Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Česká bižuterie pro absolventy a mládež

Prodejna Praha firmy Anita 97 představila novou kolekci české bižuterie (Jablonex, Sebera, Pearl Bohemica) pro absolventy středních škol (absolventské plesy) a mládež. V módní přehlídce vystoupily...

Slavnost Gymnázia sv.Metoděje

Oslava věnovaná výročí sv.Metoděje byla pořádána Profilovaným jazykovým gymnáziem sv.Metoděje s výukou slovanských jazyků. V programu vystoupili středoškoláci, kteří v příslušném jazyce přednesli...

PHODAR BIENNIAL 2005

Na 4. mezinárodním bienále fotografie PHODAR v Plevenu byla prostřednictvím Českého centra v Sofii představena jako doprovodná výstava Pražský chodec Jiřího Všetečky. Autor se zúčastnil vernisáže své...

60 let od 2. světové války

V rámci večera věnovaného 60. výročí ukončení 2. světové války se uskutečnila přednáška doc.Iskry Baevé z Historické falkulty Sofijské univerzity na téma Evropa, svět a Východní Evropa 60 let po...

Festival vzpomínek - GOAT MILK FESTIVAL

Setkání evropských tvůrců v oblasti multimedií, TV, internetu (design a tvorba, aplikace, speciální programy, interaktivní prezentace aj.). 2. část festivalu se uskutečnila v Českém centru Sofie....

Hostuje dr.Ivana Srbková

Dr.Ivana Srbková ze Slovanské knihovny v Praze se v Sofii zúčastnila jarního knižního veletrhu a provelae jednání v Národní knihovně Cyrila a Metoděje v Sofii. V programu jejího pobytu bylo také...

Josef Suchý: Barvy ticha

Literární večer věnovaný bulharskému překladu veršů Josefa Suchého. Básnická sbírka Barvy ticha vychází v sofijském vydavatelství Panorama - překlad Vatju Rakovski, Jordanka Trifonova, Ludmila...

Umění fotografie

Přednáška Jiřího Všetečky Umění fotografie na semináři v rámci Mezinárodního bienále Phodar v Plevenu. Známý český fotograf zde rovněž představil svoji výstavu Pražský chodec.

Prezentace české bižuterie

Prezentace české bižuterie s ukázkami z nové kolekce Jablonexu představí v ČC bulharský dovozce firma Anita 97. Akce byla určena pro obchodní firmy, ale i pro studenty,a jejich květnové absolventské...

Ant.Dvořák - L.Pipkov

Koncert věnovaný 60. výročí ukončení 2.světové války. V programu skladby Antonína Dvořáka a Ljubomira Pipkova. Gergana Ilčeva (BR) - housle, Jefrey Dean (USA) - violoncello, Daniela Dikova (BR) -...

Síla paměti

Dokumentární výstava fotografií známého českého fotografa Jiřího Všetečky k 60. výročí 2.světové války. Hosty přivítala ředitelka ČC Vl.Ransdorofová, úvodní slovo k výstavě pronesl velvyslanec ČR...

Čechopis

Prezentace nového studentského bohemistického časopisu, kerý začínají vydávat studenti českého jazyka a literatury na Sofijské univerzitě sv.Klimenta Ochriského pod vedením lektorky češtiny Evy...

Tmavomodrý svět

Filmové promítání pro studenty k 60. výročí ukončení 2. světové války: Tmavomodrý svět, rež. Jan Svěrák, 2001

Pražský chodec v Plevenu

Představení velkofornátových fotografií Jiřího Všetečky v rámci zahájení Mezinárodního bienále fotografie Phodar v Plevenu se uskutečnila za účasti autora. Mezi přítomnými byl velvyslanec ČR v Sofii...

Atentát

V rámci pořadu k 60. výročí ukončení 2.světové války byl po přednášce doc.I.Baevé z Fakulty dějin Sofijské univerzity sv.Kl.Ochridského promítnut film rež. Jiřího Sequense...

Pamětní medaile ŠU pro dr.Vavřínka

V rámci Českých dnů na Šumenské univerzitě rektor univerzity prof.dr.Dobrin Dobrev předal na slavnostním shromáždění řediteli Slovanského ústavu AVČR PhDr. Vladimíru Vavřínkovi pamětní medaili...

1120 let od smrti sv.Metoděje

Kulatý stůl věnovaný 1120. výročí úmrtí sv.Metoděje za účasti představielů Cyrilo-metodějského ústavu při Šumenské univerzitě, ředitele Slovanského ústavu AVČR PhDr.Vladimíra Vavřínka, CSc. a...

Přednáška doc.PhDr.Hany Gladkovové, CSc.

Přednáška doc.PhDr.Hany Gladkovové, CSc., zástupkyně ředitele Slovanského ústavu AVČR na Šumenské univerzitě v rámci Českých dnů. Téma přednášky - Novinky teorie o spisovných jazycích v Pražské...

Pracovní setkání

Na pracovním setkání představitelů Fakulky humanitárních věd Šumenské univerzity s ředitelem Slovanského ústavu AVČRPhDr.Vl.Vavřínkem, CSc. a doc.PhDr.Hanou Gladkovovu, CSc. byl projednán návrh...

Síla paměti - dokumentární fotografie

Dokumentární výstava významného českého fotografa Jiřího Všetečky Síla paměti byla věnována 60. výročí ukončení 2.světové války. Vernisáž výstavy se uskutečnila za přítomnosti velvyslance ČR v BR...

1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693


Naši partneři

DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: 


Naši partneři

DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: