Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

České zdravotnictví 2003 - jeden rok před vstupem do EU

Dvoudenní seminář o stavu zdravotnictví v ČR - zákony, reforma, organizace, práva lékařů a pacientů+ léky, medicína a ekologie, přístroje aj. Přítomni byli seznámeni i s novou metodou dr. Fortýna na...

Domácí video: Filmy J.Menzela

Promítání českých filmů s překladem do bulharštiny. Vesničko má, středisková, rež. Jiří Menzel, 1985

Marcel Bárta + MUFF

Koncert jazzové skupiny Marcel Bárta + MUFF v Plovdivu na letní scéně Carovy konírny v staré části města. Jejich koncert měl neobyčejný úspěch u posluchačů.

Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.

Prezentace široké škály činnosti ústavu. Za ÚJV promluvili generální ředitel F.Pazdera, a J.Žďárek, ředitel divize 300, K. Bíža z Energoprojekt - Praha. Z bulharské strany se zúčastnili představitelé...

Jiří Plieštik: Obličeje i ruce - deníky

Fotografie známého českého umělce byly vystaveny na 3. mezinárodním bienále FODAR v Plevenu.

ČESKO - SLOVENSKÉ DNY. Společný pohled na dějiny holocaustu v našich zemích.

Komplexní program zahrnoval vernisáže fotografických výstav Zuzany Mináčové (Rekonstrukce rodinného alba, Jozef Kroner), promítání filmu Obchod na korze s besedou Igora Wasserbergera, promítání...

Klub podnikatelů

Pravidelné setkání představitelů českých a smíšených firem působících v Bulharsku.

ČR na MS v hokeji 2003

Velkoplošná projekce hokejových zápasů českých reprezentantů na MS v hokeji ve Finsku prodle programu ČTV.

Velikonoční zvyky v ČR

Beseda o velikonočních zvycích v ČR s ukázkami dekorace vajíček, výstavkou kraslic a předmětů pro návštěvníky ČC měla nebyčejný ohlas. Paní Jana Šarbochová ze Slaného ochotně "zaučovala" zájemce o...

Velikonoční setkání

Velikonoční setkání manželek zahraničních diplomatů v Sofii s programem. Výstavka kraslic, pomlázek, řehtaček, ubrusů, pečiva aj. Ukázky dekorace velikonočních vajíček předvedla pí.Jana Šarbochová ze...

České velikonoce

Besedu o velikonočních zvycích v ČR s ukázkami dekorace velikonočních vajíček a výstavkou kraslic a předmětů v krajanském ČS klubu provedla pí Jana Šarbochová ze Slaného.

Český lev

Promítání nejlepších českých filmů v překladu do bulharštiny. Návrat idiota, Saša Gedeon, 1999

Společnost a moc, Československo 1945 - 1967

Prezentace knihy doc.dr. Teodoričky Gotovské - Henze, CSc. z Ústavu dějin Bulharské akademie věd. Vydavatelství Paradigma, Sofie, 2003. Po úvodním slovu ředitele ČC ing.A.Bendy promluvila autorka...

Motýla jsem tu neviděl

Vernisáž výstavy kreseb dětí z Terezína v Domu Dimitra Peševa v Kjustendilu. Dny humanity a etnické tolerance, vzpomínka na záchranu bulharských Židů za 2. světové války.

VIDEOKLUB

Promítání filmu Dobrý voják Švejk (rež.K.Steklý, 1956) k 120., výročí narození Jaroslava Haška. Bez překladu do bulharštiny.

ORBIS PICTUS: EUROPA

Nekonečný obraz - umělci Bulharska přispívají svojí tvorbou na pruhu plátna ke společnému obrazu sjednocené Evropy. Jako první z bulharských umělců nakreslila svůj obraz Kostadinka Miladinova, která...

Jarní koncert

Jarní koncert pianistky Daniely Rizové a pianistky Miny Ivanové byl věnován velikonočním svátkům. V přeplněném sále centra zazněly skladby J.Haydna, F.Schuberta, A.Dvořáka aj.

Klub podnikatelů

Únorová neformální schůzka členů klubu podnikatelů se uskutečnila po prezentaci Centra českého vinařství v ČC. V souvislosti se snahou rozšířit činnost Klubu o nové iniciativy byly předány dotazníky,...

DVOŘÁK - REZEK

Koncert v ČC Sofie - Václav Dvořák, housle a Milav Rezek, klavír. Oba umělci rovněž vystoupili v programu 1. mezinárodního festivalu komorní hudby v Sofii.

Jiří Menzel v ČC Sofie

Hostování Jiřího Menzela v Sofii vzbudilo mimořádnou pozornost bulharských sdělovacích prostředků. Hned po příletu do Sofie 27.2.2203 se zúčastnil v ČC prezentace knihy G.Černeva Jeden Bulhar v Praze...

1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691


Naši partneři

DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: 


Naši partneři

DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: