Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

6.10.2011 - 10.10.2011

40. mezinárodní festival Varšavský poetický podzim (Warszawska Jesień Poezji)

Ve dnech 6. - 10. října se bude konat 40. ročník mezinárodního festivalu Varšavský poetický podzim. Pozvání letos přijali také čeští básníci Petr Borkovec a Ivo Harák.

Každoročně se festivalu účastní přes 100 polských a zahraničních básníků. Pozornost bude letos věnována především ukrajinské poezii. Během festivalu se uskuteční přes 150 setkání s autory či poetické přednášky v kulturních prostorách Varšavy a Mazovska, dále koncerty, výstavy, besedy…

Českou republiku letos budou reprezentovat Petr Borkovec a Ivo Harák.

 

Petr Borkovec je rodákem z Prahy. Vystudoval český jazyk a literaturu na Karlově Univerzitě v Praze. Pracoval jako editor pro MF Dnes a později, v letech 1995-1997, v nakladatelství Lidové noviny. Stal se šéfredaktorem přílohy Lidových novin „Umění a kritika“. V letech 2000-2001 byl součástí redakce Literárních novin. Je také překladatelem a vydavatelem. Od roku 1992 pracuje v redakci časopisu Souvislosti a je šéfredaktorem časopisu Rukopis. Přednáší tvůrčí psaní na Literární Akademii.

Svoje verše publikoval mj. v časopisech Akord, Arkády, Iniciály, Katolický týdeník, Kavárna AFFA, Lettre Internationale, Literární noviny, Lidová demokracie, Perspektivy, Proglas, Souvislosti, Tvar, Tvorba, Velehrad, Revolver Revue, Listy, Host, Plav a A2.

 

Ivo Harák pochází z Brna, kde také obdržel magisterský titul na Masarykově univerzitě. Jako docent a zástupce vedoucího působí na Katedře bohemistiky Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kde přednáší o staročeské literatuře a české literatuře 20. století. Vyučuje také literární kritiku a tvůrčí psaní. Je redaktorem časopisu Psí víno, věnovaného současné poezii. Je členem Obce spisovatelů a českého PEN-klubu.

Je autorem sbírky poezie Ledový motýl (Sursum, Tisnov 1992), Země Dým (Sursum, Tisnov 1993), Masna (Nomisterion, Děčín 2000), Requiem na varhany z lešenářských trubek (Tvar 15/2002),

Měkké gumy (Protis, Praha 2006) a Panel nebe (Psí víno, Praha, 2008). V roce 2009 vydal svou první novelu Meziřečí u vydavatelství Protis.

 

Pořadatelem festivalu je Polská obec spisovatelů (Związek Literatów Polskich).

Záštitu nad festivalem převzala první dáma Anna Komorowska, manželka polského prezidenta Bronisława Komorowského.

 

Více informací na: http://www.literaci.eu/

 

Místo konání:

Warszawa

Datum:

Od: 6.10.2011
Do: 10.10.2011

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala