Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Lásky jedné plavovlásky

Promítání filmů M.Formana a M.Ondříčka v rámci festivalu Cinemaia 2004 - L8sky jedné plavovlásky, 1965.

Lásky jedné plavovlásky

Přehlídka filmů M.Formana a M.Ondříčka v rámci festivalu Cinemania 2004 - Lásky jedné plavovlásky (1965).

Konkurs

Přehlídka filmů M.Ondříčka a M.Formana - Konkurs (1963)

Hoří, má panenko

Promítání filmů M.Formana a M.Ondříčka v rámci festivalu Cinemania 2004 - Hoří, má panenko (1967)

Hoří, má panenko

Filmy M.Ondříčka a M.Formana na festivalu Cinemania 2004 - Hoří, má penenko (1967)

Vlasy

Filmy M.Formana a M.Ondříčka na festivalu Cinemania 2004 - Vlasy (1979).

Ragtime

Filmy M.Formana a M.Ondříčka na festivalu Cinemania 2004 - Ragtime (1981).

Amadeus

Promítání filmů M.Formana a M.Ondříčka na festivalu Cinemania 2004 - Amadeus (1984).

Slavnostní večer v ČC

Slavnostní večer v ČC, na kterém byl bývalému řediteli centra v Sofii ing.Rudolfu Sedláčkovi udělen rektorem Státní hudební akademie prof.Georgim Kostovem čestný titul "doktor honoris causa". Vědecká...

K čemu je myšlení o literatuře

Přednášky o současné české literatuře doc.PhDr.Pavla Janouška, CSc., ředitele Ústavu pro českou literaturu AV ČR, který externě přednáší Na UK v Praze, Katedra české literatury a literární vědy...

Česká literatura po roku 1989

Přednáška doc.PhDr.Pavla Janouška, CSc., ředitele Ústavu pro českou literaturu AV ČR o současné literatuře na téma Česká literatura po roku 1989 se uskutečnila pro studenty češtiny na Sofijské...

Od Mikuláše k Novému roku

Tradiční předvánoční setkání se studenty českého jazyka na Gymnáziu sv.Metoděje v Sofii. V programu: beseda o vánočních a novoročních zvycích v ČR, vlastní program středoškoláků v češtině, promítání...

Předvánoční posezení

Tradiční předvánoční setkání se studenty českého jazyka na Sofijské univerzitě sv.Klimenta Ochridského. V programu dramatizace pohádky studentky N.Kiričetové "Vánoční vepřová pohádka" - vystoupení...

Czech Press Photo 2003

Výstava fotografií ze známé soutěže CZECH PRESS PHOTO. Cílem soutěže i výstavy, které konají každoročně od r. 1995, je umožnit veřejnosti být očitým svědkem událostí uplynulého roku. Tak, jak je vidí...

Prezentace AŽD PRAHA s.r.o

Dopravní, zabezpečovací, telekomunikační a automatizační techniku představí dodavatel AŽD PRAHA s.r.o. za účasti vedoucího obchodního odd. a jednatele společnosti p.Josefa Jírovce a jednatele...

Obecná škola

Promítání českého filmu rež.Jana Svěráka z roku 1991 s bulharským překladem pro studenty českého jazyka na Gymnáziu sv.Metoděje v Sofii.

Po zarostlém chodníčku

Hudební večer s promítáním dokumentárního filmu Jaromila Jireše Po zarostlém chodníčku (1987). Večerem prováděla znalkyně Janáčkovy tvorby dr.Magdalena Manolova, absolventka Janáčkovy akademie...

Marečku, podejte mi pero!

V rámci promítní českých filmu v původním znění pro studenty češtiny na Sofijské univerzitě bude představen film reř. Ondřicha Lipského z r. 1976 - Marečku, podejte mi pero!

Marečku, podejte mi pero!

Promítání českých filmů s překladem do bulharštiny pro studenty filmového umění na Akademii divadelního a filmového umění v Sofii - film rež.Oldřicha Lipského z roku 1976 Marečku, podejte mi...

Osobnosti české hudby

Česká hudba 2004 - roky zakončené čtyřkou jsou v českých zemích tradičně vnímány jako "roky české hudby". V těchto letech slví příznivci hudby jubilea více než šedesáti významných českých skladatelů...

1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697


Naši partneři

DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: 


Naši partneři

DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: