Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

4.6.2009 0:00 - 26.7.2009 0:00

PHoto España

Od 3. června do 26. července se bude v Madridu konat již dvanáctý ročník festivalu PhotoEspaňa 2009 pořádaný organizací Amigos de PHotoEspaňa Asociación Cultural . Tentokrát se festival představí na 60ti různých výstavních místech a divák bude moci zhlédnout na 72 fotografických výstav a velké množství nejrůznějšího doprovodného programu.

Festivalu se zúčastní 248 tvůrců ze 40ti různých zemí. Mezi nimi se v Madridu představí i  tvorba českého fotografa Jaroslava Štýrského. Ústřední téma letošního ročníku je „lo cotidiano“ „to všední“, což velmi souvisí s náměty Jindřicha Štýrského, považovaného za jednoho z našich nejúspěšnějších umělců meziválečného Československa, jehož fotografické cykly zachycují zdánlivě banální témata z každodenního života.

 

 

 

         

 

 

Jindřich Štyrský (1899–1942), patřící k nejvýraznějším osobnostem umělecké scény meziválečného Československa, přispěl významným způsobem ke stylovým proměnám fotografie 30. let. Třebaže byla jeho nejčastějším prostředkem výtvarného vyjádření malba, dokázal svou tvorbu stejně pregnantně rozvíjet i prostřednictvím jiných médií – kresbou, kolážemi, obrazovými básněmi, fotografií. Štyrského rozsáhlé dílo osobitým způsobem zasáhlo i okrajové oblasti výtvarného umění – scénografii a grafický design. Tím však jeho přesahové tvůrčí aktivity nekončily, díky schopnosti vyjadřovat se nejen vizuálními prostředky se rovněž etabloval na poli literatury a kritiky. Vystudoval pražskou Akademii výtvarných umění, stal se spoluzakladatelem  společně s  Toyen, se kterou žil a tvořil několik let v Příži,  Bohuslavem Broukem, Vítězslavem Nezvalem či Karlem Teigem, Skupiny surrealistů v ČSR v Praze. Od roku 1923 byl členem Devětsilu a později členem Spolku výtvarných umělců Mánes.

Ve světě fotografie, Štyrského cykly zachycují zdánlivě banální témata z každodenního života. Jsou to záběry do výloh obchodů, obsahující nejrůznější bizarní předměty (protetické pomůcky, potřeby pro kadeřníky), jindy detaily pouťových atrakcí nebo snímky z pařížských i jiných hřbitovů. V mnoha případech se jedná o předměty staré, poškozené, tlející, za zenitem své plánované životnosti. Samy předměty, či jejich prapodivné shluky, nepostrádají přeludnost a uhrančivost. Štyrského balancování na hraně mezi každodenním a obludně fantaskním popsal jeho generační druh Karel Teige slovy, že se mu „...realita stává mučivým a krutým fantomem, který touhu zároveň děsí, zjišťuje a fascinuje...“.

 

 

 

Místo konání:

Avda. Pio XII, 22-24
28016 Madrid
Španělsko

Datum:

Od: 4.6.2009 0:00
Do: 26.7.2009 0:00

Organizátor:

Amigos de PhotoEspaña Asociaci¡¡ón Cultural


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala