Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

14.12.2006 0:00 - 0:00

Pečení perníků

Návštěvníci Českého centra se budou moci seznámit s technikou výroby perníků z dřevěných forem. Od 11:00 hod. do 16:00 hod. Budou zorganizovány dílny pro děti a dospělé, během kterých si každý zájemce bude moci zhotovit svůj perník nebo zakoupit již předem vyrobený perník. Výrobou perníků se již více než 15 let zabývá pan Aleš Vostřez. Jeho cílem je seznámit co nejširší veřejnost se starobylým perníkářstvím, aby toto umění neupadlo v zapomnění.

-
Místo konání:

Al. Róż 16
00-556 Varšava
Polsko

Datum:

14.12.2006 0:00 - 0:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala