktor Fischer z fotoateliéru AFIS byla instalována v Regionálním...

VIDEOKLUB

Promítání českých filmů pro bohemisty a posluchače jazykových kurzů - bez překladu. Indiánské léto, režie: Saša Gedeon, 1995.

ELTODO BULGARIA

Informativní seminář "ELTODO - rozvoj municipálních infrastruktur", s prezentací společností skupiny ELTODO. Akce, která se uskutečnila pod záštitoumimořádného a zplnomocněného velvyslance v...

ČEŠKA INFORMACIONNA PANORAMA - 8/02

Měsíční vydání ČC v Sofii s aktuálními zprávami ze života v ČR přehledem činnosti ČC (nejúspěšnější akce měsíce), česko - bulharská dvojstránka pro krajany, nabídky a poptávky českých firem,...

SOS … POVODNĚ

Představitelé bulharské nadace Sjednocená Evropa – předseda nadace M.Mateev, výkonná ředitelka A.Valkova a p.C.Iliev projednali v ČC a na ZÚ ČR v Sofii návrh na organizování akce na podporu...

DOMÁCÍ VIDEO

Promítání českých filmů s překladem do bulharštiny.

SOS ... ZÁPLAVY

Fotografická výstava 32 českých fotografů dokumentuje letošní ničivé záplavy v České republice. Byls představena v rámci akce Ekofórum pro mír, která je organizována v Gorne...

KURZY ČESKÉHO JAZYKA

Jazykové kurzy organizované Českým centrem v Sofii. Probíhají ve dvou skupinách - začátečníci a pokročilí. Ve školním roce 2002/2003 je zapsáno celkem 38 posluchačů.

Povodeň 2002

Putovní výstava fotografií 32 českých fotografů dokumentuje letošní ničivé záplavy v ČR.

MĚSTSKÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Seminář se zaměřením na dopravní otázky a veřejné osvětlení.

MEZINÁRODNÍ JAZZOVÝ FESTIVAL V SOFII

Tradiční podzimní jazz festival v Sofii.

JIŘÍ ANDERLE, GRAFIKA

Výstava prací předního českého výtvarníka dle výběru autora. Akce ke státnímu svátku ČR, pod záštitou mimořádného a zplnomocněného velvyslance ČR v Bulharsku p.Petra Dokládala. Výstavu zahájila pí...

PISTIROS II

Excavations and Studies. Prezentace publikace o nových výsledcích česko-bulharských archeologických výkopů poblíž města Septemvri.

ČESKOSLOVENSKÝ KLUB V BULHARSKU

Účast na oslavách 110. výročí založení prvního krajanského spolku v Bulharsku.

SETKÁNÍ BOHEMISTŮ A ABSOLVENTŮ ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOL

Pod záštitou velvyslance ČR v Sofii p. Petra Dokládala se uskuteční 1. setkání bulharských bohemistů a absolventů českých vysokých škol.

DOMÁCÍ VIDEO

K 60. výročí narození předního českého umělce režiséra Víta Olmera budou představeny jeho filmy s překladem do bulharštiny.

KLUB PODNIKATELŮ

Prezentace českých a smíšených firem sdružených v Klubu podnikatelů při ČC.

1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI:

Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI: