Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

České klarinetové kvarteto

V sofijském komorním sále Balgaria se na závěr roku 2005 uskutečnil koncert Českého klarinetového kvarteta ve složení: Petr Valášek, Vojtěch Nýdl, Luděk Boura a Jindřich Pavliš. Sál byl přeplněn...

České Vánoce v hudbě

Jako vánoční akci ČC uvedlo hudební film rež.Evy Marie Bergerové-Jakub Jan Ryba: Hej, mistře!- Česká mše vánoční(1986). Účinkují sólisté Národního divadla v Praze Jiřina Marková, Drahomíra Drobková,...

Duo Rapáčová - Kotek u krajanů v Sofii

Duo Alena Rapáčová-Jindra Kotek vystoupilo v rámci kulturního programu večera, který byl organizován při příležitosti státního svátku ČR - 28. října. Po projevu předsedy krajanského ČS klubu...

Koncert dua Rapáčová-Kotek v ČC

V předvečer státního svátku 28.října se v sále ČC uskutečnil koncert moravského dua Alena Rapáčová-Jindra Kotek. Vystoupili v nádherných jihomoravských krojích a sklidili zasloužené ovace. Zajímavým...

Promítání filmu Kytice

Promítání českých filmů v původním znění pro bohemisty. Kytice, rež. F.A.Brabec, 2000

Pohádkový Péťa aneb život(a) běh Emila Zátopka

Promítání českých filmů s překladem do bulharštiny. Dokumentární film rež. M.Kačora - Pohádkový Péťa aneb život(a) běh Emila Zátopka.

Duo Rapáčová-Kotek u krajanů v Plovdivu

Alena Rapáčová a Jindra Kotek se setkali s krajany v Plovdivu. V prostorách plovdivské pobočky ČS klubu se uskutečnila beseda, kterou vedla jeho předsedkyně Jaroslava Minčevová.

Vernisáž výstavy Karla Kramuleho

Vernisáž výstavy grafik Praha očima Karla Kramuleho se uskutečnila při příležitosti státního svátku ČR. Záštitu převzal velvyslanec ČR p.Petr Dokládal. Za přítomnosti manželky umělce pí Jaroslavy...

SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ ČESKÝCH VŠ

Již čtvrté setkání bulharských absolventů českých vysokých škol se uskutečnilo za účasti parlamentní delegace ČR - předsedy Zahraničního výboru Vladimíra Laštůvky a poslanců Václava Exnera, Václava...

Vatju Rakovski

Jubilejní večer věnovaný 80. výročí narození významného bulharského básníka a překladatele české poezie Vatju Rakovského. Vydal více než 30 vlastních básnických sbírek a kolem padesáti překladů české...

Hudební divadlo Bohuslava Martinů

Večerem s hudebními ukázkami, který byl věnován 115 výr. narození hudebního skladatele Bohuslava Martinů, provázela dr. Magdalena Manolova, předsedkyně Muzea bulharské hudební kultury, absolventka...

Kontra Azat

Kontra Azat (Kontra Já) je autorská hra Rašky Mladenova, bulharského herce a ředitele Státního satirického divadla Aleka Konstantinova v Sofii. Prostřednictvím Českého centra Sofie byla představena...

Vernisáž výstavy Lidice v Plevenu

Vernisáž dětské výtvarné výstavy Lidice 2004 se uskutečnila za velkého zájmu veřejnosti. Plevenské děti z Centra pro práci s dětmi a Dětské výtvarné školy Kolorit v tomto ročníku soutěže získaly 15...

Tisková konference

V rámci Českého dne ve V.Trnovu byla uspořádána tisková konference ředitelky ČC Vlasty Ransdorfové.Přítomné seznámila s činnosti centra a představila fotografa Jiřího Všetečku a pozvala na vernisáž...

Vernisáž Pražského chodce ve V.Trnovu

Vernisáž výstavy fotografií Jiřího Všetečky s názvem Pražský chodec se uskutečnila v rámci Českého dne ve V.Trnovu. Konala se pod záštitou velvyslance ČR p.Petra Dokládala. Úvodní slovo pronesl...

Přednáška Jiřího Všetečky ve V.Trnovu

Přednáška známého českého fotografa JIřího Všetečky se konala pro studenty, fotografy profesionální i amatéry v prostorách Vojenského klubu ve V.Trnovu. Umění fotografie, jak fotografovat, světlo a...

Pozoruhodnosti a památky ČR

Vernisáž výstavy dětské kresbys předáním cen malým umělcům proběhla v rámci Českého dne ve V.Trnovu. Akci zahájil předseda Společnosti bulharsko - českého a slovenského přátelství p.A.Atanasov a...

Výstava Lidice hostuje v Plevenu

Mezinárodní dětská výtvarná výstava "Lidice 2004" hostovala v Plevenu. Malí umělci z Centra pro práci s dětmi a Umělecké školy Kolorit pravidelně zasílají své práce do soutěže a v letošním roce...

Emil Zátopek - největší z našich olympioniků

Ve foyeru centra byla instalována výstava dokumentárních fotografií z archívu Národního muzea s názvem Emil Zátopek - největší z našich olympioniků. Součástí vvernisáže výstavy bylo promítání...

Filmové promítání pro studenty

Filmové promítání s překladem do bulharštiny pro studenty filmového umění v Sofii. Kam čert nemůže, rež. Zdeněk Podskalský, 1959

1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686


Naši partneři

DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: 


Naši partneři

DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: