Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Hostuje Bohemia klub...

Prezentace nových publikací Homo bohemicus.

České centrum v roce 2002

Tisková konference ředitele ČC.

Josef Svoboda - scénograf

Zahájení výstavy černobílých a barevných velkoplošných fotografií, které zachycují celoživotní dílo předního českého scénografa od roku 1943 do současnosti.

Videoklub

Promítání filmů pro studenty češtiny na Sofijské univerzitě – bez překladu.

Evropský rok jazyků

Společná akce zahraničních kulturních institucí v Sofii v rámci ERJ 2001, který byl vyhlášen EU.

V Českém centru hostují bohemisté

Vánoční pořad pro studenty češtiny na bulharských vysokých školách s aktivní účastí bohemistů.

Czech Press Photo 2000

Výstavní kolekce ze soutěžního 6. ročníku známé soutěže.

Světáci

Pravidelné promítání českých filmů s překladem do bulharštiny.

Karel Hiner - Varhanní koncerty

V programu jsou zařazeny skladby Jana Křtitele Kuchaře, Bohuslava Matěje Černohorského, J. S. Bacha, Josefa Norberta Segera aj.

Jaká byla Sofie 1878-1943

Prezentace stejnojmenné knihy autora Svetlina Kiradžieva, která vychází ve vydavatelství Svjat.

Klub podnikatelů

Pravidelná schůzka představitelů českých nebo smíšených firem v Bulharsku.

Slavnostní koncert

Koncert v koncertním sále Státní hudební akademie P. Vladigerova v Sofii.

Koncert Marka Zvolánka

Koncert od Antonia Vivaldiho.

Kiril Christov a Praha

Pořad o významném bulharském básníkovi, který jako manžel české básnířky Noemi Molnárové velkou část svého života prožil v Praze.

V Českém centru hostuje...Mikuláš

Tradiční pořad pro studenty češtiny z Gymnázia sv. Metoděje.

Jan Skácel, Na dně písně

První vydání sbírky 75 vybraných básní v bulharském překladu Dimitra Stefanova.

3. Mezinárodní soutěž Jaroslava Koláře

Třetí ročník akademické soutěže ve hře na trubku.

Mistrovský kurs

Český varhaník Karel Hiner uspořádá pro posluchače Hudební akademie v Plovdivu mistrovský kurs.

Večer české hudby

Dirigent Vladimír Válek provede se Sofijskou filharmonií díla Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. Klavírní koncert E. Schullhoffa zahraje Jan Simon.

1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701


Naši partneři

DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: 


Naši partneři

DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: