Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Rencontres Internacionales 2009 - festival nové kinematografie a současného umění

Les Encontres Internationales je festival nové kinematografie a současného umění, který se v současnosti koná v Paříži, Berlíně a Madridu. ČR bude zastoupena účastí Víta Havránka, jednoho z kurátorů ...

Josef Forbelský

Konference profesora Josefa Forbelského "La reflexión centroeuropea del Imperio" vychází ze zkušeností nasbíraných za dobu kdy, pracoval na své knize Španělé, Říše a Čechy.

O místo na slunci

Promítání českého animovaného filmu O místo na slunci režiséra Františka Vystrčila v rámci přehlídky dětských filmů v Gironě

Československý filmový plakát 1969-1989

Výstava československého filmového uměleckého plakátu, který oznamuje promítání španělských filmů v našich zemích.

Evropský film XXI. století

Promítání filmu režiséra a scénáristy Bohdana Slámy Štěstí při příležitosti přehlídky evropského filmu XXI.století.

Současný český film v Cáceres

Vratné láhve, Štěstí, Tajnosti a Děti noci, to jsou čtyři filmová díla, která budou mít zájemci o český film možnost zhlédnout na přehlídce současného filmu v Extremaduře. Česká filmová tvorba stále...

Okno Prahy. Josef Sudek - fotografie z padesátých let

Rok 1940 bývá v odborné literatuře považován v díle Josefa Sudka (1896 Kolín nad Labem – 1976 Praha) za zlomový. Právě v tomto roce, na počátku válečné „noci dějin“, autor proměnil radikálně svoji...

Slam Poetry - Petr Váša

Základní myšlenkou fyzického básnictví je vytváření komplexního jazyka, osobního a univerzálního zároveň, originálního svým propojením s tradicí. Slam Poetry je soutěž, během níž básníci dostanou...

A teď filosofie! Pavel Kouba

Prezentace jedné z mála prací české filosofie přeložené do španělského jazyka. Pavel Kouba: Nietzsche, filosofická interpretace, překlad Juan Antonio Sánchez. Během prezentace knihy vystoupí i...

Tři mušketýři

Tři mušketýři, maňásková groteska podle stejnojmenného románu Alexandra Dumase, bude v měsíci březnu představena španělskému publiku, a to v provedení plzeňského divadelního souboru Alfa. Toto...

Ztohoven

Ztohoven je česká diverzně-umělecká skupina, zabývající se undergroundem, performance a reklamou. Skupinu tvoří 20 až 100 umělců, jejichž pravá identita zůstává publiku utajena..... Ztohoven jsou...

Slovanská Evropa a její literatura

V rámci cyklu přednášek a projekcí Slovanská Evropa a její literatura přednese česká překladatelka a spisovatelka žijící ve Španělsku, Monika Zgustová, přednášku s názvem: Milan Kundera; mezi Prahou...

Slovanská Evropa a její literatura

V rámci festivalu Slovanská Evropa a její literatura přednese česká překladatelka a spisovatelka žijící ve Španělsku, Monika Zgustová, přednášku s názvem: Milan Kundera; mezi Prahou a Paříží...

Občan Havel

Projekce českého filmu Občan Havel v rámci filmového festivalu DocsBarcelona.

Ridina Ahmedová

Ojedinělá hlasová experimentátorka, ovlivněná multikulturním prostředím Alžíru. Její hlas, charakteristický svou plností a hravou osobitostí, vybočuje zcela z hlavního proudu. Ridina Ahmedová je...

Československý filmový plakát 1969-1989

Výstava československého filmového uměleckého plakátu, který oznamuje promítání španělských filmů v našich zemích.

Občan Havel

Akce byla přesunuta na 1.2.2009! Projekce českého filmu Občan Havel v rámci filmového festivalu DocsBarcelona za účasti jenoho z režisérů filmu, Miroslava Janka.

Cyklus českých animovaných filmů

Přehlídka českých animovaných filmů pro celou rodinu.

Ridina Ahmedová

Koncert pro jednu ženu a mnoho jejich hlasů - pomocí naživo tvořených a postupně na sebe vrstvených vokálů vznikají spirálovitě se rozvíjející skladby. Vystoupení bez instrumentálního doprovodu -...

Trio Prisma

Koncert u příležitosti symbolického předání předsednictví v EU Francie České republice.

283 284 285 286 287 288 289 290 291 292


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI:
Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI: