Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

14.10.2013 - 15.10.2013

Konference „Fotografie – muzejní příběhy” ve Varšavě

Ve dnech 14.- 15. října 2013 se v Národním muzeu ve Varšavě uskuteční mezinárodní vědecká konference Fotografie – muzejní příběhy. Konference se zúčastní rovněž Jaroslav Anděl, umělecký ředitel Centra současného umění DOX v Praze.

Cílem konference je zaměřit se na postavení fotografie ve sbírkách současných muzejních institucí a přiblížit funkci a předpoklady týkající se muzeí fotografie. Je to rovněž příležitost vyslechnout si dějiny fotografických sbírek a sběratelských strategií takových institucí jako Museum of Modern Art v New Yorku, Getty Museum v Los Angeles, Art Institute of Chicago, Musée Nicéphore Niépce v Chalon-sur-Saône, Musée de l'Élysée v Lausanne, Rosphoto Petrohradu či Centrum současného umění DOX v Praze.

Fotografie má své místo v galeriích umění již od doby svého vzniku, avšak způsob sběratelství a její postavení v muzejních sbírkách se v průběhu 170 let velice bouřlivě a měnily. Muzejní instituce a kurátoři sehráli významnou roli ve vytváření dějin fotografie a jsou zodpovědni za její stále rozšířený odraz v médiích. Nicméně jak shromažďování – čili strategie tvorby, tak i zpřístupnění – čili výstavy přechodné i stálé, definovalo fotografii jednou více jako techniku jednou jako umění, jindy zejména jako dokument. Tyto odlišné statuty fotografie jsou stále aktuální, avšak různá muzea přijímají tyto odlišné metody se pluralitou sobě vlastní. Stává se, že fotografie ze všech oblastí – knihovny, ikonografie, umění, grafiky – jsou shromažďovány v jednom oddělení fotografie a toto oddělení je zodpovědné za strategii dalších nákupů a všechny fotografické projekty. Jiným modelem je postavení fotografie v původním místě ve sbírce; zcela odlišným modelem je zrušení rozdělení na média a zahrnutí fotografie do obecných sbírek umění. V kontextu plánů založení/vytvoření prvního muzea zasvěceného fotografii ve Varšavě, jako oddělení Národního muzea ve Varšavě, otázky na identitu a význam takového místa v dnešní době, na strategii rozvoje sbírek a generování vědy/vědomostí, na vztah k minulosti a přítomnosti jsou neobyčejně podstatné. Pokládání takovýchto otázek zkušeným kurátorům fotografických sbírek ve světových muzeíc, ředitelům muzeí fotografie a historikům, kriticky zkoumajícím tyto otázky, může vytvořit zajímavý rámec pro varšavského setkání.

Jednou z otázek diskutaných na setkání  je postavení fotografie v muzejních sbírkách; druhým bodem diskuze jsou muzea fotografie – historie, strategie shromažďování, rozvoje, vzdělávání a vytváření dějin fotografie. Otázky pro pozvaným panelistům by se měly týkat mj. problému definice fotografie v kategorii techniky a následně obrazu a nerovného vztahu mezi těmito pohledy; vztahu k pozůstalostem po fotografech a k archivům; konzervování a preventivnímu konzervování. Důležité je rovněž výtvoření metodických rámců a zamyšlení se nad důsledky pro reflexi historie fotografie a pro formu institucí věnovaných jí v době, kdy rozdělení médií prakticky neexistuje.

Cílem setkání je sepsání historie sbírek, výstav a muzeí fotografie, které měly zásadní podíl na tom, jak vypadá v současné době světová fotografie, jak je definována, jak je shromažďována a vyloučena, jaké třídění se uplatňuje v této oblasti a zachycení dynamiky změn v uvedených oblastech, v závislosti na místě, času, dějinách, často místních, a na jednotlivcích.

Účastníci konference:

Jaroslav Anděl, (umělecký ředitel Centra současného umění DOX v Praze)
Quentin Bajac (hlavní kurátor oddělení Fotografie v Museum of Modern Art v New Yorku)
Péter Baki (ředitel Maďarského Muzeum fotografie v Kecskemét)
Tamara Berghmans (kurátorka a badatelka z FotoMuseum v Antverpách)
Martijn van den Broek (kierownik Działu Kolekcji w Muzeum Holenderskim w Rotterdamie)
Francois Cheval (hlavní kurátor v Musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône)
Virginia Heckert (kurátorka oddělení Fotografie v Getty Museum, Los Angeles)
Danuta Jackiewicz (kurátorka Ikonografických a fotografických sbírek v Národním muzeu ve Varšavě)
Adam Mazur (nezávislý kurátor a badatel)
Ulrich Pohlmann (kurátor sbírky fotografií v Stadtmuseum Mnichov)
Denis Tsypkin (kurátor výzkumných projektů a Rosphoto, Petrohrad)
Matthew Witkovsky (ředitel Oddělení fotografie v Art Institute of Chicago)

Místo konání:

Muzeum Narodowe w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 3 Warszawa

Datum:

Od: 14.10.2013
Do: 15.10.2013

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala