Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

14.5.2020

Pružná stabilita ve slovní zásobě češtiny.

Zájemce o český jazyk zveme na přednášku mgr. Michaely Liškové, Ph.D. z Ústavu pro jazyk český AV ČR.

V současné pandemické situaci je nápadný zejména prudký nárůst tzv. koronaslov, která jsou nezřídka expresivní, vynalézavá, neuzuální, humorná. V ústavní neologické databázi Neomat (neologismy.cz) nebo v otevřeném slovníku Čeština 2.0 (cestina20.cz) jsou jich dokladovány již stovky. Týkají se mj. označení viru a nemoci (koronáč, kovídek), ochranných pomůcek (roušičky, rouškomat), práce a školy z domova (covideokonference, škola v pyžamu) či dětí zplozených/narozených za pandemie (koroňátko, koroniálové). Zásadním předpokladem pro začlenění nově utvořeného slova do lexikonu je přetrvání jevu, který pojmenovává. Naprostá většina aktuálních jazykových novinek tak patrně bude brzy plnit jen funkci kroniky doby.

Přednáška se bude věnovat soudobým proměnám slovní zásoby češtiny (vedle zmíněného také novým výrazům, které reagovaly na povodně 21. století nebo na klimatický aktivismus), její součástí bude neologický kvíz a závěrečná diskuse.
Prosím, pro sledování se registrujte zde: https://forms.gle/8dpk7cSWF2GzYf7BA

Na e-mail uvedený v registraci Vám přijde odkaz, kde si spustíte přednášku.

 

 

Místo konání:
https://youtu.be/ShQt7irPyBY
Datum:

14.5.2020

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala