Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Lodž-prostor citlivý na světlo (Łódż-światłoczuła przestrzeń)

Projekt je organizován v rámci festivalu "Dialogu čtyř kultur", který probíhá v Lodži. Jeho vyvrcholením bude právě tato výstava a dále tisk fotografického alba a kalendáře na rok 2008. Výstava se...

Promítání filmů Golem a Obchod na korze

U příležitosti VI. ročník Festivalu "Dialog čtyř kultur" budou v Domu kultury v Lodži mezi jinými promítány filmy "Golem", rež. Julien Duvier (česko-francouzská koprodukce) a "Obchod na korze", rež....

Výstava Charta 77

Série fotografických portrétů oceňující postoj disidentů a signatářů Charty 77 v období normalizace v 70. a 80. letech 20. století. Výstavou chceme připomenout jejich aktivity v boji za lidská práva....

Havel na Wawel

Inspirací pro setkání s Václavem Havlem je vydání jeho knihy "Stručně prosím!". Polské veřejnosti bude představen polský překlad této knihy. V 17.00 hod. se uskuteční diskusní panel, jehož se z...

Varšavský podzim - celovečerní komorní opera MrTVÁ?

Vašavský podzim patří již několik desetiletí k nejvýznamnějším světovým fesitvalům zaměřeným na hudbu 20. a 21. století. České hudba se zde, zejména v posledním desetiletí, objevuje velmi sporadicky....

VI. Mezinárodní dny hudby a folklóru Leszno 2007

Mezinárodní dny mají charakter festivalu. Jedná se o setkání orchestrů, mažoretek a folklórních souborů z celého Polska s jejich evropskými partnery. ČR bude prezentovat soubor Czaldy Waldy Quartet -...

"České léto"

V Zamku Ujazdowskim se během července budou promítat české filmy: Hoří má panenko, Český sen a příběhy obyčejného šílenství. Přesný program zájemci obdrží v Zamku Ujazdowskim.

"Noci evropské kinematografie" - plenérové kino

Jedná se o velmi populární cyklus setkání s evropským filmem a jeho různými formami. Během nočních, několik dnů trvajících projekcí budou moci návštěvníci shlednout tvorbu evropského kina,...

"Český den v Krakově"

Prezentace českých krajů a měst, které budou na náměstí v Krakově představovat své turistické a kulturní zajímavosti. Návštěvníci budou moci vidět lidové tvůrce, řemeslníky a vyslechnout si českou...

"LUMEN, LUMEN....Současné evropské umění skla a vitráže" (Polsko, Francie, Maďarsko, ČR)

Výstava je pokračování cyklu "Lumen, Lumen...I.), který byl zahájen v prosinci 2005. Výstavy se zúčastnili umělci z Francie, Polska a Maďarska. Letos bude výstava rozšířena o umělce z ČR a...

Filmový a umělecký festival "DWA BRZEGI"

Tento festival již několik let zaujímá významné místo mezi filmovými událostmi v Polsku. Každoročně jej navštěvuje několik tisíc hostů. Letos festival získává mezinárodní charakter. Kromě filmu bude...

VIII. Mezinárodní festival "ZDARZENIA" - Tczew-Evropa

Festival je jednou z nejprestižnějších, pravidelných kulturních akcí o mezinárodním charakteru, které se konají v přímořské oblasti Polska. Festival spočívá na vytvoření prostoru pro setkání a výměnu...

"WYSTRZAŁOWE KINO.LATO" (Senzační kino.léto)

Další ročník letního hudebně-filmového festivalu KINO.LATO 2007. který bude organizován během víkendů na nádvoří Zamku Ujazdowského se bude zabývat tématikou westernu. Promítány budou filmy, které...

Letní višegrádský festival "Lalka, Loutka, Babka, Bab"

Festival je organizován již popáté, ale letos mění a rozšiřuje svoji podobu. Letošní ročník se skládá ze dvou části - Letní višegrádský festival, který se koná v srpnu a Podzimní višegrádský...

Mezinárodní setkání s židovskou kulturou "Sopot-Gdańsk-Gdynia 2007"

Mezinárodní setkání s židovskou kulturou "Sopot-Gdańsk-Gdynia 2007" patří k největším kulturním událostem souvisejících s židovskou tématikou na severu Polska. Setkání jsou určena zejména mladým...

Alfons Mucha

Jedná se o první výstavu, v tak velkém rozsahu, na níž budou představeny práce A. Muchy v Polsku. Výstava je pokračováním varšavské výstavy, která byla zahájena v květnu 2007. Představeny budou...

"Fale poezji" (Vlny poezie)

Vlny poezie - třetí setkání básníků a překladatelů poezie z Evropy. Letos se všichni setkávají u jezera, aby uslyšeli hlasy, které pocházejí z různých kultur a i přesto tvoří jeden společný koncert....

Slavnostní zakončení výuky ČJ

Slavnostní zakončení výuky českého jazyka žáků XXX. Licea im. J. Śniadeckého. S touto střední školou pravidelně spolupracujeme, jejich žáci se účastní našich akcí a jako nepovinný předmět si vybrali...

Setkání s českou písničkou

Chcete se seznámit s českou folkovou písničkou? Přijďte si s námi zazpívat při kytaře pod vedením lektorky češtiny - Jitky Lukášové.

Promítání filmu "Král králů"

Film, k němuž scénář napsal Jiří Mucha, bude promítán v rámci doprovodného programu u výstavy "Alfons Mucha", která se koná ve varšavskéhom Národním muzeu. Vstup zdarma. Námět: Jiří Weiss, scénář:...

785 786 787 788 789 790 791 792 793 794


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARTNEŘI:
Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARTNEŘI: