Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Zahájení činnosti kurzů ČJ

Informativní setkaní se zájemci kurzů

Setkání s partnery

Setkání a poděkování ruským i českým partnerům za jejich pomoc a spolupráci s ČC-ČD a ČCCR. Jedná se o kulturní instituce, podnikatelé a další, kteří napomáhají při prezentaci České...

Prezentace firmy Bohemia Dobříš

Prezentace firmy Bohemia Dobříš - výroba rukavic.

Prezentace podmoskevské oblasti

Prezentace podmoskevské oblasti za účasti vedení a podnikatelů z této oblasti za účelem navázání obchodních kontaktů.

Prezentace oblasti Novosibirska

Prezentace oblasti Novosibirska za účasti představitelů administrace Novosibirska.

Tmavomodrý svět

Promítání českého filmu režiséra Jana Svěráka pro bohemisty.

Prezentace firmy Dytron

Prezentace firmy Dytron - výrobce plastů.

Prezentace Kurské oblasti

Prezentace oblasti kurské, navázání kontaktu kurských podnikatelů s českými.

vystoupení souboru Slezan

Vystoupení cimbálového souboru Slezan v Mezinárodní investiční bankce v rámci prezentace českého dne.

486 487 488 489 490 491 492 493 494 495


Naši partneři

PARTNEŘI: 

Naši partneři

PARTNEŘI: