Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Černý Petr

V rámci promítání filmů pro studenty českého jazyka na Sofijské univerzitě se uskutečnila videoprojekce filmu režiséra MIloše Formana z roku 1963 "Černý Petr".

Milan Kundera: Nevědomost

Prezentace bulharského překladu Kunderovy nejnovější knihy "Nevědomost", která vyšla v sofijském vydavatelství Colibri. Překlad z francouzštiny Bojan Znepolski. Po úvodním slovu ředitelky ČC Vlasty...

Koncert Martina Škampy, violoncello

V rámci 35. mezinárodního hudebního festivalu Sofia Music Weeks se uskutečnil koncert z díla Ant.Dvořáka pod záštitou velvyslance ČR p.Petra Dokládala, ve kterém vystoupil violoncellista Martin...

Koncert Petra Volného

Program koncertu pianisty Petra Volného byl živým provedením jeho nahrávek Nikdy sám a Standardy. Mzi hosty byli představitelé Francouzského velvyslanectví, za ZÚ ČR konzul p.F.Pšenička.

Depresivní symptomatika v zemích východní Evropy po roce 1989

Přednáška MUDr. Jřího Novotného proběhla v rámci programu přednášek na aktuální téma, které České centrum v Sofii připravuje ve spolupráci se sofijským diskusním centrem Červený...

Osoby a jiné

Mgr. Rudolf Jung se narodil 28.září 1954 v Praze, kde stále žije. Fotografovat začal cca v 16 letech, aby dokumentoval život okolo sportovního létání. Později rozšířil témata na krajinu, dokument a...

Jaroslav Věšín

Dokumentární výstava o významném českém malíři v Bulharsku Jaroslavu Věšínovi - s použitím materiálů bývalého kronikáře obce Vraný Jaroslava Plašila. Jaroslav Věšín, rodák z obce Vraný u Slaného,...

Recitál z díla Josefa Suchého

Reciál z díla moravského básníka, prozaika a překladatele připravili studenti češtiny na Sofijské univerzitě. Po úvodním slovu ředitelky ČC Mgr.Vlasty Ransdorfové hovořila proděkanka Fakulty...

Síla a světlo

Výstava unikátních fotografií - mikroskopických snímků vědce RNDr.Jiřího Hanzlíka,CSc. byla vystavena mezi exponáty - minerály z celého světa - v jedinečném sofijském Muzeu Země a...

Jiří Všetečka - Pražský chodec

Autor se proslavil fotografiemi Prahy a svému rodnému městu zůstává věrný dodnes. Prostřednictvím velkoformátových snímků (120 x 120) nás seznamuje s každodenním životem hlavního města. Výstava...

Postřižiny

Promítání filmu v původním znění pro bohemisty - Postřižiny, rež.Jiří Menzel, 1980.

Večer hudby Antonína Dvořáka

Koncert české hudby se uskutečnil v rámci oslavy 55. výročí Českého centra v Sofii. V podání souboru Trio professors - Václav Dvořák, housle, Tomáš Strašil, violoncello, Jan Petr, klavír - zazněly...

Postřižiny

Promítání filmu Postřižiny režiséra Jiřího Menzla v překladu do bulharštiny.

Společný koncert ke vstupu ČR do EU

Čeští hudební umělci vystoupili v programu společnho koncertu - Trio Professors (Václav Dvořák, housle,Tomáš Strašil, violoncello, Jan Petr, klavír): Klavírní trio č.4 e moll, op.90 "Dumky"....

Překlady bulharské literatury v českém kulturním životě

Přednáška významné bulharistky a překladatelky Prof.dr.Dany Hronkové, která obdržela v roce 2000 nejvyšší vyznamenání Bulharska "Stara planian" za významný přínos pro bulharistiku, se uskutečnila na...

Neviditelnýma očima

Literární pořad ze vzájemné korespondece a díla Dory Gabe a Vítezslava Nezvala s názvem "Neviditelnýma očima" - v podání Lenky Fišerové a Jiřího Trnky, klavírní doprovod Martin Hybler - byl...

Prof.dr.Dana Hronková hostuje na Sofijské univerzitě

Významná česká bulharistka a překladatelka prof.dr.Dana Hronková, která dlouhá léta pracuje Ústavu české a světové literatury ČAV a má výrazný přínos pro popularizaci bulharské literatury a kultury v...

50 let bohemistiky na Sofijské univerzitě

Setkání prvních absolventů oboru čeština a česká literatura na Sofijské univerzitě a známých bulharských bohemistů se uskutečnilo v krajanském Československém klubu. SU. V programu bylo: -...

Stopy české archeologie v Bulharsku

Přítomné pozdravila ředitelka ČC Vlasta Ransdorfová, která s potěšením konstatovala velký zájem odborníků i laické veřejnosti o tuto akci. Program večera: 1. Pistiros II – addenda – nejnovější...

Ladislav Čepelák

Výstava významného českého grafika k nedožitým osmdesátinám umělce. V Českém centrum v Sofii budou vystaveny práce, které představují průřez tvorby umělce. Výstavu připravil její kurátor...

1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682


Naši partneři

DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: 


Naši partneři

DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: