Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Verše v metře

Projekt „Verše v metře“ vznikl na základě iniciativy varšavského British Council a Knižního institutu. Projekt má nekomerční charakter a je směřován k mladým obyvatelům Varšavy. Hlavním cílem je...

Výstava "Ivan Pinkava/TNF"

Ivan Pinkava (1961) patří k nejrenomovanějším českým fotografům současnosti a je jedním z těch, kteří se dokázali také výrazně prosadit i na mezinárodní scéně. Je znám především jako autor...

Výstava "Stoly básníků a spisovatelů"

Výstava fotografií Petra Kotyka. Návštěvníci budou moci shlédnout stoly známých českých básníků a spisovatelů. Fotografie vznikaly postupně - nejprve jako fotografický cyklus "Stoly spisovatelů" pro...

Scénografické interpretace her Václava Havla

Výstava si klade otázku, jak inspirovaly Havlovy hry jevištní výtvarníky v různých evropských zemích. Většina zachycených inscenací je z doby před rokem 1989 a nabízí zajímavý pohled do fantazie...

XIX. Mezinárodní divadelní festival Bez hranic

Mezinárodní divadelní festival s původním názvem Na Hranici je nejstarším divadelním festivalem v polistopadové Československé později České republice. Jeho historie se začala psát v lednu roku 1990,...

Dny Bohemistů

Letošní, již 11. ročník pravidelné akce "Dny bohemistů" se uskuteční v Poznani. Tato akce je každoročně pořádána polskými univerzitami, které mají ve svém studijním programu obor slovanské filologie....

Musica Genera Festival 2008 - Mezinárodní festival experimentální a improvizované hudby

Sedmý ročník mezinárodního festivalu moderní experimentální hudby a zvukového umění. Festivalu se zúčastní přibližně 20 umělců ze 14 zemí. ČR budou prezentovat hudebník Ivan Palacký a vizuální tvůrce...

Den české kultury

V rámci Evropské akademie umění se uskuteční večer,který bude věnován české kultuře. Na společném koncertu vystoupí klavírista Adam Skoumal a doprovázet ho bude toruňský soubor Multicamerata. Do...

Labyrint historie

Labyrint historie je vzdělávací program, který je určen zejména studentům středních škol. Letos se uskuteční již třetí ročník, který je věnován panování dvou posledních českých vládců z dynastie...

Setkání s kamerální klasikou

Cílem pravidelných setkání s kamerální hudbou je přiblížit milovníkům díla velkých kamerálních mistrů. Zdůrazňovat v těchto koncertech budeme díla českých autorů, ale samozřejmě se nebudeme vyhýbat...

Jindřich Štreit "Vztahy"

Výstava fotografií známého českého fotografa, vysokoškolského pedagoga, kurátora a organizátora kulturního života, pana Jindřicha Štreita. Autor připravil více než 700 autorských výstav a mnoha...

Kino na hranici

Letos se uskuteční jubilejní 10. ročník festivalu "Kino na hranici". Do programu je například zařazen "Jubilejní cyklus" 11 filmů na 10-letí, který vznikl tak, že organizátoři během 9. ročníku...

Výstava "Wspólnie/Společně"

Výstava studentských a pedagogických prací z Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Cílem této malé výstavy je seznámení polské veřejnosti se spolupráci vysokých škol...

Přehlídka dokumentárních filmů "TRANZYT"

Přehlídka dokumentárních filmů střední a východní Evropy. Organizátoři chtějí přiblížit nejen dokumentární kino, ale také myšlení a názory lidí z jiných evropských zemí. Letošní ročník je věnován ...

Konference "Odzvoněno hranicím. Polsko-česká dělící linie a místa kontaktů v jazyku, literatuře a kultuře.

Hlavním důvodem zorganizování konference bylo důležité datum 1. ledna 2008, kdy došlo k rozšíření prostoru Schengen a ČRa Polsko se do tohoto prostoru zařadily. Konferene se zúčastní celá řada...

"To jsem já - maková panenka"

Děti z pražské mateřské školy č. 163 si Vás dovolují pozvat na další výstavu z cyklu "Poznejme postavičky českých pohádek". Letos se výstava bude věnovat známé české pohádce o makové panence....

Film "Účastníci zájezdu"

Od 18. dubna vstupuje do polských kin český film režiséra Jiřího Vejdělka "Účastníci zájezdu". Tato letní komedia vznikla podle románu a scénáře současnéh českého spisovatele Michala Viewegha a...

Český festival

V ohledem na velký zájem a popularitu české kultury, a zejména pak českého filmu v Polsku připravili organizátoři přehlídků filmů dvou známých českých režisérů - Jana Svěráka a Jana Hřebejka. Navíc...

Projekt partnerská města Poznaň-Brno

V rámci dalšího ročníku festivalu partnerských měst se budou moci obyvatelé Poznaně seznámit s městem Brno a brněnskou kulturou. Na 9. dubna je připravena přehlídka nezávislých filmů, kterou...

"Hrabaliáda" - Narozeniny Bohumila Hrabala

Organizátoři si chtějí připomenout narozeniny Bohumila Hrabala promítáním filmů, které vznikly na podstavě jeho tvorby. Návštěvníci budou moci shlédnout následující filmy: Ostře sledované vlaky,...

784 785 786 787 788 789 790 791 792 793


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARTNEŘI:
Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARTNEŘI: