Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

15.1.2020 17:30

Pocta královny - Žofia Bavorská 1519-1428

V roce 1419 se do Prešporku přestěhovala Češka Žofie Bavorská, vdova po králi Václavovi IV., který byl synem slavného otce Karla IV. Šestisté výročí od úmrtí jediné české královny pochované v Bratislavě si připomeneme přednáškou a koncertem v Klariskách. Vstup je volný.

Účinkujú :
PhDr. Daniela Dvořáková, DrSc. - prednáška.
Daniela Dvořáková sa venuje výskumu neskorostredovekých dejín Uhorska, osobitne vláde Žigmunda Luxemburského. Vo svojom výskume sa orientuje na problematiku šľachty, ale zaoberá sa aj otázkami dvorskej kultúry, komunikácie a každodenného života v stredoveku. Súčasne sa podieľa na vydávaní stredovekých prameňov k dejinám Slovenska

SCHOLA MINOR je vokálny súbor, ktorý sa špecializuje na interpretáciu stredovekého gregoriánskeho chorálu a polyfónie. Venuje sa interpretácii klasického repertoára gregoriánskeho chorálu z prvého tisícročia podľa princípov gregoriánskej semiológie aj chorálu neskorších období a tiež chorálu františkánskej tradície. Uvádza tiež spevy z rukopisov stredovekého Uhorska, ktorého súčasťou bolo aj Slovensko.

 

Viac informácií: www.kamdomesta.sk

foto (C) Kultúra v Starom Meste

 

 

Místo konání:

Bratislava, Koncertná sieň Klarisky, Klariská 1

Datum:

15.1.2020 17:30

Organizátor:


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala