Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Vernisáž výstavy: Sv.Ivanova a M.Nikiforova

Vernisáž výstavy absolventek Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze Svetly Ivanové - malované hedvábí a Mariany Nikiforové - malá plastika. Obě umělkyně a jejich práce představila kunsthistorička...

Pražský chodec v Šumenu

Výstava Pražský chodec známého českého fotografa Jiřího Všetečkybyla představena v Šumenu. Vernisáž výstavy proběhla v rámci Českých dnů na Šumenské univerzitě.

Vernisáž Pražského chodce v Šumenu

Vernisáž známé fotografické výstavy Jiřího Všetečky Pražský chodec se uskutečnila v rámci Českých dnů na Šumenské univerzitě. Úvodní slovo pronesla docdr.K.Vačkova ze Šumenské univerzity, výstavu...

Dlouhý stín dalekých dnů

Divadelní představení jehož autorem je známý bulharský básník a písničkář Nedjalko Jordanov (ČTV uvedla jeho portrét v rámci projektu Básníci Evropy). Účinkují: Ivana Džedževa, Pavel Poppandov a...

Dlouhý stín dalekých dnů

Repríza divadelního představení jehož autorem je známý bulharský básník a písničkář Nedjalko Jordanov (ČTV uvedla jeho portrét v rámci projektu Básníci Evropy).

Mezi údery

Repríza úspěšného představení, jehož autorkou je bulharská herečka Maja Dobreva. Věnováno je bulharské básnířce a spisovatelce Janě Jazové a jejímu "pražskému období".

Tisková konference

Tisková konference k tradiční soutěži mladých interpretů české a slovenské hudby ve Varně. Letos se konal ve dnech 16. a 17.3. její jubilejní 10. ročník. Laureáti soutěže vystoupí na slavnostních...

Slavnostní koncert laureátů

Slavnostní koncert laureátů 10. celostátní soutěže mladých interpretů české a slovenské hudby ve Varně, která proběhla ve dnech 16. a 17.3.2005. Předsedou poroty letošního jubilejního ročníku byl...

Představují se absolventi českých VŠ

Výstava bulharských absolventek Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze Svetly Ivanové a Mariany Nikiforové. Vystaveny byly ručně malované hedvábí, textil, miniatury kov, keramika, krajka...

Filmové promítání: Pozor, vizita!

Pravidelná promítání pro studenty českého a jazyka na Sofijské univerzitě a filmového umění na Akademii divadelního a filmového umění v Sofii. K 85. výročí narození Rudolfa Hrušínského byl promítnut...

Hostují dr.Vavřínek a doc.Gladkova ze Slovanskéhu ústavu AV ČR

Ředitel Slovanského ústavu AV ČR PhDr.Vladimíra Vavřínka, CSc. a doc.PhDr.Hana Gladkova, CSc. se zúčastnili slavnostního otevření kabinetu českého jazyka na Sofijské univerzitě. Po úvodním slovu...

České dny na Šumenské univerzitě

V rámci Českých dnů na Šumenské univerzitě Ep.Konstantina Preslavského se uskutečnil kulatý stůl věnovaný 1120. výročí úmrtí Metoděje za účasti ředitele Slovanského ústavu AV ČR PhDr.Vladimíra...

Varhanní metamorfózy: Fr.Tůma, Stabat mater

Varhanní koncert absolventa Hudební fakulty AMU v Praze Velina Ilieva, jednoho z nejznámějších bulharských umělců. Provedení Stabat mater Františka Ignáce Tůmy se uskutečnilo za doprovdu sboru Ave...

Alexander Zemlinsky

Výstava Alexander Zemlinsky - Život a dílo. Zabývá se vztahem Alexandra Zemlinského k hudbě a zaměřuje pozornost na jeho skladatelskou i dirigentskou činnost. Dokumentuje umělcovu životní pouť, která...

Bohemia klub představuje: Lidé z maringotek

Sdružení Bohemia klub představilo svoji vydavatelskou činnost za rok 2004 a zároveň se uskutečnila prezentace bulharského překladu knihy Eduarda Basse Lidé z maringotek, vydavatelství Heron Press,...

Jubilejní koncert laureátů

Koncert laureátů jubilejního 10. ročníku soutěže mladých interpretů české a slovenské hudby.

ČC představuje...Christinu Miluševu

V pořadu byla představena absolventka Univerzity Karlovy v Praze, dlouholetá překladatelka české literatury Christina Miluševa. Díky jejím překladům se bulharští čtenáři měli možnost seznámit s dílem...

Český filmový plakát

Výběr filmových plakátů vytvořených českými výtvarníky s významným filmům české a světové kinematografie byl vystaven v ČC při příležitosti sofijského filmového festivalu Sofia Film Fest. Ve stejném...

SOFIA MEETINGS

Třídenní seminář - setkání filmových tvůrců se uskutečnil v rámci 9. mezinárodního filmového festivalu Sofia Film Fest. Loňského semanáře se zúčastnili odborníci z Německa, Francie, Holandska,...

Mezi údery

Repríza představení Maji Dobrevé, které je věnováno bulharské spisovatelce Janě Jazové, která určitou dobu strávila v Praze na pozvání PEN klubu. Vzpomínka na návštěvu Prahy a setkání s významnými...

1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694


Naši partneři

DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: 


Naši partneři

DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: