Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Setkání podnikatelů

Přátelské setkání podnikatelské komunity v Bulharsku sdružené v Klubu podnikatelů se uskutečnilo na půdě ČC. Přítomným byly poskytnuty informace o současném vývoji česko-bulharských vztahů, o...

Dekorace velikonočních vajíček

Malíř kraslic Vladimír Salač se setkal s krajany v Národním domě T.G.Masaryka v Sofii. Ukázal dekoraci velikonočních vajíček voskovou technikou a besedoval s nimi o činnosti Asociace malířek a malířů...

Velikonoční setkání s krajany v Plovdivu

Na Bílou sobotu se malíř kraslic p. Vladimír Salač setkal s krajany v Plovdivu v klubu ČS klubu v Bulharsku - pobočka Plovdiv. Naučil je zdobit velikonoční vajíčka voskovou technikou. Beseda pro...

Tradice českých Velikonoc

Středoškoláci a žáci Gymnázia sv. Metoděje a 52. SVVŠ Konstantina Jirečka, jakož i široká veřejnost byli pozváni na přednášku o lidových zvycích během Velikonoc. Poté s nimi besedoval p. Vladimír...

Vladimír Salač maluje kraslice pro děti

Malíř kraslic Vladimír Salač navštívil 132.školu J.A.Komenského v Sofii. Po přednášce o velikonočních zvycích v ČR (Violeta Miceva) ukázal žákům voskovou techniku dekorace vajíček. Pod jeho vedením...

Vernisáž výstavy obrazů V.Jíry ve V.Trnovu

Vernisáž výstavy obrazů Václava Jíry se konala za přítomnosti ředitelky ČC Vlasty Ransdorfové, představitelů Mě úřadu v Trnovu, předsedy Společnosti bulharsko-českého a slovenského přátelství...

Obrazy Václava Jíry ve V.Trnovu

Po Sofii, kde výstava hostovala během měsíce března v sále centra, byly obrazy Václava Jíry vystaveny ve Velkém Trnovu.

Jazz koncert v Plovdivu

Koncert předních českých jazz muzikantů - dua Krampl - Liška - se uskutečnil ve známém plovdivském klubu Petnoto na Rorshak.

Výstava kraslic a velikonoční zvyky v ČR

Výstava kraslic zdobených různými technikami (zelové, batika, škrábané, reliéf, slámové, dužina, paličkovaných ozdob, košíčků, pomlázek, starých velikonočních pohlednic aj.) byla ke zhlédnutí v...

Umění malířů kraslic - Vladimír Salač

Hostem ČC byl malíř kraslic Vladimír Salač. Prováděl ukázky zdobení velikonočních vajíček voskovou technikou pro návštěvníky centra, na velikonoční akci pro manželky diplomatů, navštívil sofijskou...

Pocta prof.Karlu Starému

Slavnostní koncert věnovaný zakladateli profesionální školy hry na lesní roh v Bulharsku pro.Karlu Starému se uskutečnil v rámci mezinárodního semináře „325 let evropské hornové školy a 125 let...

Film Štěstí na Sofia Film Fest

Filmem Štěstí rež.Bohdama Slámy bylo zahájeno promítání českých filmů na filmovém festivalu Sofia Film Fest. V úvodní slovu ředitel festivalůu St.Kitanov zdůraznil spolupráci Českého centra při...

Štěstí

Promítání nejlepšího českého filmu roku 2005 Štěstí, rež.Bohdana Slámy bylo zařazeno do programu filmového festivalu Sofia Film Fest 2006.

České filmy na Sofia Film Fest

Nové české filmy budou představeny v programu jubilejního 10. mezinárodního filmového festivalu Sofia Film Fest : Štěstí, rež.Bohdana Slámy (2005), a Příběhy obyčejného šílenství, rež. Petr Zelenka...

Gala večer na Sofia Film Fest

Bulharskou premiérou nového filmu Bohdana Slámy bylo zahájeno promítání českých filmů v programu největšího a nejznámějšího bulharského filmového festivalu Sofia Film Fest.Gala večer v uvedla...

Současné české filmové umění

Štefan Uhrík, dramaturg, Fórum nezávislých a české filmy - Festival Karlovy Vary se zúčastnil jubilejního 10. ročníku Sofia Film Fest. Na Sofia Meetings se setkal s producenty a filmovými umělci a na...

Nový Zelenkův film na Sofia Film Fest

Bulharská premiéra filmu rež.Petra Zelenky Příběhy obyčejného šílenství se uskutečnila na Mezinárodního filmového festivalu Sofia Film Fest 2006. Na základě vlastní úspěšné hry natočil kultovní...

Jiří Žáček bulharsky

Prezentace bulharského překladu knihy Jiřího Žáčka Aprílová škola. Kniha v bulharském překladu Dimitra Stefanova má název „Parvoaprilsko učilište“ a obsahuje 70 veršů autora. Sofijské vydavatelství...

Český sen

Pravidelné promítání pro studenty - Český sen. Autoři Klusák a Filip Remunda se ve filmu Český sen nechali proměnit v manažery a spolu s renomovanou reklamní agenturou připravili a zrealizovali...

Obrazy Václava Jíry

Obrazy akad.mal.Václava Jíry byly představeny v Sofii a ve Velkém Trnovu. Vernisáž v ČC proběhla za účasti autora a PhDr.MgA. Mira Smoláka, ředitele Galerie MIRO.

1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687


Naši partneři

DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: 


Naši partneři

DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: