Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Zdena Kolečková - "Bi-fuzia"

Výstava české výtvarnice.

Tisková konference

Ke koncertům Dnů varhanové hudy - Visegrad 2002.

Toulky českou minulostí

Cyklus programů věnovaný české minulosti a kultuře. Program: Vzpomínka na listopad 1989.

Deset století architektury

Semináře pro studenty katedry kulturologie a výtvarné vědy.

Jirko Fojtík- projekce

Miniportrét kameramana moravského původu.

Klub s programem

Setkání krajanských spolků na Slovensku. Program: Haškův dobrý voják Švejk v literatuře a ve filmu. Videoprojekce při příležitosti 120. výročí narození a 80. výročí úmrtí Jaroslava...

Lenka Uchytilová - "Ku koreňom"

Výstava české výtvarnice pod záštitou Velvyslanectví ČR na Slovensku a ministra obrany SR.

Transformace - Urs Widmer: TOP DOGS

Divadelní inscenace Top Dogs sučasného švýcarského dramatika Ursa Widmera v podání tvořivého seskupení Transformace z Prahy. Top Dogs je vysoce aktuální a sugestivní hra netradiční struktury, která...

Etické otázky spojené s využitím genetických technologií

Seminář o genetických technologiích, které zasahují do všech oblastí našeho života. Za českou republiku se konference zúčastní Karel Jech, (Společnost pro trvale udržitelný život Praha), Dušan Lužný...

Toulky českou minulostí

Cyklus programů věnovaný české historii a kultuře. Program: Dr. Ing. Jiří Kozák Bratislavské mosty, přednáška spojená s filmovými a fotografickými ukázkami.

10 let České a Slovenské republiky

Konference zaměřená na vzájemné vztahy České a Slovenské republiky, proces evropské integrace obou republik a vývoj politického systému a institucí.

CHRISTMAS 2002

Společenský večírek při příležitosti výstavy Christmas spojený odevzdáním ocenění Christmas za rok 2002 významnému českému skláři Václavovi Ciglerovi

CHRISTMAS 2002

Výstava při příležitosti 10. výročí ceny Christmas, kterou uděluje výtvarné sdružení A-R osobnostem z oblasti kultury. Z České republiky byli doposud oceněni Jiří Valoch, Adriena Šimotová,...

SALÓN ČESKÉ ARCHITEKTURY

Výstava IV. ročníku Salónu české architektury.

ORBIS PISTUS: EUROPA

Vernisáž výstavy umělecké společnosti Orbis pictus: Europa, Lubomíra Peška a Ivana Bukovského. V rámci výstavy budou v prostorách Českého centra tvořit osobnosti slovenského výtvarného umění...

KLUB S PROGRAMEM

Pravidelné setkání Kruhu přátel české kultury, Klubu občanů České republiky a Českého spolku na Slovensku. Program: promítaní krátkého filmu o Třebechovickém betlémě spojené s koledami v podání...

DROBEČEK SE UČÍ ČESKY

Loutkový umělecký program E. Tomanové pro děti

MARTIN HUBA - LETOŠNÍ DRŽITEL CENY KARLA ČAPKA

Střihové pásmo ukázek z jeho filmů a beseda s hostem při číši vína.

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA „NOVÝ KONEC SVĚTA“

Mezinárodní výstava v trnavské Galerii J. Koniarka.

417 418 419 420 421 422 423 424 425 426


Naši partneři

DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: 


Naši partneři

DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: