Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Vánoční koncert

Tradiční předvánoční koncert na závěr roku, ve kterém vystoupili bulharští hudebníci. V programu zazněly skladby Ant.Dvořáka, J.Brahmse, G.F.Hendela aj. v podání violoncellistky D.Čerpokové -...

Dokumentární výstava "Hudební rodina - Cibulkovi"

Dokumentární výstava fotografií, písemností, mateiálů, not, osobních předmětů aj. rodiny Cibulkovi, která výrazně přispěla pro rozvoj bulharské hudební kultury. Ivan Cibulka (letos uplynulo 60 let od...

Kytice

Předvánoční setkání studentů češtiny na Sofijské univerzitě s promítáním filmu Kytice, rež. F.A.Brabce, 2000 (v měsíci listopadu se v ČC konala prezentace nového vydání Kytice K.J.Erbena v překladu...

Eduard Ovčáček, Berenika Ovčáčková - SERIGRAFIE

Společná výstava Eduarda Ovčáčka a Bereniky Ovčáčkové ve výstavní síni ČC. Vernisáže v sále ČC dne 8.11.03 byli přítomni oba umělci. O jejich tvorbě hovořila významná bulharská výtvarnice Kostadinka...

Grafika Miroslava Houště

V rámci Českého týden byla ve foyeru ČC otevřena výstava grafik Miroslava Houště. Jeho práce byly v předvečer státního svátku ČR rovněž součástí výzdoby sálu č.11 Národního paláce kultury, kde se...

Český týden

Ke státnímu svátku ČR 28. října připravilo ČC kombinovaný program, který zahrnoval koncerty - Slavnostní koncert laureátů 4. mezinárodní trumpetové soutěže "Jaroslav Kolář", dva slavnostní koncerty...

Dlouhá noc s Franzem K.

Z iniciativy Rakouského velvyslanectví Českého centra v Sofii se uskutečnil večer věnovaný 120. výročí narození Franze Kafky. Po úvodním slovu ředitelky ČC V.Ransdorfové přítomné pozdravil...

Zámek

Promítání filmu Zámek rakouského režiséra Michaela Hanekeho v rámci večera Dlouhá noc s Franzem K. Akce k 120. výročí narození Franze Kafky.

Vladimír Sís a Bulharsko

Vědecká konference věnovaná Vladimíru Sísovi - novináři, publicistovi a velkému příteli Bulharska, který zde působil na počátku 19. století. V celé řadě publikací, studií a především v "Dopisech z...

10 let Bohemia klubu

Po úvodním slovu ředitelky ČC Mgr.Vlasty Ransdorfové bohemisty pozdravil p.Petr Dokládal,vevyslanec ČR v Sofii.Pořad věnovaný 10. výročí Bohemia klubu vedla jeho předsedkyně doc.Margarita Mladenova....

Ekologické problémy záplav

Aktuální téma povodní z ekologického hlediska bylo předmětem večera připraveného z iniciativy Společnosti bulharsko-českého a slovenského přátelství ve Varně. Předseda Společnosti doc.MUDr....

Systémové předpoklady překladu poezie z bulharštiny do češtiny

Přednáška významné české bulharistky a překladatelky PhDr.Zlaty Kufnerové týkající se teorie překladu z bulharštiny do češtiny. Kromě setkání se studenty jazyka českého a Sofijské univerzitě...

Zlata Kufnerová

Významné české bulharistce a překladatelce PhDr. Zlatě Kufnerové, která hostuje v ČC, byl předán v Ústavu bulharského jazyka Bulharské akademie věd Zlatý odznak za její přínos k popularizaci...

Systémové předpoklady překladu poezie z bulharštiny do češtiny

Přednáška dr. Zlaty Kufnerové o problematicke překladu z bulharštiny do češtiny pro studenty českého jazyka a literatury na Plovdivské univerzitě Paisije Chilendarského.

Atanas Zvezdinov: Kytice

V rámci oslav 10. výročí Bohemia klubu proběhl také poetický večer věnovaný 60. výr. narození Atanase Zvezdinova, bulharského básníka a překladatele české poezie a prózy. Doc. Anželina Penčeva z...

Česká vzdělanost národního obrození a Petr Beron

Přednáška doc.PhDr.Josefa Haubelta, Dr.Sc. na Fakultě dějin Sofijské univerzity sv.Klimenta Ochridského na téma Česká vzdělanost národního obrození a Petr Beron.

Josef Dobrovský v kontextu národního obrození a slovanské vzájemnosti

Přednáška předního českého historiografa doc.PhDr. Josefa Haubelta, DrSC. pro studenty českého jazyka a literatury na Plovdivské univerzitě P. Chilendarského.

Josef Jungmann a česká kulturní a jazyková vzdělanost

Přednáška předního českého historiografa doc.PhDr. Josefa Haubelka DrSC. pro studenty bohemistiky na Sofijské universitě sv. Klimenta Ochridského se týkala osobnosti Josefa Jungmanna a jeho přínosu...

Dobročinná akce ve prospěch bulharských dětí v tísni

V rámci večera byl prezentován bulharský překlad knihy ukrajinského autora Oleksije Zarického Život v pravdě, která je věnována Václavu Havlovi. S krátkým pořadem vystoupili bulharští studenti...

LUDMILA PROKOPOVÁ

Vzpomínkový hudební večer věnovaný 115. výročí narození české klavíristky a vokální pedagožky L. Prokopové, která téměř 30 let žila a působila v Bulharsku. Byla nerozlučnou přítelkyní slavné...

1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687


Naši partneři

DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: 


Naši partneři

DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: