Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Polská předpremiéry hry Václava Havla "Odcházení"

Slavnostní předpremiéra hry Václava Havla „Odcházení“ v režii Izabelly Cywińské a v překladu Andrzeje Jagodzińského se uskuteční u příležitosti oslav 80. výročí divadla Ateneum ve Varšavě....

Festival slovanské poezie

Festival slovanské poezie bude slavnostně zahájen 21. řjna 2008 v 11:00 hodin. Do programu je zařazena vědecká konference - setkání s popularizátory slovanské literatury a také předání ocenění...

GENERACE NULA - Nová vlna českého komiksu

Výstava bude v Lodži představena v rámci Mezinárodního komiksového festivalu, který se zde koná od 3.10. do 5.10.2008. Postavení komiksu bylo v poválečném Československu vždy velmi problematické....

Promítání filmu Jak utopit doktora Mráčka

Dávno minuly časy, kdy bylo vodníků na českých řekách požehnaně. Vodičkovi a Wassermannovi představují poslední dynastii vodníků v Čechách. Při záchranné akci u vyšehradského tunelu, kde do Vltavy...

Promítání filmu Na samotě u lesa

Hromadný víkendový útěk z měst na venkovské chalupy byl jedním z průvodních jevů českého konsolidačního socialismu. Také rodina Lavičkova touží mít vlastní útočiště. Naskytne se vhodný objekt, není...

GENERACE NULA - Nová vlna českého komiksu

Výstava bude v Lodži představena v rámci Mezinárodního komiksového festivalu, který se zde koná od 3.10. do 5.10.2008. Postavení komiksu bylo v poválečném Československu vždy velmi problematické....

Michal Žabka: "Svět animace"

Loutkové nebo animované filmy zná každý a mnozí z nás je od dětství milují. Výstava tvorby českého režiséra, výtvarníka a tvůrce animovaných filmů Michala Žabky, absolventa Vyšší odborné filmové...

V. Paczkowský filmový festival - Setkání s českým kinem

V letošním roce se uskuteční již 5. ročník Paczkowského filmového festivalu – Setkání s českým kinem. Festival vytváří výjimečnou příležitost k setkání místní veřejnosti s hodnotnými a atraktivními...

Nedělní filmová rána v Centru umění WRO

Nedělní filmová rána jsou realizována v Centru umění WRO v rámci cyklu Mateřská školka a média. Jedná se se pravidelná týdenní promítání pohádek, autorské setkání a výstavy, které představují ve svém...

Dny slovanského dědictví 2008

Dny slovanského dědictví se letos uskuteční pod heslem „Ve slovanské kovárně” a jsou organizovány v rámci Dní evropského dědictví. Věnovány budou slovanské metalurgii. Cílem akce, která je...

Mezinárodní archivně-historická konference „Archivy střední Evropy. Společné dědictví, společná budoucnost”

Konference povstala na základě dohod mezi polskými, českými, maďarskými a slovenskými archivy. Za Českou republiku se konference zúčastní dr. B. Przybylová z Městského archivu v Ostravě a PhDr. B....

Mezinárodní festival divadelních a výtvarných aktivit "Zdarzenia" - Tczew - Evropa

Festival patří mezi nejznámější kulturní akce, které se na severu Polska konají pravidelně a mají mezinárodní charakter. Jedinečná podoba festivalu spočívá ve vytvoření prostoru pro výměnu zkušeností...

Přehlídka horských filmů Andrzeje Zawady - Lądek Zdrój 2008

Přehlídka horských filmů Andrzeje Zawady je pořádána od roku 1995. Závěrem letošího září se již potřinácté změní lázeňský Lądek na centrum filmu a milovníků hor. V rámci letošního 13. ročníku...

33. Festival polských hraných filmů v Gdyni

Festival hraných filmů v Gdyni každoročně shromažďuje celou řadu výjimečných filmových tvůrců, herců, režisérů, filmových kritiků, novinářů a filmových nadšenců. Festival představuje dokonalou...

Výstava Daniely a Lindy Dostálkové "The Power of Now" a Františka Kowolowského "Heterotopie"

Výstava sester Dostálkových se týká specifické koncepce času a konsekvencí s tím spojených. Obrazově ji doplní fotografie související s architekturou a vnitřními prostory Paláce kultury a vědy ve...

Promítání filmu "Bláznova kronika"

Nezkušený voják Petr Kostka se protlouká slavnými i zapomenutými bojišti třicetileté války. Oráče Petra odvedli k vojsku přímo od jeho pluhu. Tam se seznámil s už ostříleným vojákem Matějem a...

Promítání filmu "Zítra ráno vstanu a opařím se čajem"

Děj filmu se odehrává v nedaleké budoucnosti, kde je možné cestovat „časoprostorem“. Cestovní kancelář Univerzum pořádá pro zájemce výlet strojem času, který je podle jejich historických zálib...

Populárně vědecká konference (u příležitosti 40. výročí vstupu vojsk Varšavské smlouvy do Československa)

Cílem konference je připomenout tragické události 68. roku, kdy vojska Varšavské smlouvy vstoupila do Československa a zabránila tak změnám, k nimž se v zemi schylovalo. Konference je součástí cyklu...

Dny české kultury v Zelově

Ve dnech od 19. do 20. července se uskuteční Dny české kultury v Zelově. Záštitu nad touto akcí převzal lodžský vojevoda - paní Jolanta Chełmińska a starosta Bełchatowa pan Jarosław Brózda. V sobotu...

Okupace 68

Oslavy 40. výročí potlačení Pražského jara. Cyklus akcí, jejichž cílem je připomenout události, ke kterým došlo před 40-ti lety. Návštěvníci budou moci mezi jinými shlédnout filmy, prohlédnout si...

770 771 772 773 774 775 776 777 778 779


Naši partneři

PARTNEŘI: 

Naši partneři

PARTNEŘI: