Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

19.5.2015 16:00 - 18:00

Setkání s dílem Vladimíra Holana v Miláně

U příležitosti italského vydání sbírky „Addio?“ („Sbohem?“) jednoho z nejvýznamnějších českých básníků Vladimíra Holana se v Miláně uskuteční další prezentace a předčítání Holanových básní, tentokrát v Knihovně Ambrosiana v Miláně. Rozsáhlou básnickou sbírku s překlady Vlasty Fesslové a Marca Ceriani vydalo nakladatelství Arcipelago Edizioni. Prezentaci, která se uskuteční v milánské knihovně Ambrosiana 19. května 2015 od 16:00 hodin uvede ředitelka Českého centra Radka Neumannová.

Vladimír Holan (Praha, 16. září 1905 – Praha, 31. března 1980) byl jedním z nejvýznamnějších českých básníků  20. století. Jeho dílo je komplikované a ponuré, často definováno jako "filozofické" či "metafyzické". Jako výraz odporu k nacismu a v důsledku euforie z ruského osvobození vstoupil na nějakou dobu do KSČ. Po roce 1949 se stáhl z veřejného života a jako "zazděný básník" se na dlouhou dobu uzavřel ve svém domě na pražské Kampě. V 50. letech se na Holana vztahoval publikační zákaz, jeho sbírky však od první poloviny šedesátých let začaly vycházet a v roce 1968 byl dokonce jmenován "národním umělcem". Po potlačení pražského jara v roce 1968 jeho izolace rostla, a to navzdory oddanosti mnoho z jeho krajanů (a stále rostoucímu zájmu zahraniční kritiky).

Místo konání:

Biblioteca Ambrosiana, Milano

Datum:

19.5.2015 16:00 - 18:00

Organizátor:


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala