Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

14.3.2019 18:00

Panelová diskuse: Marie Schmolková, zapomenutá hrdinka, která zachránila tisíce lidí před holocaustem

Mnoho z nás slyšelo jméno sira Nicholase Wintona, mladého britského makléře, který se dobrovolně přihlásil do britského Výboru pro uprchlíky z Československa v roce 1938. Humanitární záchrana tisíců uprchlíků z Rakouska, Německa a Československa však byla společným úsilím, které bylo ve většině případů vedeno ženami.

Jednou z takovýchto hlavních postav byla Marie Schmolková, pražská sionistka, která byla jednou z klíčových osobností Evropské pomoci uprchlíkům v předvečer druhé světové války. Spoluřídila místní uprchlický výbor, byla zástupkyní HICEM v Praze a reprezentovala Československo na Évian konferenci v červenci 1938.

Akce připomíná 80. výročí jejího zatčení v prvních dnech okupace Československa a klade si za cíl zvýšení povědomí o mimořádné úloze Marie Schmolkové a jejím životě. Spolek Marie Schmolka se snaží upozorňovat a podporovat  témata související s rolí sociálníchpracovnic v průběhu  holocaustu.

Vstup volný
REGISTRACE ONLINE


O přednášejících:

Anna Hájková je docentkou moderní Evropské kontinentalní historie na Univerzitě ve Warwicku. Její kniha ; The Last Ghetto: An Everyday History of Theresienstadt  se připravuje v Oxfordském univerzitním vydavatelství. Spolu s Martinem Šmokem založila Spolek Marie Schmolka: marieschmolka.org.

Martin Šmok je vedoucím mezinárodním programovým poradcem Nadace USC Shoah. Kromě tvorby dvou významnych dokumentarních trilogií byl rovněž kurátorem několika průkopnických výstav, které se zabývaly vztahy k židům v Československu. V současné době dokončuje životopis Charlese Jordana, jenž je výjimečnou postavou organizace Joint Distribution Committee.

Rose Holmes je postdoktorální badatelkou na Birkbeck University v Londýně. V současné době pracuje na projektu digitální historie, která se zabývá historií nelegálního obchodování. Na Univerzitě v Sussexu absolvovala doktorské studium zaměřené na humanitární práci s lidmi prchajícími před fašismem. Její výzkumné zájmy se týkají mezinárodního humanitární pomoci a sociální péče.  Zvláštní pozornost věnuje digitální a veřejné historii.

Alex Maws je vedoucím vzdělávacích grantů a projektů pro Asociaci židovských uprchlíků (AJR) a největším britským nadšeným zakladatelem vzdělávacích programů týkajících se holocaustu. Kromě toho působí jako vzdělávací poradce v Holocaust Educational Trust a je členem britské delegace při International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) (Mezinárodní alianci pro připomínku holocaustu). 

 

 

 

 


 

Místo konání:

Wiener Library, 29 Russell Square, Bloomsbury, London WC1B 5DP

Datum:

14.3.2019 18:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala