Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Ostře sledované vlaky

Film J.Menzela z roku 1966 bude promítán v rámci cyklu "Evropské dějiny v letech 1933-1949 ve filmu".

Nejen stěny měly uši

Doprovodná výstava k sympoziu, odposlouchávací technika používaná STB

Tomki Němec: Václav Havel

Výstava 40 fotografií z počátků prezidentského období V.Havla. Bukurešťská vernisáž proběhla při příležitosti rumunské premiéry Havlovy hra "Pokoušení".

Kapitoly z českých dějin

Kurz historie pod vedením univerzitního lektora Iona Caragea. Během kurzu se přibližně dvacet frekventantů seznamuje s nejdůležitějšími kapitolami českých dějin a s historií česko - rumunských...

Inspirace dílem M. Kundery

Rumunský režisér Vasile Albinet promítne svůj dokumentární film o Milanu Kunderovi a dva kratší filmy inspirované spisovatelovým dílem.

Program bukurešťských kulturních center v roce 2003

Společná tisková konference kulturních institutů zemí V4 k nejzajímavějším kulturním akcím připravovaným pro letošní rok.

Kurzy češtiny

Kurzy češiny pro začátečníky a pokročilé vede univerzitní lektor Tomáš Vašut.

Samotáři (rež. D.Ondříček)

Videoprojekce a následná diskuze se studenty bohemistiky bukurešťské univerzity.

Vánoční hudba rumunská a česká

Poslední předvánoční akcí bude hudební recitál posluchačů konzervatoře George Enescu.

České a rumunské vánoční koledy

Vánoční koledy zazní v podání dětského pěveckého sboru kulturního domu M.Eminescu.

Pražský summit NATO - ohlasy

Přednášku s diskuzí povede televizní reportér Vlad Petreanu, který se pražského summitu zúčastnil jako zpravodaj celoplošné televizní stanice Antena 1.

Česká klasická hudba

Tvorbu českých mistrů představí publiku Bukurešťský komorní orchestr pod vedením Nicoĺae Iliescu, sólista univ. prof. Octavian Ratiu.

Židovská identita a antisemitismus ve střední a jihovýchodní Evropě

V rámci mezinárodního sympozia vystoupí se svým příspěvkem i pracovnice Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze Marie Zahradníková.

Comenius 410

Výstava připravená Pedagogickým muzeem J.A.Komenského v Praze o životě a díle učitele národů.

70 LET ŽIVOTA

Oslava prof. T. Pletera-vedoucí katedry češtiny.

Ucho

režie K. Kachyňa, 1970

Comenius 410

Výroční vědecké sympozium k 410. výročí narození J. A. Komenského proběhne za účasti českých a rumunských odborníků (Prof. Viorel Nicolescu, Ioana Herseni, Marcela Desortová a další). Sympozium, na...

Dějiny českých zemí

Univerzitní lektor I.Caragea zahajuje další cyklus přednášek o českých dějinách. Kurz je určen především bukurešťským posluchačům několika vysokých škol (obory historie, politologie, žurnalistika,...

Kurzy češtiny

Kurzy češtiny pro začátečníky pod vedením univerzitního lektora českého jazyka.

585 586 587 588 589 590 591 592 593 594


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI:

Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI: