Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

HLAS EVROPY

Manifestace věnovaná rozšíření Evropské unie. V rámci bloku "Evropa na kolejích - k čemu je nám dobrá sjednocená Evropa" vystoupí velvyslanec České republiky ve Spojených státech amerických Martin...

BOŘEK ŠÍPEK

Výstava skla a porcelánu z kolekce Bořka Šípka, který bude osobně přítomen vernisáži.

VÁNOCE V EVROPĚ

Výstava zachycující vánoční tradice v různých evropských zemích reprezentovaná různými typy betlémů. Expozice je doplněna nejrozmanitějšími dekorativními předměty (vánoční ozdoby, pohlednice, knihy,...

VÁNOČNÍ KONCERT

Tradiční vánoční koncert pro přátele Českého centra, krajany a diplomatický sbor, na kterém vystoupí Baroque Brass Trio z Prahy s varhanním doprovodem. Na programu budou skladby J.A. Vodňanského,...

Moderní české sklo

Výstava artefaktů moderních českých sklářů (Zdeněk Lhotský, Alena Matějková) spojená se seminářem o sklářských technologiích a designu.

ROZŠÍŘENÍ EVROPSKÉ UNIE

Výstava přibližující země, které se v roce 2004 mají stát členy Evropské unie. Expozice, kterou sestavilo nizozemské Ministerstvo zahraničních věcí, seznamuje místní obyvatelstvo na různých místech...

FRANZ KAFKA

Přednáška o životě a díle Franze Kafky v rámci cyklu přednášek o mýtu. Na závěr se uskuteční představení z dochovaných fragmentů divadelních textů Franze Kafky v podání mladého holandského herce...

OLOMOUC HISTORICKÁ

Výstava k desátému výročí partnerských vztahů mezi Olomoucí a Veenendalem. Exponáty dalo k dispozici Vlastivědné museum v Olomouci. Výstava seznamuje holandské návštěvníky s bohatou historií tohoto...

CZECH EMBASSY PHOTO AWARD

Vyhlášení výsledků fotosoutěže Czech Embassy Photo Award o nejlepší prázdninovou fotografii z Čech. Vítěz obdrží týdenní letecký zájezd pro čtyři osoby. Celá akce se uskutečnila v rámci tzv. vnější...

MARIÁN

Promítání filmu Marián režiséra Petra Václava pro studenty češtiny a jiných slovanských jazyků na Univerzitě v Amsterdamu v rámci pravidelného klubového promítání Českého centra.

ČESKÁ REPUBLIKA A NIZOZEMSKO

Prezentace knihy univerzitního profesora Hanse Rennera Česká republika a Nizozemsko - historie vzájemných vztahů. Předmluvu napsali Petr Kubernát, velvyslanec České republiky v Haagu a Robert Jan van...

ROTTERDAM PORT PROMOTION

Obchodní mise českých logistických firem v rotterdamském přístavu. Návštěva přístavu, prezentace obchodních a logistických příležitostí, které přístav českým firmám nabízí.

DOING BUSINESS IN THE CZECH REPUBLIC

Prezentace obchodních a investičních příležitostí v České republice pro nizozemské firmy.

WORKSHOP ANTOR + TISKOVÁ KONFERENCE

Workshop + tisková konference pro novináře z oblasti cestovního ruchu pořádaný Asociací národních turistických zastoupení v Nizozemsku. Důraz bude kladen na zvýšení příjezdové turistiky do České...

POVODNĚ

Putovní výstava fotografií 32 českých fotografů dokumentuje postup letošních ničivých záplav v České republice. Expozice, kterou během pouhých 14 dnů sestavili fotografové Alena Dvořáková a Viktor...

DIVOKÉ VČELY

Uvedení filmu scénáristy a režiséra Bohdana Slámy do nizozemské distribuce (Amsterdam, Haag, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Groningen, Nijmegen, Delft, Deventer, Leiden, Maastricht, Wageningen, Den...

GRENZENLOOS - BEZ HRANIC

Vystoupení skupiny Jablkoň na festivalu alternativní hudby "Bez hranic", který se koná každý druhý rok za velkého zájmu publika a sdělovacích prostředků v Leidenu. Festivalu se účastní devět souborů...

OBCHODNÍ MISE

Obchodní mise a prezentace Jihomoravského kraje v Utrechtu.

VÝROČNÍ ZASEDÁNÍ SPOLKU VNTS

Pravidelné výroční zasedání spolku Přátel Nizozemsko – Čechy – Slovensko.

17. POPULÁRNĚ VĚDECKÉ SYMPOZIUM

Pravidelné setkání krajanů ze zemí Beneluxu - 17. české a slovenské populárně vědecké sympozium na téma „Rovnováha v přírodě a životě člověka“.

935 936 937 938 939 940 941 942 943 944


Naši partneři

DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: 


Naši partneři

DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: